Nové kancelářské centrum FENIX

V červnu 2016 byla dokončena výstavba FENIX OFFICE CENTRA, nové kancelářské budovy v Jeseníku, realizované jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie ve standardech roku 2020. Administrativní centrum tak od léta letošního roku slouží nejen jako nové zázemí firmy, ale zejména jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a „inteligentní sítí”.

Ing. Cyril Svozil, majitel FENIX GROUP k tomuto projektu řekl: „Celý projekt chápeme jako nový koncept pro blízkou budoucnost – v podstatě se už dnes připravujeme na podmínky, které budou platit v roce 2020. Vizí je i vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu. Dnes budeme všechny parametry 24 hodin denně sledovat na naší administrativní budově, ale získané zkušenosti chceme zúročit i při běžných řešeních pro majitele rodinných domů. Naším cílem není budovat ostrovní systémy, ale naopak propojit rodinné domy s chytrými sítěmi za podmínek, které budou atraktivní jak pro majitele nemovitosti, tak i pro provozovatele naší energetické soustavy. Současné technologie to umožňují a jsem přesvědčen, že u domů s téměř nulovou spotřebou energie je spojení fotovoltaiky, elektrického vytápění, domovní baterie a chytré sítě reálným a ekonomicky výhodným řešením.”

Základní data:

 • Tepelná ztráta objektu: 10,6 kW (6 kW prostupem; 4,6 kW větrání).
 • Vypočítané max. tepelné zisky v letním období: 12,8 kW (4,5 kW oslunění; 1,1 kW přítomné osoby; 3,2 kW osvětlení; 4 kW technologie). Výpočty byly provedeny v UCEEB na programu Protech.
 • Výkon instalované FVE: 7,2 kWp
 • Předpokládaná roční výroba FVE dle dodavatele: 6 773 kWh
 • Nominální kapacita (energie) bateriového úložiště: 486 Ah (27,2 kWh) ve 3 bateriích, využitelná kapacita 20 kWh, nominální napětí 55,5 V
 • Předpokládaná roční spotřeba energie v objektu dle UCEEB: 13 216 kWh
 • Pokrytí roční spotřeby z vlastní výroby FVE: 51 %
 • Předpokládaná možná doba autonomního provozu budovy z bateriového úložiště: 3 až 7 hod. / 24 hod.

Vytápění, chlazení a větrání objektu

Vytápění budovy zajišťují elektrické přímotopné sálavé systémy firmy Fenix, konkrétně stropní panely ECOSUN G, nástěnné panely GR a podlahové vytápění ECOFLOOR v různých kombinacích. Chlazení budovy zajišťuje v kombinaci s vzduchotechnickým (VZT) systémem kompresorová chladicí jednotka, umístěná na střeše objektu. Větrání objektu je zajištěno pomocí centrální VZT jednotky se zpětným získáváním tepla. Příprava teplé vody je zajištěna přímo v místě spotřeby pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů.

Nízké náklady na pořízení a údržbu použitých topných systémů

Použití sálavých elektrických topných systémů s dokonalou regulací je z hlediska pořizovacích nákladů, nákladů na údržbu i životnosti systému ekonomicky velmi zajímavé, neboť pořizovací náklady klesají úměrně instalovanému příkonu, přičemž náklady na údržbu se blíží nule, životnost systémů dosahuje 40 let, a to vše při naprosté bezobslužnosti, možnosti vzdálené kontroly apod.

A jejich další výhody

Tyto systémy jsou velmi flexibilní, rychle automaticky reagují na dodatečné tepelné zisky v jednotlivých prostorách domu. Rozšířené teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem včetně tepelného čerpadla) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou schopny zajistit, snaha o dokonalejší regulaci vyvolává neúměrné náklady. Sálavé elektrické systémy poskytují teplo zejména sáláním, což je nejefektivnější způsob přenosu (s vyloučením vzduchu jako nositele). Na příjem sálavého tepla je každý živý organismus geneticky připraven (slunce, oheň). Tady získávají tyto systémy i podstatnou výhodu nad dalším konkurentem v podobě teplovzdušných topných systémů, u kterých je naopak nulová sálavá složka a organismem tedy nejsou vnímány tak pozitivně a plnohodnotně.

Výroba energie z vlastních obnovitelných zdrojů

Výstavba domů s téměř nulovou spotřebou bude vyžadovat i výrobu podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Současná novela Energetického zákona umožní střešní instalaci fotovoltaické elektrárny až do výkonu 10 kWp, což by mělo být dostatečné pro pokrytí převážné části energetických potřeb domu vybaveného elektrickými topnými systémy. Pokrok v ukládání energie pomocí domovních baterií a jejich rostoucí cenová dostupnost přinášejí základní zvrat v pohledu na elektrické vytápění objektů.

PENB dle Vyhl. 78/2013 Sb. – hodnoceno v režimu „Budovy s téměř nulovou spotřebou energií” (kritéria platná od 1.1. 2019):

 • Průměrný součinitel prostupu tepla Uem – klasifikační třída B
 • Celková dodaná energie Qfuel – klasifikační třída A
 • Neobnovitelná primární energie QNPE – klasifikační třída A
Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy