Novostavby musí být od příštího roku výrazně úspornější. Bungalovy jsou na to připraveny

V článku "Novostavby musí být od příštího roku výrazně energeticky úspornější. Problémy mohou mít zejména členité bungalovy" z 22. června 2021 odstartovala agentura Lesensky novou etapu úspor ve výstavbě. Ukážeme si, že bungalovy, jakkoli členité, problémy nemají a při dobrém návrhu a zhotovení dobře vyhoví i nejtvrdším energetickým požadavkům.

Agenturní text ihned a bezmyšlenkovitě publikovalo několik vydavatelů. V článku dostal slovo projektant a dva výrobci z oblasti technických zařízení. Dejme jim slovo:

Roste zájem o obnovitelné zdroje

„V příštích letech čekáme zejména růst poptávky po vytápěních, která využívají obnovitelné zdroje. Když po naplnění nových legislativních požadavků bude od příštího roku stačit kromě kvalitní obálky domu už jen využívání obnovitelných zdrojů energie, odhadujeme nárůst zájmu o tento sortiment. Týkat by se to mělo zejména tepelných čerpadel a rekuperací,“ řekl reprezentant firmy ENBRA. Podle něj k těmto řešením bude směřovat i část spotřebitelů, kteří spontánně akceptují energeticky úsporné trendy, i když se jejich staveb staršího data nová legislativa přímo netýká.

Orientace stavby

Zástupce firmy LOMAX, známého českého výrobce stínící techniky, se dal slyšet, že v souvislosti s hesly o dalším snižování spotřeby primární energie se bude mnohem víc než v minulosti řešit orientace stavby. Na tu je nutné nahlížet ze dvou úhlů pohledu: „Pokud uživatel orientuje hlavní obytné části tak, aby na ně v letním období dopadalo co nejméně slunečních paprsků, a dům se tak nepřehříval, musí řešit opačný problém v zimě – nedostatek slunce, které jinak může u velkých prosklených ploch výrazně ušetřit na vytápění. Pro posílení tepelné izolace obálky budovy pak častěji sahá po předokenních roletách... Z toho usuzujeme, že poptávka po venkovním stínění bude i v návaznosti na novou legislativu dále stoupat.“

Redakční poznámka: Tučně zvýrazněný výrok LOMAXU je nesprávný. Když orientujeme hlavní obytné části k jihu tak, abychom v zimě získali co nejvíce slunečních paprsků, uděláme dobře i z pohledu léta. Například v den zimního slunovratu dopadne na vnější plochu svislého jižního okna sluneční energie v množství až 6,616 kWh/(m2·den), zatímco v den letního slunovratu jen 2,683 kWh/(m2·den). Totéž záření dopadá i na jižní fasádu: Tmavá fasáda toto záření pohltí, ohřeje se často výrazně nad teplotu vzduchu, a začne tak ohřívat interiér. Bílá fasáda toto záření odrazí a zůstává tak vůči němu netečná. V obou dnech uvažujeme celodenní jasné počasí.

Obě firmy se daly slyšet, že se ne vždy daří řešit ideální orientaci budovy jen z pohledu co nejnižší potřeby neobnovitelné energie a bez ohledu na místní okolnosti. „V tom případě musí investoři volit řešení, která využívají obnovitelné energie s vyšší účinností... Čekáme tak nárůst zájmu například o tepelná čerpadla,“ doplnila ENBRA, zatímco LOMAX upozornil na trendy, které se propisují i do architektonických návrhů, kdy u většiny novostaveb se už počítá s venkovním stíněním. To se reálně projevuje i na stavební připravenosti pro toto řešení.“

Bungalov na odpis?

Třetí diskutující byl Ing. Michal Čejka, certifikovaný projektant pasivních domů. Ten řekl, že „zatímco v roce 2020 stačilo rodinný dům zateplit patnácti centimetry izolace a byl prohlášen za téměř nulový, nové podmínky budou vyžadovat komplexnější přístup a vysokou kvalitu architektonicko-energetického konceptu. Požadavky na energetickou náročnost se zpřísní především pro členité bungalovy, které nevyužívají sluneční záření,“ řekl Čejka s tím, že „vícenáklady na splnění nových požadavků se mohou pohybovat v rozsahu 0,5 až 5 procent nákladů na stavbu domu podle šikovnosti projektanta a architekta.“ Svá tvrzení ničím nepodložil.

Bungalov a jeho celodenní osluněnost

Tab. 1 ukazuje, o jaké energetické sálavé toky, které reálně dopadnou na bungalov, vlastně jde. Za slunného dne jde o energii, za kterou bychom v podání elektřiny zaplatili až tisíce korun za jediný den a jediný bungalov.

Z tab. 1 vidíme, že celodenní zimní sluneční impakt za jasného počasí na uvedený bungalov s plochou střechou je asi 3x větší, než celodenní zimní sluneční zářivý impakt na původní plochu stavebního pozemku. Na tentýž bungalov, avšak s jehlanovitou střechou o výšce 5 metrů, to dělá už 4,2x větší zimní celodenní impakt při jasném počasí, než na původní nezastavěnou plochu. Tuto zářivou energii by měl architekt uchopit a pracovat s ní ve prospěch uživatele!

S postupujícím jarem a létem uvedený podíl klesá až na 1,6 násobek energie slunečního záření, které by jinak dopadlo na původní nezastavěnou plochu za celý jasný den. Navíc symetrický bungalov, jakkoli „členitý“, můžeme v prostoru libovolně natáčet, aniž bychom významněji měnili celodenní sluneční impakt na něho.

Poznámka: Dodejme, že oba bungalovy jsou z pohledu na ně dopadajícího slunečního záření invariantní při otočení o 90, 180 a 270 stupňů kolem jejich svislé osy. To znamená, že při celodenní jasné obloze je energetický impakt jakkoli orientovaného bungalovu blízký hodnotám, které jsou nejblíže jedné z "tabulkových orientací".

V létě, kdy slunce v našich geografických podmínkách svítí plných 16 hodin a chvílemi až kolmo na venkovní povrchy stěn a střech, je nejúčinnější dobrá práce s barvami. Místo černé volte proto bílou střechu a ideálně i fasádu. Foto: Shutterstock, Autor: Lawrence Baker

Základy sluneční architektury

Sluneční přímé i rozptýlené záření dopadá na obvodové stěny a střešní plochy domu a ty ho buď odrazí, nebo absorbují (pohltí) anebo, což je nejčastější, zčásti odrazí a zbytek pohltí. Sněhově bílý povrch domu sluneční záření plně odráží (většinou difúzně, tj. do všech stran), avšak ideálně černý ho zcela pohltí. Bílé povrchy tak zůstávají i na intenzivním slunci chladné, na rozdíl od černých, které se na slunci významně ohřívají. Skutečný architekt a projektant pracuje nejen s energií vzduchu, ale zejména s energií tepelného záření, včetně slunečního, které nad vzduchem výrazně dominuje!

Naopak v noci černé povrchy intenzivně vyzařují teplo do venkovního prostředí a hlavně vůči jasné obloze (o sálavé teplotě i hluboko bod bodem mrazu), a rychle tak chladnou. Bílé povrchy vyzařují jen minimum, takže dům je mírně ochlazován jen větrem a vedením tepla, nikoliv sálavě.

Čtenář už odtušil, že bungalov s bílou fasádou i střechou nejlépe odpovídá podmínkám oficiální tepelné techniky budov, která zcela ignoruje sálání (včetně slunečního záření) a do vzorců s U dosazuje jen teploty vzduchu.

Poznámka 1: Až na nezataženější dny kolem zimního slunovratu je energie slunečního záření, které dopadá na dům, tak velká, že významně sníží a v teplých měsících až násobně převáží oficiální ztráty prostupem odvozené z teplot vnitřního a venkovního vzduchu s pomocí součinitelů U. To se týká i nezatepleného domu. Naučme se s touto energií pracovat!

Poznámka 2: Všechny domy, pasivní zejména, by měly mít kvalitně vyřešenou zejména letní energetiku, která je charakteristická obrovskými impakty slunečního záření. Sem patří například vhodně rozmístěná venkovní zeleň zejména v podání listnatých stromů, které v zimě opadají, dále stínící předměty na oknech (venkovní rolety a žaluzie), markýzy, které mohou stínit například i obvodové zdivo a podobně.

Poznámka 3: Náhodě či estetickým libůstkám bychom neměli ponechat nejen barvu fasády, ale i venkovních rolet, žaluzií a zejména pak střechy. Když Slunce i za chladivé přítomnosti venkovního vzduchu rozpálí fasádu a střechu domu až k 80 °C, nelze doufat, že ve „větrané mezeře“ pod střešní krytinou naměříme venkovní teplotu. Řečená teplota (80 °C) je v létě reálná okrajová podmínka, na hony vzdálená normové a úřední okrajové podmínce, totiž teplotě vzduchu. Teplota v mezeře se zkrátka vždy blíží reálné teplotě (i sluncem rozpálené) střechy. Na „kvalitní“ letní přehřívání je tak pod černou střechou i „nečlenitého“ pasivního domu „na výtečnou“ zaděláno.

Bílé fasády a nejlépe i střechy

Sluneční energetický zisk domu není jen sluneční záření, které projde okny do interiéru. Je to veškeré záření, které dopadne na dům, aniž by se odrazilo. Myslíme-li tepelnou ochranu vážně, musíme tento fakt respektovat. Platí:

  • U tmavých až černých obvodových stěn a střech dochází na slunci k jejich významnému ohřátí až na uvedených 80 °C.
  • Myšlenka, že větraná mezera pod střešní krytinou teplo odvětrá a ochladí střechu na úroveň teploty vzduchu je z říše bájí. To by se pak nemohla osluněná krytina vůbec ohřát. Sálavé děje v mezeře pod osluněnou krytinou jsou řádově silnější, než reprezentuje vedení a proudění tepla.
  • Sluncem ohřátá fasáda a střecha nad teplotu 20 °C v zimě a 27 °C v létě se stává zdrojem tepla pro dům, v zimě vítaným, ale v létě až příliš mocným a obávaným.
Sluneční přímé i rozptýlené záření dopadá na obvodové stěny a střešní plochy domu a ty ho buď odrazí, nebo absorbují (pohltí), anebo, což je nejčastější, zčásti odrazí a zbytek pohltí. Sněhově bílý povrch domu sluneční záření plně odráží (většinou difúzně, tj. do všech stran), avšak ideálně černý ho pohltí.Zdroj: Shutterstock, Autor: ansoz

Barevný test

Čtenářům doporučujeme jednoduchý test: Navštivte za jasného letního dne venkovní parkoviště zalité sluncem. A přiložte dlaň ruky na černou kapotu plně osluněného auta, a pak na čistě bílou a stejně osluněnou kapotu jiného auta.

Od černé kapoty se málem spálíte, bílá Vás bude chladit. Test lze vylepšit, když přemluvíte majitele aut, aby pootevřeli okna vozů z důvodu větrání. A výsledek? Černá kapota stále pálí. To vystihuje „účinnost“ takzvané větrané mezery pod tmavou střešní krytinou.

Další úlek nastane, když vyrazíte na cestu: V černém voze se ještě mnoho minut od startu budete cítit jako v sauně. V bílém můžete ihned a v chládku pohodlně vyjet i cestovat.

Shrnutí

Tepelnou techniku budov v našem klimatickém pásmu je vhodné řešit ze dvou pohledů, zimního a letního. V zimě, kdy je nedostatek slunečního záření, lze s přivřenýma očima pracovat s klasickým zateplením budov. Ale v létě, kdy slunce v našich geografických podmínkách svítí plných 16 hodin a chvílemi až kolmo na venkovní povrchy stěn a střech, je nejúčinnější dobrá práce s barvami. Místo černé volte bílou střechu a ideálně i fasádu. Syté až tmavé barvy volte jen v míře, jakoby šlo o ozdoby na bílých šatech nevěsty. Odměnou bude nejen příjemné bydlení, objevíte i jinou krásu!

Zdroj:

  • Agentura LESENSKY
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Ewelina W, Shutterstock