Novinky v sortimentu dveřních výplní VP trend

Společnost VP trend s.r.o. je českým výrobcem dveřních výplní s bohatými zkušenostmi ze zpracování plastů i hliníku – plastové dveřní výplně vyrábí od roku 1998, hliníkové dveřní výplně od roku 2005. Nabídka výrobků zahrnuje široký sortiment základních typů dveřních výplní a jejich variant včetně certifikovaných bezpečnostních provedení, to vše s širokým výběrem barev a dekorů povrchů výplní, ornamentních skel i skel speciálních.

Obliba těchto dveřních výplní stále vzrůstá, a to nejen u nás, ale také v zahraničí. Důkazem jsou úspěšné prezentace například na loňském veletrhu BAU v Mnichově, či letošním veletrhu fensterbau/frontale v Norimberku. Za nejdůležitější však firma považuje účast na stavebním veletrhu v Brně, který slouží nejen k představení novinek, ale také jako místo k upevnění vztahů se stávajícími odběrateli a zároveň k informování a získání nových zájemců. Při našem setkání na stánku společnosti na brněnském výstavišti jsme požádali Ing. Richarda Obyta, jednatele společnosti VP trend o odpovědi na několik otázek.

V březnu letošního roku jste se zúčastnili veletrhu fensterbau/frontale v Norimberku. Jak na Vás veletrh zapůsobil a jste s účastí na něm spokojen?

Veletrh na mne zapůsobil tradičně vý borně – velkému množství a vysoké kvalitě vystavovatelů odpovídalo množství a kvalita návštěvníků, převážně z řad odborné veřejnosti, nebo dobře informovaných koncových zákazníků. Jelikož jsme se veletrhu účastnili již počtvrté, nešlo jenom o kontaktování nových potenciálních zákazníků, ale také o udržování již existujících a fungujících obchodních i lidských vazeb a o předání nových informací tím nejúčinnějším způsobem, tj. v osobním rozhovoru. To vše se nám vydařilo a tak jsme s účastí skutečně velmi spokojeni.

Stánek společnosti VP trend na letošním veletrhu IBF v Brně

Na všech veletrzích vždy představujete něco nového. Které novinky to byly v letošním roce?

Děkuji za poklonu, ale tak tomu zdaleka není. Snažíme se vždy přinést něco nového na dva pro nás hlavní veletrhy, což je IBF v Brně a fensterbau v Norimberku, avšak účastníme se i dalších veletrhů a tam zpravidla již žádné další novinky nepředstavujeme.

V tomto roce jsme na obou veletrzích uvedli šest nových typů plastových dveřních výplní a u hliníkových dveřních výplní jsme představili jejich oboustranně překryvné provedení.

Plastová dveřní výplň Klabava Plastová dveřní výplň Lomnice Plastová dveřní výplň Otava Plastová dveřní výplň Skalice
Nové typy plastových dveřních výplní – typ Klabava (vlevo), typ Lomnice, typ Otava, typ Skalice

Můžete nám některé popsat podrobněji?

Nové plastové dveřní výplně jsou ze skupiny s tzv. lamelovým povrchem, tj. imitující laťovaný, nebo prkenný povrch. Jejich design je částečně ve stylu české resp. středoevropské klasiky a částečně ve stylu severního Německa a Holandska. Zvlášť pěkně tyto výplně vypadají ve spojení s různými kresbami dřeva.

Oboustranně překryvné provedení hliníkových dveřních výplní konstrukčně vychází z již vyráběného jednostranně překryvného provedení a ve shodě s ním se vyznačuje jednoduchostí a efektivitou své montáže i demontáže.

Plastová dveřní výplň Stropnice Plastová dveřní výplň Trnava
Nové typy dveřních výplní Stropnice a Trnava

A co vše bylo k vidění na letošním veletrhu IBF v Brně?

Pokud se týká naší firmy, bezprostředně po veletrhu fensterbau jsme tam představili již zmíněné novinky roku 2010 i tuzemským odběratelům. S první reakcí trhu jsme spokojeni, nicméně bylo zřejmé, že odborná veřejnost nenavštěvuje veletrh s takovou intenzitou, jako tomu bylo dříve.

Pokud se týká brněnského veletrhu IBF jako takového, popravdě řečeno, příliš toho k vidění nebylo. Účast vystavovatelů byla oproti předchozím rokům výrazně slabší a stejně tak i celkové množství návštěvníků nás nenadchlo. Mimo všeobecně známou, ne právě optimistickou, situaci ve stavebnictví na to měla zřejmě vliv i poněkud nešťastná cenová politika BVV.

Můžete oba veletrhy zhodnotit z hlediska množství zakázek a nových kontaktů?

Z hlediska množství zakázek dost těžko, protože veletržní realita je v současné době více o kontaktech, než o kontraktech. Z pohledu nově navázaných kontaktů i z pohledu společenského považujeme veletrh fensterbau za velmi úspěšný.

Veletrh IBF samozřejmě pro nás neznamená takovou potenciální studnici nových zákazníků, jako veletrh fensterbau, protože v České republice jsme na našem domácím trhu, na dobře známé domácí půdě. Daleko více než kde jinde se zde jedná o představení novinek a o udržování popř. vylepšování již existujících obchodních vazeb. Rozhodně ale v tomto roce nebyl veletrh IBF místem natolik intenzivního setkávání lidí a firem kolem stavebnictví, jako tomu bylo v letech předchozích.

Kde si mohou zájemci Vaše výrobky prohlédnout?

Fyzicky je mohou spatřit ve vzorkovně ve výrobním závodě v Kladně, zčásti ve vzorkovnách našich odběratelů a samozřejmě také na některém z příštích veletrhů IBF v Brně. V obrazové formě je náš úplný sortiment obsažen v našich prospektech a katalozích, kterými zásobujeme naše zákazníky a které si u nás lze telefonicky, nebo písemně vyžádat. O našem sortimentu se zájemci mohou informovat i na internetových stránkách www.vptrend.cz.

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy