Nový most na Vinohradech spojí ulice Wenzigova a U Zvonařky

Přímo nad Bělehradskou ulicí na Vinohradech nechá Praha postavit novou lávku pro pěší a cyklisty. Propojí ulice Wenzigova a U Zvonařky, na které v současné době navazují dvě monumentální schodiště. Projekt je ve fázi projednávání hotového konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí u dotčených orgánů. Stavba by měla začít ve druhé polovině příštího roku a bude trvat přibližně jeden rok.

Most bude dlouhý 45 metrů a široký 4 metry s volnou šířkou mezi zábradlími 3 metry.  Odhadovaná cena včetně opravy přilehlého schodiště je 30 milionů Kč bez DPH. „Lávka nad ulicí Bělehradská spojující ulice Wenzigova a U Zvonařky chodcům a cyklistům doplní přímou vazbu mimo rušné komunikace z Nového Města přes Vinohrady až na Prahu 4 po Nuselském mostě. Bude samozřejmě dostupná pro všechny bez rozdílů a rodiče s kočárky a vozíčkáři získají úplně novou pohodlnou možnost bezpečného překročení rušné ulice Bělehradská při své cestě městem. Při výběru podoby lávky jsme mysleli na to, aby architektonicky hrála s krásnými schodišti a její konstrukce do nich co nejméně zasahovala a spíš je esteticky doplňovala,“ řekl náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

Výsledná podoba lávky byla vybrána z desítky návrhů ve spolupráci s památkáři. Podoba lávky bude architektonicky zapadat do svého okolí a pracuje s podobou schodišť po svých stranách. Schodiště citlivě doplňuje a dotýká se jich díky své konstrukci co nejméně. Hlavním viditelným prvkem mostu je dvojice vzájemně protnutých spodních oblouků lávky, které se kříží v ose ulice Bělehradská nad tramvajovou tratí. Stavba lávky se nachází v prostoru vyhrazeném v územním plánu pro přemostění ulice Bělehradská a je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy.

Oblouky lávky jsou navržené z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC) s povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru. Mezi výhody tohoto betonu patří například snadná údržba, vysoká pevnost a nepropustnost vody.

Výstavbu lávky zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Projekt je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (ÚR), které je složité z hlediska množství sítí nacházejících se blízkosti. Po získání ÚR bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a po jeho získání vznikne dokumentace pro výběr zhotovitele a uskuteční se i samotné výběrové řízení.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Vizualizace: Petr Tej

1) Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/, redakčně zkráceno