Nový teplý kabát panelového domu není samozřejmost

V Praze 4, Benkově ulici č. 1691-3 o tom vědí své. Původně byl dům šedivý, nepěkný, ve všem podobný těm, které byly postaveny před mnoha lety, v minulém století. Dnes už je všechno jinak. Fasáda, celá v příjemných odstínech kávově hnědé, všem, kdo jdou kolem, naznačuje, že všechno je jinak. Dům se proměnil a svým obyvatelům nabízí mnohem příjemnější, kvalitnější a komfortnější bydlení.

Nestalo se to najednou. Změnu umožnila až privatizace. Noví vlastníci, obyvatelé domu, nejprve vyměnili okna a až na podzim 2012 přišlo na řadu zateplení. Zakázku realizovala neratovická společnost KASTEN.

  • Lokalita: Benkova 1691, 1692, 1693 Praha 4
  • Investor: Společenství vlastníků Benkova 1691,1692 a 1693 v Praze 4
  • Termín: 09/2012–12/2012
  • Vedoucí projektu: Martin Kopecký
  • Investiční náklady: 5,4 mil. Kč

Rekonstruovala obvodový plášť budovy a strojoven na střeše budovy vč. zateplení, osadila nové klempířské prvky, vyměnila původní okenní výplně na strojovnách a instalovala nové hromosvodné soustavy.

Před rekonstrukcí

Na přání investora muselo zůstat zachováno stávající zasklení, a tedy i zábradlí na lodžiích. Proto byly podmínky pro práci obtížnější než obvykle. Konstrukce zábradlí a zasklení musely být ošetřeny proti poškození ochrannými vrstvami, práce v jejich blízkosti musely být prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození, opatrní museli být řemeslníci i při provádění detailů, které na tyto konstrukce navazovaly.

Protože okna již byla vyměněna dříve, bylo nutné použít postupy prací, které se od standardních, při nichž jsou vyměňována i okna, liší.

Vše se i přes obtíže a vysokou náročnost podařilo. Výsledkem je revitalizovaný, zmodernizovaný dům, který svým uživatelům nabízí vysokou kvalitu bydlení, lepší technické a užitné parametry. A také podstatné zvýšení ceny jednotlivých bytů a tím pádem i vyšší hodnotu celého domu. Stálo to za to.

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.

V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje. V roce 2013, v rámci CZECH TOP 100, bylo společnosti KASTEN uděleno ČEKIA Stability Award 2013 s hodnocením AA (vynikající).

Autor: PhDr. Václav Chaloupecký
Foto: Archiv firmy