Novinky ze společnosti MINIB

Společnost MINIB, s.r.o. se již od roku 1999 zabývá výrobou a vývojem podlahových, nástěnných a samostojných otopných a dochlazovacích konvektorů. V současné době patří mezi jednoho z největších českých certifikovaných výrobců a také k významným evropským producentům.

Na otázky týkající se současného stavu a dalšího rozvoje firmy, novinek v sortimentu a prezentací na veletrzích nám odpověděl generální ředitel společnosti JUDr. Karel Kratina.

JUDr. Karel Kratina

Pracoval ve společnosti Chemapol a.s. ve finančním oddělení, téměř sedm let ve společnosti Deutsche Chemapol GmbH, ve Frankfurtu na Mohanem jako finanční ředitel.

Podílel se na založení pobočky banky Bayerische Vereinsbank v Československu, zde řídil firemní obchod, byl členem představenstva Vereinsbank CZ a Hypovereinsbank a.s., předsedou představenstva v HVB Bank Czech Republic.

Dále byl členem dozorčí rady a později generálním ředitelem České pošty, podílel se na přípravě hypotečního bankovnictví v České republice.

Co Vás vedlo k tomu, že jste přišel do firmy MINIB?

Těch důvodů bylo několik. V první řadě přání pracovat pro konkrétního soukromého vlastníka, kde rozhodujícím faktorem jsou rozvoj firmy a její konkrétní ekonomické výsledky.

Dále hrál významnou roli velmi kvalitní produkt a zdravý ekonomický základ firmy. Právě díky těmto předpokladům je dána možnost dalšího rozvoje společnosti ve standardní evropskou firmu. Na dalším místě také potřeba práce s mladými lidmi, která člověka obohacuje, díky jejich pohledu na řešení problémů a situací.

Co se změnilo od doby, kdy jste přišel do firmy?

Nejprve jsme se soustředili na materiálové hospodářství firmy. Usilujeme o efektivní nákup materiálu, optimalizaci jeho množství a samozřejmě i příznivé ceny. V minulosti jsme byli v řadě případů závislí jen na jednom dodavateli. Dnes usilujeme o to, abychom měli u každého druhu materiálu alespoň tři dodavatele. Vzhledem k obsahu materiálových nákladů v celkové ceně výrobku je to nejdůležitější faktor pro naši cenotvorbu, a tím i základ pro úspěšný konkurenční boj a v neposlední řadě i příznivé ceny pro naše zákazníky.

K významnému zlepšení došlo v oblasti konstrukce, kterou jsme výrazně posílili. Zásadní kvalitativní změny jsme dosáhli v oblasti elektroniky. Spolupráce s novým partnerem přinesla v této oblasti kvalitativně vyšší úroveň našich výrobků s vyšší užitnou hodnotou. Důkazem je rapidní snížení reklamací, respektive vymizení reklamací v této oblasti.

V současné době pracujeme na zavedení nového informačního systému, který nám poskytne lepší informace pro kvalitnější rozhodování ve všech oblastech řízení firmy. Jedná se o náročný proces, jehož výsledkem by mělo být efektivnější řízení firmy. Vedle toho dojde ve společnosti k přehodnocení všech procesů a případně jejich úpravě.

Jaké množství výrobků představuje export?

Velkou pozornost jsme věnovali zahraničním trhům a nyní představuje export více než 65 % veškeré produkce. Vzhledem k období stagnace stavebnictví v České republice spatřujeme v zahraničních trzích další potenciál růstu společnosti. To však předpokládá získat technicky, jazykově a obchodně zdatné spolupracovníky, kteří jsou schopni tuto úlohu realizovat.

V žádném případě to neznamená, že bychom chtěli věnovat menší pozornost českému trhu. Chceme posílit naši péči o naše stávající zákazníky a současně prohlubovat kontakty s velkoobchody, investory, developery, stavebními a montážními společnostmi a v neposlední řadě s projektanty a architekty.

Jakým směrem se firma ubírá (krátkodobá a dlouhodobá perspektiva)?

Dělením na krátkodobou a dlouhodobou perspektivu se příliš nezabýváme. Naším mottem je poučka z německé učebnice podnikání, která zní velmi jednoduše: „Podnikatelská činnost je dlouhodobá systematická činnost, jejímž cílem je dosažení zisku”. Podtrhuji dlouhodobá a systematická činnost. A bez zisku není rozvoje. Proto se snažíme o co nejoptimálnější poměr kvality a ceny výrobku. To je důvod, proč neusilujeme o prodej našich výrobků za každou cenu. Nadále chceme poskytovat našim zákazníkům výrobky z vysokojakostních materiálů za přijatelnou cenu. V České republice chceme zůstat na špici mezi výrobci, v zahraničí posilovat obchodní síť, známost značky MINIB a jejích výrobků.

Řada kvalitních českých firem působí nejen v ČR, ale i v zahraničí. Jak je tomu ve firmě MINIB?

Pokud pod pojmem působení máte na mysli výrobu, pak musím konstatovat, že firma MINIB zkoncentrovala v letošním roce veškerou svoji výrobu do provozovny v Býkvi u Mělníka. Důvod je prostý, dosáhnout optimálního využití všech zdrojů, hal, strojů pracovníků s cílem dosáhnout co nejpříznivějších výrobních nákladů. Pokud se jedná o prodejní síť v zahraničí, tu se snažíme neustále rozšiřovat a tím posilovat známost našich výrobků ve světě. V současné době prodáváme své výrobky do 30 zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky.

Proč si vybrat konvektory MINIB?

Kdybych Vám chtěl popsat veškeré přednosti konvektoru MINIB, tak věřím, že pro celou moji odpověď nemáte v tomto článku dostatek prostoru. Odpovím proto jinak. Přesný technický popis najdete v našich katalozích, které zájemcům rádi zašleme a kde naleznou veškeré potřebné informace. Věřte, že kdyby naše výrobky nepředstavovaly vysokou kvalitu, těžko bychom mohli nahrazovat tak renomované značky jako jsou Jaga, Kampmann nebo Mölenhof.

Jaké máte úspěchy s designovými konvektory mezi architekty a koncovými zákazníky?

Konvektory mají kromě své výborné topící funkce (zvýšení topného výkonu o 6–8 % vůči použití shodného výměníku v tělese bez sálavé složky) vždy funkci estetickou. To znamená umocnit po estetické stránce celkový prostor bytu, kancelářských místností, reprezentativních místností, hotelů, restaurací, zámků nebo dokonce kostelů. Designové konvektory jsme vyvinuli pro náročné zákazníky, kteří věnují mimořádně velkou pozornost harmonickému vybavení interiéru. Zde jsme chtěli maximálně vyjít vstříc jejich individuálním požadavkům, jak pokud jde o výkon, materiál, vzor tak i jejich umístění v prostoru. Nároční zákazníci jsou s těmito produkty spokojeni. Nejsem si však zcela jist, zda jsme učinili vše potřebné pro jejich dostatečnou propagaci.

Chystáte se v blízké době na nějaký veletrh?

Ano. Máme před sebou dva významné veletrhy. V únoru 2013 v Moskvě a březnu 2013 ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se koná největší evropský veletrh v oblasti vytápěcích systémů. Jsme rádi, že máme příležitost se na tomto veletrhu prezentovat. Za velký úspěch již považujeme opakovanou nominaci naší společnosti na tento veletrh. To se všem zájemcům o účast ne vždy podaří.

Máte nějakou novinku, o které byste rád čtenáře informoval?

Rád bych čtenáře informoval, ale přiznám se, že, s ohledem na konkurenci, bych nerad prozradil překvapení, které připravujeme na veletrh do Frankfurtu nad Mohanem. Po veletrhu vám ho velmi rádi představíme.

Autor:
Foto: Archiv firmy