Dům jako socha

V Pyšelích nedaleko Prahy dokončuje studio David Architekti rekonstrukci prvorepublikové vily. Do zahrady jasně vystupuje atypická dostavba, která udivuje svým architektonickým pojetím.

Vnímavost architektů

Na začátku jsme stáli před banálním úkolem. Na žádost klienta dostavět dům, zvětšit ho a přizpůsobit pro současný život. Rekonstrukce má dvě roviny. Když dům rekonstruujete, tak vám na něm záleží. Je v něm něco dobrého, co se musí vyzdvihnout, podpořit a zachovat. V druhé rovině architekt touží dům dotvořit a vyřešit,” vysvětluje Ing. arch. Igor David. Nahlédnout dům v novém světle se architektům podařilo. Modernistickou vilu navrhli dotvořit jejím opakem. Hranatý, čistý tvar vily doplní v následujících měsících organicky ladný tvar dostavby. Jin a jang jako ideál vyrovnaného života. „V případě takového atypického tvaru řešíme, jak stavbu postavit technicky. Ale aby to nebyl jen volný tvar sám pro sebe, musí také vnitřní prostor něco nabídnout. Uvnitř se projevují nepravidelnosti, například kulaté rohy a kosé stěny,” popisuje Ing. arch. Igor David.

Přístavba bude sloužit jako odpočinkový prostor. Architekti zde navrhli dvě ložnice nad sebou a okna do zahrady. Ložnice jsou přístupné pouze zevnitř a bezprostředně navazují na původní prostor vily: „Otevřete dveře a z hranatého prostoru vstoupíte do kulatého,” uvádí Ing. arch. Igor David.

První pohled na dům

Pro architekta je důležité přistupovat k tvorbě bez předsudků a mimo zajeté koleje. „Architekt má všechno vidět poprvé. Neopakovat se. Jinak dům ztrácí uměleckou hodnotu,” říká Ing. arch. Igor David. Novátorské přístupy studia David Architekti jsou projevem svobody a vnímavého sledování světa. „Člověk neuvidí okna, dveře, ale poprvé uvidí dům jako celek. Pro pozorovatele to bude nový zážitek a možná se ozve hlas, že takhle dům přece nevypadá, protože to, co vidí, nezapadá do předobrazu domu. Jen díky překročení schémat, formátů a předsudků vznikne něco nového. Takový objekt pak musí být vnímán jako socha,” uzavírá Ing. arch. Igor David.

Na finální realizaci projektu se podílejí společnosti Jetmar & Partner a Klips, které spojily své síly při stavbě Sportovní haly v Dolních Břežanech. Ve spolupráci se studiem David Architekti tak bezpochyby vzniká další objekt mimořádné architektonické hodnoty.

Technická specifikace

  • Dostavba: Dřevěná konstrukce o rozměrech 6 x 7 x 8 m
  • Nosná konstrukce: KVH hranoly
  • Vnější část: svisle kotvená prkna na nosný rošt, přesně formující konečný tvar
  • Vnitřní část: desky Fermacell
  • Plášť: hliníkové šablony Prefa
Autor: Studio David Architekti
Foto: Studio David Architekti