Nové ventilační turbíny Lomanco ještě výkonnější

Uplynulo již přes deset let od okamžiku, kdy byly turbíny Lomanco oficiálně představeny na českém trhu. Musely si projít nelehkou cestu, než si je konzervativní česká společnost oblíbila. Nyní jsou odborné veřejnosti zcela známé a především vzduchotechnikům a střechařům výrazným způsobem pomohly nesčetněkrát zjednodušit práci při odvětrání prostor, kde klasické způsoby odvětrání nedostačovaly.

Původně byly turbíny Lomanco určeny pouze pro odvětrání střešních plášťů, tak, jak je to zažité v Americe, odkud turbíny pocházejí. Šikovný český člověk však našel další velmi užitečné možnosti použití turbín Lomanco. V současné době je asi nejčastější použití turbín v oblasti odvětrání šachet panelových domů. Na druhém místě je odvětrání střešních plášťů a vzduchových mezer dvouplášťových střech. Velké možnosti odvětrání jsou také u zemědělských objektů. Poslední variantou použití v našich zemích je odvětrání půdních prostor rodinných domů. Mnoho lidí začíná turbíny Lomanco používat na odvětrání přehřátého podstřešního pro-storu, což výrazně napomůže snížit teplotu v interiéru. Jedná se o způsob odvětrání, který prozatím byl v našich oblastech opomíjený, ovšem v době přibývajících tropických teplot v letním období začíná být použití čím dál oblíbenější. Vždyť není ojedinělý případ, kdy po instalaci turbíny Lomanco došlo ke snížení vnitřní teploty v objektu o 10 °C, což je výrazný krok ke zlepšení klimatu a zpříjemnění pobytu osob. Hodně se tímto způsobem odvětrávají dílny, fabriky, plechové haly, sklady, atd.

Lomanco BIB14

Aby však turbíny pracovaly s maximální efektivitou, je důležité použít vhodný typ turbíny. Je vyráběno několik druhů a každý přináší užitek do jisté oblasti. Asi nejužitečnějším a současně i nejprodávanějším typem na světě jsou turbíny Lomanco BIB14 o průměru 356 mm, ty lze díky velkému výkonu použít i na rozlehlé plochy průmyslových střech a také na šachty panelových domů.

Výrobce ventilačních turbín firma Lomanco, resp. dovozce do ČR firma ABC, s.r.o. nyní deklaruje zvýšení výkonu turbín. Inovací konstrukčních prvků rotační části došlo k výraznému zvýšení výkonu, čímž hlavice opět o krůček, nebo spíše o významný krok, uniká konkurenčním výrobkům a také výrobkům, které ji kopírují. Hlavice nyní prošla recertifikací a deklaruje výkon v potrubním systému o 24,7 % vyšší, což je radikální posun, který nyní ostatní neznačkové produkty v nejbližší době nedokáží pokořit. Konkrétně například při rychlosti větru 8,4 m/s dosahují objemového výkonu vzdušniny dle české metodiky VVÚÚ Radvance 894,9 m3/hod. Současně narostla i hodnota maximálního statického tlaku na hodnotu 54 Pa, což je navýšení o neuvěřitelných 51 %. Tuto hodnotu žádná jiná hlavice než Lomanco na světovém trhu nedokáže deklarovat. Hlavice Lomanco tím dokáží zajistit velmi kvalitní výkon i za snížených povětrnostních podmínek.

Přikládáme také několik fotografií z realizací, aby bylo možné zmapovat možnosti užití v praxi. Navíc v současné době probíhá akce, při které ke každé koupené turbíně dostanete příjemný dárek.

V případě dalších informací kontaktujte exklusivního dovozce do ČR, firmu ABC, s.r.o., popřípadě navštivte web s adresou www.abcweb.cz.

1 Ing. Radim Otýpka, technický poradce společnosti American Bohemian Corporation Brno s.r.o. v oblasti odvětrání
Autor: Ing. Radim Otýpka
Foto: Archiv ABC Brno