Díky unikátní konstrukci cihelného bloku je u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená dosaženo ekvivalentních vlastností dvojité konstrukce.

Příčka z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 odhluční řádění dětí i rámus z kuchyně

Pojem komfort bydlení je v současném stavebnictví spojován s různými parametry, které kvalitu interiérů rodinných domů ovlivňují. Jedním z nich je akustická pohoda, na níž se při navrhování domu často zapomíná. Tento parametr je však natolik zásadní, že výrobci stavebních materiálů vymysleli takzvané akustické cihly. Jaké jsou jejich výhody?

Zvuky, které nás obklopují – ať už vznikají uvnitř domu, nebo přicházejí zvenku –, mají zásadní vliv na naši psychiku i fyzické zdraví. Záleží samozřejmě na jejich intenzitě, na délce jejich trvání i dalších faktorech. Vnímání hlasitosti je přitom subjektivní – někdo je citlivější například na zvuky určité frekvence. Záleží také na tom, zda příjemce je posluchačem dobrovolným, nebo nedobrovolným: budete-li například hostem na bujaré narozeninové oslavě, jistě nebudete trpět tolik jako soused, který je hluku z této oslavy vystaven uprostřed noci. HELUZ proto začal pro příčky mezi místnostmi vyrábět akustické cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, které díky vložené minerální vlně výborně zvukově izolují (vzduchová neprůzvučnost Rw = 57 dB) a rovněž redukují přenos hluku konstrukčního.

Dlouhotrvající hluk způsobuje zdravotní potíže

Akustický komfort v domácím prostředí je důležitý zejména proto, že jde o místo, kde bychom měli mít ideální podmínky k odpočinku – tedy klid. Rušit by nás neměly zvuky zvenčí, od sousedů ani z vedlejších místností ve vlastním bytě či domě. Často v této souvislosti zaznívá argument, že na hluk z okolí – například z blízké továrny, baru či rušné ulice – je možné si zvyknout. S tímto názorem však nesouhlasíme, protože dlouhodobé vystavení hluku může vést ke zdravotním potížím různé povahy od podrážděnosti, neschopnosti koncentrace přes nekvalitní spánek, bolesti hlavy až po srdeční problémy a poruchy imunitního systému. Máte-li neodbytný pocit, že si doma neodpočinete, byť se o to snažíte sebevíc, velmi pravděpodobně se problém s nadměrným hlukem týká i vás.

HELUZ AKU KOMPAKT 21 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R w = 57 dB.

Problémem jsou zvuky procházející konstrukcemi

Než se pustíte do hledání řešení, je třeba vědět, co všechno má na akustický komfort v konkrétním prostoru vliv. Může jít o více měřitelných veličin, zásadní jsou ale zejména dva akustické parametry. První z nich je takzvaná vzduchová neboli stavební neprůzvučnost, jejíž hodnotu v budovách a interiérech stanovují normy. Tato veličina vyčísluje schopnost vodorovných i svislých konstrukcí (stěn a podlah, resp. stropů) zachytit nebo přenést hluk, který se šíří vzduchem. Veličina označovaná jako Rw se udává v decibelech. Čím vyšší je její hodnota, tím méně zvuku prostoupí na druhou stranu konstrukce a tím méně bude ve vedlejším pokoji slyšet váš hovor, hlasitá hudba, televize nebo jiný ruch. A naopak – vy zas budete ušetřeni nežádoucího hluku například z dětského pokoje. Norma pro bydlení vyžaduje schopnost konstrukce mezi pokoji izolovat hluk o intenzitě minimálně 53 dB. Jde však o hraniční hodnotu, která odpovídá hlasitosti běžného hovoru, a i ten, je-li trvalý a nevyžádaný, může mít na psychiku neblahý vliv.

Opačně je to s hodnotami u druhého důležitého parametru, a to kročejové neprůzvučnosti (veličina s označením Lnw). Ta poskytuje informaci o schopnosti stavebních prvků nebo částí budov snižovat přenos kročejového zvuku, zejména prostřednictvím pochozích stavebních konstrukcí, a to chůzí, skákáním či během, ale třeba i pádem předmětů na podlahu, pohybem nábytku po podlaze a podobně. Parametr kročejové neprůzvučnosti informuje i o schopnosti tlumit zvuk nárazů na stavební konstrukci, tedy hluk z vrtání nebo zatloukání.

Akustická cihla vytvoří ideální zvukové podmínky

Abyste v prostoru vytvořili ideální zvukové podmínky, tedy zajistili co nejvyšší akustický komfort, lze využít různých řešení. Efektivní je postavit hluku do cesty masivní konstrukci. Tato cesta je dnes ovšem zbytečně komplikovaná, běžně dostupné jsou totiž kvalitní stavební materiály se skvělými akustickými vlastnostmi, které zajistí zvukovou izolaci při menších rozměrech, cenách i celkové náročnosti provedení.

Rušit by nás v bytě neměly zvuky zvenčí, od sousedů ani z vedlejších místností.

Při snaze o dosažení co nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti významně pomůže akustická cihla HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená, určená pro příčky mezi jednotlivými místnostmi i byty. „Jde o revoluční produkt – při tloušťce pouhých jedenadvacet centimetrů dosahuje zvukově izolačních kvalit klasické třicítky. Díky úsporné šířce nedochází ani k redukci zastavěné plochy – naopak,” konstatuje Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ. V cihle HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené výrobce zkombinoval cihelný střep s materiálem, který nejefektivněji vylepšuje požadovaný parametr, tedy s minerální vlnou. „Díky unikátní konstrukci cihelného bloku pro vnitřní zdivo – dvě tvarovky spojené minerální vlnou – je tak u cihly HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušené dosaženo ekvivalentních vlastností dvojité konstrukce. Vedle výborné zvukové izolace zároveň dochází k významné redukci přenosu konstrukčního hluku. Výrazně lepší jsou i tepelněizolační vlastnosti stěny, o pětačtyřicet procent lepší součinitel tepelné vodivosti a součinitel prostupu tepla podstatně omezí unikání tepla z vytápěného bytu do chladnějších prostor,” dodává Ing. Filip Bosák a doporučuje všem budoucím investorům poradit se o vhodném výběru materiálu pro hrubou stavbu s technickým zástupcem společnosti HELUZ nebo obchodním zástupcem už ve fázi projektování. Obchodního zástupce nebo technického poradce najdete podle příslušného regionu na stránkách společnosti HELUZ a poradenství před stavbou i v jejím průběhu je zdarma.

Autor: Mgr. Alena Drtinová
Foto: archiv společnosti HELUZ