K prvkům, které přibydou na Mariánské náměstí, patří mimo jiné mlhoviště či javory.

Revitalizace Mariánského náměstí v pražské památkové zóně schválena

Pražští radní schválili na konci loňského roku koncepční studii revitalizace Mariánského náměstí a přiléhajících lokalit Pražské památkové rezervace včetně náměstí Franze Kafky. Vítězný návrh architektonického studia Xtopix vychází mimo jiné z požadavků občanů, aby se místo stalo odpočinkovou zónou a prostorem vhodným pro pořádání kulturních akcí.

V současnosti funguje Mariánské náměstí, kde sídlí několik významných pražských institucí jako Magistrát hl. m. Prahy či Národní knihovna, v jakémsi provizorním režimu. Před více než rokem zde byla zrušena četná parkovací místa, nedávno byla na náměstí umístěna socha Pokora. Celková rekonstrukce je však vysoce žádoucí a její iniciátoři si od ní slibují mimo jiné i odstranění bariér v prostoru.

Mariánské náměstí, Praha, současný stav.
Mariánské náměstí, Praha, vizualizace budoucího stavu.

Těší mě, že náměstí před pražským magistrátem konečně nabude reprezentativní podoby, kde si lidé mohou odpočinout od rušného centra. Jako velice důležitou součást nové podoby Mariánského náměstí vidím vysazení nové zeleně – konkrétně tří javorů.  Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky, které v centru města máme, a já se už moc těším, až si pod nimi posedím. Jsem zároveň rád, že na místě zůstanou i dvě stávající lípy,“ popisuje proměnu náměstí pražský primátor Zdeněk Hřib.

Ulice Platnéřská, Praha, současný stav.
Ulice Platnéřská, vizualizace budoucího stavu (výstavní prostor GHMP).

Pěší zóna

Prioritou bylo spojit doposud roztříštěnou kompozici náměstí. V rozšířeném korytě ulice Platnéřská vznikne nový venkovní výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy, před knihovnou budou umístěny lavice, dojde k výsadbě javorů, osazení kašny, pítka a mlhoviště před budovou magistrátu. Autoři návrhu rovněž počítají s vytvořením prostoru pro obměňující se umělecké intervence. Upozaděna bude role aut, prostor náměstí je uvažován jako pěší zóna. Vybrána byla velkoformátová řezaná dlažba, již ve svažité ploše v úrovni ulic Starého Města ztuží štípané zapuštěné sloupky.

Na projektu se podílí multioborový tým složený nejen z architektů, ale rovněž dopravního inženýra, krajinářské architektky, vodohospodářů a dalších. Architekti považují Mariánské náměstí za velmi variabilní prostor a přejí si, aby se stal inspirativním místem pro trávení volného času občanů, v němž dojde k propojení minulosti s budoucností. Autoři návrhu z ateliéru Xtopix dodávají: „Mariánské náměstí vnímáme jako zdravě sebevědomý a svébytný prostor reagující na potřeby obyvatel a návštěvníků. Náměstí prošlo v průběhu staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu. Nový návrh v sobě nese stopu pražské asanace okořeněnou jasnou současnou vrstvou. Mariánské náměstí je místo setkávání, nikoliv jen vstupní prostor velkorysých průčelí čtyř pražských významných institucí.

Náměstí Franze Kafky, Praha, současný stav.
Náměstí Franze Kafky, Praha, vizualizace budoucího stavu.

Velkým tématem byla ulice Platnéřská, kde sehrál velkou roli požadavek Národního památkového ústavu na ponechání snížené ulice (koryta) a také nezasypávání parteru Klementina (již dnes je terén navršen o pár metrů nad původní patou budovy). Navrhovaný stav rozšiřuje sníženou úroveň do cca předsanačního profilu ulice,“ doplňují architekti.

Archeologický řez vozovkou v ulici Platnéřská, Praha.

Nejen Mariánské náměstí

Náměstí Franze Kafky se promění v obytnou zónu, do níž bude i přes minimalizaci pojížděných ploch umožněn vjezd motorovým vozidlům. V nárožích ulic Kaprova a Platnéřská budou vysazeny nové stromy. Ulice Platnéřská nabídne široký chodník, Kaprova ulice bude zkrášlena oboustranným stromořadím. Celá revitalizace započne nejpozději v roce 2022.

Shrnutí

  • Investor: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
  • Zpracovatel návrhu: ateliér Xtopix architekti s.r.o.
  • Velikost prostoru určeného k rekonstrukci: 18 632 m2

Fotogalerie

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv ateliéru Xtopix architekti s.r.o.