Objektové dveřní kování – jak vybrat to pravé

Pojem objektové kování není zatím v České republice příliš rozšířen. Pro přípravu realizací staveb zatím není závazně stanoveno, aby pro daný typ objektu bylo použito určité stavební kování v minimální třídě objektového provedení.

Stavební kování pro otvorové výplně, zejména dveřní kliky, dveřní panty a zadlabací zámky, které je nazýváno objektovým, by mělo splňovat alespoň minimální technické a funkční nároky, definované určitými normami, platnými v dané zemi nebo společenství států.

Produkty vyrobené dle dané normy, určené pro objekty s vysokým zatížením, by měly být dodány s certifikátem potvrzujícím, že technické parametry produktu jsou v souladu s konkrétním předpisem a objektovou třídou. Pouze takto certifikované kování můžeme nazývat kováním objektovým. V Evropské unii se většinou objektové kování vyrábí dle EN 1906 a certifikáty jsou uznávány ve všech členských zemích.

Schéma propojení kování AGL pro objektové dveře

Kování dle charakteru objektu

V zahraničí, zejména v Německu nebo Rakousku, je použití objektového kování nařízeno již před realizací stavby. Podle charakteru objektu musí použité stavební kování pro dveře a okna splňovat minimální objektovou třídu zmíněné evropské normy. Je tak zaručena určitá úroveň kvality pro kování, které bude při realizaci stavby možné použít.

V České republice je situace trochu jiná. Následkem neexistence závazného předpisu, který by určoval vhodný typ kování pro stavbu s ohledem na její charakter, se při přípravě projektů řeší zejména design kování, materiál a cena.

Chybí ale podrobnější specifikace minimálních technických požadavků, které by mělo kování splnit, aby jeho používání bylo v budoucnu bezproblémové.

Systém AGL lze také kompletně zapustit

V jakých projektech použít objektové kování?

Každý projekt je jiný a vyžaduje také rozdílný přístup k výběru toho správného kování. Můžeme se zaměřit například na výběr vhodné dveřní kliky.

Při realizaci bytové jednotky nebo rodinného domu je výběr kliky jednodušší. Kování většinou vybírá investor, který bude v budoucnu dveřní klikou nejčastěji manipulovat – důležité je zvolit kliky příjemné na dotek a designově ladicí s ostatními prvky interiéru. U realizací staveb tohoto charakteru není výběr prakticky nijak omezen. Modelů, materiálů a tvarů dveřních klik je na trhu tolik, že si ten správný model vybere každý. Vysoká odolnost ani dlouhá životnost kování nejsou v tomto případě hlavním kritériem.

U projektů veřejných staveb, jako jsou například hotely, administrativní budovy, školy či nemocnice, by už výběr kování měl být pečlivější. Je potřeba řešit nejen design a materiál, ale také technické parametry navrženého kování. Často se stává, že je vybrána tvarově dokonale provedená klika, ale až teprve uvedení stavby do provozu odhalí nedostatky, které daný model kování skýtá.

Většinou se jedná o závady, které jsou spojené se zatížením při používání. Standardní klika se mnohdy uvolní od čtyřhranu a následně vypadne z rozety a štítku. Jestliže svrchní kování není fixováno vzájemně skrze dveře, může se snadno povolit a utrhnout. Používání dveří se tak stane problémovým a řeší se opakované reklamace. Ty jsou nákladné pro výrobce dveří, který většinou na stavbě zodpovídá také za dodávku dveřních klik. Nevhodně zvolené kování může také vyvolat otázku, zda není chyba na straně projektantů, kteří jeho použití schválili.

Aby se všem budoucím nepříjemnostem předešlo, je vhodné zvolit kování v objektovém provedení. Svou konstrukcí je na vyšší zátěž připraveno a všechny výše uvedené problémy by se neměly vyskytnout.

Stavba, u které můžeme zvažovat použití objektového kování, je charakterizována například definicí normy EN 1906 pro objektové kování ve 3. třídě zatížení: „Kování označené jako objektové ve 3. třídě, je určeno pro silné zatížení. Použití pro stavby s vysokou četností použití. Předpokládá se, že kování nebude používáno ohleduplně a osoby užívající toto kování nejsou poučeny o správném používání. Existuje také vyšší riziko poškození a vandalismu.

Objektové závěsy Simonswerk Variant VX

Výběr nejvhodnějšího objektového kování

Pro výrobu objektových dveří je důležité použít také ostatní komponenty v souladu s normami pro objektové kování. Součástí dveří jsou kromě klik také zadlabací zámky, závěsové systémy a dveřní zavírače. Aby dveře fungovaly bezchybně, musí všechny tyto prvky tvořit kompaktní celek. Vhodné produkty určené pro objektové dveře mají ve své nabídce také výrobci pantů, zámků či samozavíračů.

Pro usnadnění výběru správného objektového kování byl vytvořen specializovaný internetový portál www.objektovekovani.cz popisující technické normy a objektové třídy. Dále nabízí konkrétní modelové řady kování od významných a prověřených evropských výrobců.

Ke zhlédnutí jsou také reference již realizovaných projektů, ve kterých bylo použito objektové kování. Na webu naleznete mimo jiné i kontakty na odborné poradce, kteří vás provedou výběrem toho nejvhodnějšího řešení pro váš projekt. Vše podstatné o objektovém kování najdete právě na tomto webu.

Autor: Vojtěch Ježek
Foto: Archiv firmy