Nový úsek na dálnici D5

Dnem 19. března 2001 byla slavnostně zahájena výstavba další části dálnice D5, a to v úseku Útušice - Sulkov. Akce se zúčastnil ministr dopravy a spojů Ing. Jaromír Schling a další nejvyšší představitelé státu. Tato dlouho plánovaná a významná stavba tvoří část dálničního obchvatu Plzně. Investorem díla je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavba 0510/II je mimo jiné i dlouho plánovaným projektem, který je významný pro celý plzeňský region. Po úspěšném vyřízení všech stavebních povolení byla stavební činnost zahájena v únoru 2001. Dokončení stavby se předpokládá zhruba ve 2. čtvrtletí roku 2003.

Trasa dlouhá 8,4 km je pokračováním západní části dálnice D5 a vede ve složitých geologických podmínkách. Zářez protíná místa starých důlních děl a výsivek, v některých místech se dokonce očekává i skalní podloží. V trase je již vybudovaný most přes Radbuzu. Na navržené trase je též plánováno jedno oboustranné odpočívadlo a 12 mostních objektů. Současně bude realizován téměř tříkilometrový dálniční přivaděč na silnici I/27, který výrazně přispěje k odlehčení dopravy přes obce Šlovice a Litice.

Investorem celé stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, jehož maximální požadavky na kvalitu nově vybudované stavby jsou zárukou zhotovení díla s dlouhou životností a na špičkové evropské úrovni. V rámci sdružení 0510/II byly pro tento projekt vybrány stavební firmy, které patří v oboru dopravních staveb mezi nejzkušenější a některé z nich navazují na svoji činnost při výstavbě navazujích úseků 0511 a 0509 dálnice D5.

Zhotoviteli stavby jsou společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., Strabag, a.s., Stavby mostů Praha, a.s., Berger Bohemia, a.s.

Pro město Plzeň je nevyčíslitelný nejenom význam této stavby, ale i ostatních připravovaných částí obchvatu. Po jejich zrealizování se konečně propojí západní a východní části dálnice D5, tzn. úsek 0509 a 0511, trasa Plzeň - Rozvadov.
Autor: Lenka Dvořáková
Foto: Archiv firmy