Nová klasifikace zateplovacích systémů značky Baumit

Zateplování starších domů a novostaveb je jedním z nejdiskutovanějších témat současného stavebnictví. Mezi nejpropracovanější stavební systémy současnosti patří vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS).

Přesto není pro projektanta ani investora právě jednoduché vyznat se v záplavě certifikovaných systémů a produktů a vybrat optimální řešení pro každý konkrétní případ. Významným krokem v tomto směru je proto nové zatřídění zateplovacích systémů, které od začátku letošního roku zavedl na domácím trhu jeden z jejich nejvýznamnějších výrobců, společnost Baumit.

Rozhoduje lepidlo

Podobně jako ostatní významní domácí výrobci, klasifikoval dosud Baumit své zateplovací systémy podle použitého izolantu – minerální vlny nebo EPS. Použitý typ izolačního materiálu sice ovlivňuje některé významné vlastnosti jako je např. paropropustnost nebo požární odolnost systému, klíčovou součástí každého systému je ale armovací, potažmo lepicí vrstva. Právě vlastnosti lepicí a armovací stěrky (ve většině běžných systémů se používá pro obě vrstvy stejný materiál) v mnoha směrech představují hlavní know-how výrobců. Lepicí a armovací stěrka přímo ovlivňuje životnost a mechanickou odolnost ETICS, jeho vzhled i stavebně fyzikální vlastnosti jako je paropropustnost a množství zkondenzovaných vodních par a tím i tepelně technické vlastnosti zateplovacího systému. Proto od 1. ledna 2010 Baumit rozlišuje zateplovací systémy (ETICS) právě podle použité lepicí a armovací stěrky.

Komplexní fasádní systém Baumit Premium představuje v současnosti naprostou špičku ve svém oboru. Unikátní je nejen způsob lepení izolantu pomocí lepicích kotev Baumit KlebeAnker. Samozřejmostí je i paropropustný izolant (Baumit open fasádní desky reflect) a lepidlo (Baumit open lepicí stěrka W)

Čtyři základní řady

Nově si tedy mohou zákazníci Baumit vybrat ze čtyř základních řad certifikovaných systémů ETICS, které se liší podle přídržnosti, pevnosti a také ceny použité lepicí stěrky. Každý ze systémů přitom existuje ve variantě s různým izolantem v podobě minerální vlny nebo polystyrenu.

Více o skladbách tepelně izolačních systémů Baumit na www.baumit.cz.

Autor: Petra Kutinová
Foto: Archiv firmy