Nová Trojská lávka dokončena a otestována zátěžovou zkouškou

Nová Trojská lávka, jejíž stavba trvala necelý rok, byla koncem října otevřena. Předcházela tomu čtyřdenní statická a dynamická zatěžkávací zkouška. Sloužit má pěším a cyklistům, v případě potřeby unese také vozidla Integrovaného záchranného systému.

Po zřícení Trojské lávky v prosinci 2017 bylo toto významné pěší a cyklistické propojení mezi Trojou na jedné straně a Císařským ostrovem a Stromovkou na straně druhé nahrazeno přívozem, který však nemohl jezdit za všech okolností. V dnešní době  je však potřeba,  aby toto propojení vzhledem ke své vytíženosti fungovalo permanentně bez ohledu na stav vody v korytě řeky či na jiných povětrnostních podmínkách. Jsem proto velice rád i za všechny obyvatele a návštěvníky  Troji, že termín dokončení stavby nové  Trojské lávky byl zkrácen a již na konci října se po ní budeme moci znovu všichni  projít,“ uvedl starosta městské části Praha-Troja Tomáš Bryknar krátce před otevřením lávky.

Statická a dynamická zkouška

V úterý 22. září 2020 začaly zatěžovací zkoušky na Trojské lávce. Při statické zkoušce bylo nejprve uskutečněno takzvané nulové měření konstrukce. Po jeho vyhodnocení vozidla se stanovenou hmotností a parametry (deset Avií a multikár o celkové hmotnosti téměř 35 tun) najela do předem určených pozic a následně se měřilo a vyhodnocovalo zatížení konstrukce lávky. Vše se opakovalo pro každý z pěti zatěžovacích stavů. Následovala dynamická zkouška, která spočívá v ověření dynamických charakteristik konstrukce. Na základě buzení kmitání konstrukce byly experimentálně stanoveny její vlastní frekvence kmitání a pak porovnány s předpoklady projektu. Tato zkouška trvala celkem tři dny. Zátěžové testy dopadly dobře.

Širší a bezpečnější lávka

Stavba začala v listopadu loňského roku. Trojská lávka zajistila znovupropojení ulice Pod Havránkou s Císařským ostrovem. Nová Trojská lávka je 4 metry široká a 256 metrů dlouhá s životností minimálně 100 let. Lávka je vzhledem k jejímu umístění v záplavové oblasti osazena o metr a půl výše než její předchůdkyně. Bude také možné sklopit její zábradlí při velké vodě tak, aby nebyl most ve velkém proudu překážkou a zbytečně se tak nečeřila voda. V zábradlí je také zabudované teplé žluté světlo, aby nerušilo ptáky a hmyz.

Ocelově vyztužená konstrukce má životnost 100 let a umožní přejezd například i sanitních vozů a dalších vozidel IZS. Mimo to, že propůjčuje mostu vysokou pevnost a bezpečnost, umožňuje též snazší diagnostiku toho, v jakém se aktuálně nachází stavu. Celková cena stavby činila 150 milionů korun.

Stavba mezi Trojou a Císařským ostrovem není pouze vizuálně jiná. Na rozdíl od té původní je konstrukce navržená tak, aby nekorodovala, a každý detail byl snadno kontrolovatelný, což byl problém té minulé. Pražané si zaslouží kvalitní mosty, o které se jejich politici budou starat,“ doplnil Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro oblast dopravy.

Odkaz původní Trojské lávky je důležitým zdviženým prstem. Po volbách přijala nová politická reprezentace nejrůznější opatření prevence podobných tragédií. Jen díky důkladným a přesným technickým poznatkům a profesionální pravidelnou kontrolou je možné poznat skutečný stav mostů do detailu. A jedině pak je možné opravy naplánovat rychlejší, kvalitnější a šetrnější k městské kase.

Technické specifikace::

  • Délka mostu: 256,5 metru
  • Délka nosné konstrukce: 252,9 metru
  • Šířka průchozího prostoru: 4 metry
  • Šířka mostu: 4,5 metru
  • Šířka nosné konstrukce: 4,5 metru

Co dál

Praha dále plánuje například náročné rekonstrukce Barrandovského a Libeňského mostu bez výrazných dopravních omezení a plánují se stavby nových spojnic břehů Vltavy. Například lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem pro pěší a cyklisty a Dvorecký most mezi Barrandovským a Palackého mostem, který vylepší tramvajové, pěší a cyklistické spojení mezi Podolím a Smíchovem.

Fotogalerie

Autor: kolektiv autorů 1)
Foto: archiv magistrátu Hlavního města Prahy

1) zdroj: tiskové zprávy magistrátu Hlavního města Prahy