Nová střecha pro Kociánku od společnosti Tondach Česká republika s.r.o.

Brněnskému Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Kociánce, se během léta loňského roku dostalo nové střechy. Rekonstrukce trvala pouhé tři měsíce, během nichž byla odstraněna stará střecha a položena nová. Jako střešní krytina byla vybrána tradiční pálená bobrovka od společnosti Tondach Česká republika s.r.o.

Postup stavebních úprav

Rekonstrukce pavilonu A na Kociánce proběhla vloni na podzim. Úpravy proběhly za plného provozu zařízení a projekt byl realizován následovně: nejprve byla provedena demontáž staré střechy, bylo zpevněno obvodové zdivo a na závěr položeno nové trámoví a laťování. Použita byla pálená režná bobrovka, kterou vyrábí společnost Tondach.

Původní stav střechy

Střešní krov byl vyřezán počítačovou technologií tak, aby vše přesně pasovalo,” popisuje Jiří Brandtner, zástupce společnosti České střechy s.r.o., která realizaci prováděla.

Kvůli urychlení montáží byly práce prováděny na etapy. Použito bylo přes 50 000 kusů střešní krytiny Tondach bobrovka režná, což představuje přibližně 1400 m2 plochy.

Rekonstrukce střechy ve třech fázích

Dodržení podmínek záruky

V průběhu rekonstrukce bylo nutné dodržet všechny normy, pravidla a technické požadavky výrobce, tak aby byly dodrženy podmínky záruky „all inclusive” 33 let, kterou firma TONDACH na své keramické tašky poskytuje. Jde především o dostatečně provedené odvětrání střešního pláště.

Pokládka pálené bobrovky

Zajímavostí je, že před výměnou střechy byla v jedné z místností provedena rekonstrukce maleb stropu. Tyto úpravy interiéru si vyžádaly téměř milionovou investici. Během tříměsíční rekonstrukce byl nejtěžším úkolem zajistit, aby během dešťů zůstala střecha neustále zakryta ochrannou fólií, která ji chránila před navlhnutím.

Střecha Kociánky těsně před dokončením

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež byl založen v roce 1919. Své služby poskytuje dětem a mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením. Tato postižení podstatně sni žují normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání. Hlavním cílem Kociánky je rozvíjení schopnosti svých klientů, tak aby byli schopni existovat v běžných životních situacích a začlenit se do běžného sociálního prostředí.

Dokončená střecha Kociánky
Autor: David Frodl
Foto: Archiv firmy