Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Nová architektura mezi centry a periferiemi

To je název výstavy dobových fotografií, modelů a plánů ke stému výročí vzniku ČSR v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ostravě. Vernisáž proběhla 18. října, výstava potrvá do 30. dubna 2019.

Souhrn regionálních architektonických děl

Expozice představuje nejvýraznější díla té doby v oblastí sakrálních staveb, radnic, administrativních paláců, bytové výstavby, kulturních, sportovních i školních budov, urbanismu a industriální architektury pod zorným úhlem vývoje jednotlivých architektonických typů. Zároveň věnuje pozornost tvorbě architektů trvale spojených s kulturními centry (Leopold Bauer, Vladimír Fischer, Josef Gočár, Vlastislav Hofman, Leo Kammel ...), soustavně působících v regionu (Eduard David, Karel Gottwald, František Kolář, Jan Rubý, Karel Kotas ...) a studující a zahajující intenzivní tvůrčí kariéru (Lubomír a Čestmír Šlapetové). Prezentují se zde stavby z Moravské a Slezské Ostravy, Opavy, Krnova, Nového Jičína a Českého Těšína. „Cílem je ukázat kvalitní architektonická díla regionu, z nichž mnohá zůstávají mimo širší povědomí,” poznamenal v úvodním proslovu vernisáže ostravský historik umění Martin Strakoš.

Ostravská Nová radnice

Za všechny existující i již zaniklé objekty si připomeňme dvoukřídlou budovu Nové radnice s vyhlídkovou věží. Byla slavnostně otevřena 28. října 1930. Vzešla z projektu ostravských architektů Jana Rubého, Františka Koláře a brněnského architekta prof. Vladimíra Fischera.

Radnice stojí na unikátní žebrované železobetonové desce. V průčelí budovy jsou čtyři 3,2 m vysoké bronzové sochy – symboly hornictví, hutnictví, vědy a obchodu. Věž vysoká 85,6 m, o hmotnosti 155 tun, s věžním ciferníkem průměru 3,5 m má uvnitř 292 schodů a 51 m dlouhý rychlovýtah. Je prosklená, ocelová s měděným oplátováním. Vyhlídková terasa pro veřejnost je ve výšce 73 m. Z interiérového vybavení zmíníme doposud funkční výtah z dvanácti kabinkami, tzv. Paternoster z roku 1928.

Národní památkový ústav

K novému sídlu ostravského pracoviště Národního památkového ústavu od roku 2015 můžeme poznamenat, že bylo dokončeno v roce 1933 jako Okresní sociálně-zdravotní ústav. Úřad se zabývá poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek, i památkových rezervací a zón na území Moravskoslezského kraje. Na snímcích je budova NPÚ, vernisáž výstavy s hovořícím M. Strakošem, záběr do sálu s výstavou dobových fotografií, modelů a plánů, a model již neexistujícího krematoria v Ostravě (postaveno 1922–25), dále divadla a kina v Krnově (1927–28) a vily Eduarda Lisky ve Slezské Ostravě (1935–36).

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda