Ocelové konstrukce, vzduchotechnika, otopné systémy a další: Pestrý program - cesta úspěchu firmy MANDÍK

V roce 1989 založil Vlastimil Mandík firmu, která dodnes nese jeho jméno. Firma MANDÍK se ve svých počátcích soustředila především na výrobu drobných ocelových konstrukcí - zábradlí, schodišť, výtahových konstrukcí, vrat, přístřešků atd. Během krátké doby, především díky dobrému vedení, firma expandovala a v současné době vyrábí složité technologické konstrukce jako jsou výrobní a skladové haly, dopravníky, jeřábové dráhy, konstrukce typu A a jiné.

  V dnešní době se firma skládá ze čtyř divizí, z nichž největší je divize ocelové konstrukce. Firma pro ni zajistila velký svářečský průkaz, který opravňuje k výrobě ocelových konstrukcí typu A. S dalšími oprávněními je divize schopna vyrábět mostní konstrukce kromě železničních. To spolu s certifikací systému jakosti podle ISO 9001, která platí pro celou společnost, podstatně rozšiřuje tržní nabídku a možnosti výroby. Divize měsíčně expeduje kolem 200 t kovových konstrukcí, většinou skladových a výrobních hal, zásobníků a dopravníků pro cementárny a vápenky apod. Haly jsou stavěny včetně opláštění, zateplení, s výplněmi otvorů, jeřábovými dráhami, vytápěním a vzduchotechnikou. Zakázky jsou prováděny včetně prováděcí dokumentace, na přání zákazníka na klíč. Za zmínku bezesporu stojí i to, že na veletrhu FOR ARCH 2000 získala ocenění Stavba roku soustava hal pro společnost Linde v Berouně, kterou jako subdodávku stavěla firma MANDÍK podle vlastní prováděcí dokumentace ocelové konstrukce včetně statického výpočtu.
   Další významnou sekcí firmy je vzduchotechnická divize. Ta zajišťuje vývoj, výrobu a prodej dvěma základními směry: Za prvé jde o požární zabezpečení staveb výrobou požárních klapek, požárních ventilů a požárních stěnových uzávěrů. Druhý směr je orientován na vývoj a výrobu koncových distribučních elementů a výsledkem jsou vzhledné výústě vhodné do obytných a společenských interiérů a zároveň i do průmyslových a technologických prostor. Výústě mají na vysoké úrovně kromě vzhledu i další určující parametry, jako je nasměrování, regulace a zjemnění proudu přiváděného vzduchu do společenských prostor tak, aby nebyl vířen vzduch, nevznikalo nepříjemné proudění a zároveň aby se přiváděný vzduch dostal do dostatečných vzdáleností v prostoru. Mezi úspěšné výrobky patří trysky s dalekým dosahem, velkoplošné výústě, vířivé anenostaty se stavěcími lopatkami s patentovým vzorem a ochrannou známkou. Výústě byly namontovány v Tančícím domě, na letišti a v Obecním domě (vše v Praze) a mnoha dalších místech.
   V oblasti výroby požárních klapek je firma MANDÍK první v ČR i SRN, o čemž mj. vypovídá certifikace požární klapky podle nejnovějších norem EN 1366-2 s výjimečnými požadavky na výsledky laboratorních měření teplot, tlaků a podtlaků. Zkoušky byly provedeny akreditovanými zkušebnami PAVUS ve Veselí nad Lužnicí, FIRES na Slovensku a také v Německu na Technické univerzitě v Mnichově. Požární klapky budou vystaveny na veletrhu AQUA-THERM.
   Třetí divize se zabývá vývojem a výrobou vytápěcích systémů. Jde o tzv. tmavé plynové sálavé zářiče a teplovzdušné plynové agregáty, které firma vyrábí od roku 1995. Tmavý plynový zářič je zařízení, jehož vývoj a konstrukční řešení pochází kompletně z dílny firmy MANDÍK. Výhoda tmavých zářičů je v rychlosti, kdy přítomné osoby začnou vnímat teplo, a také velké úspoře energie. Nasměrovaný zářič neohřívá přímo vzduch. Působí neviditelným infračerveným zářením přímo na lidi a předměty, ty okamžitě ohřívá a teprve od nich se prohřívá vzduch. Zářiče firmy MANDÍK se vyrábějí ve výkonové řadě až do 50 kW.
   Pro účely projektování vytápění hal používá firma MANDÍK vlastní počítačový program. Ten umožňuje rychlý a efektivní návrh otopného systému se zobrazením ustáleného rozložení teplot v objektu při různých variantách rozmístění strojů, lidí a zařízení haly a parametrů zateplení haly. Po počítačovém rozmístění zářičů je kompletní návrh završen přívody plynu měřicími a regulačními prvky. K dnešnímu dni tmavé zářiče firmy MANDÍK pokrývají úctyhodný prostor o souhrnné velikosti 1 300 000 m2.
   Na veletrhu AQUA-THERM v roce 1998 získala firma zlatou medaili a letos dosáhla stejného ocenění na výstavě AQUA-THERM v Nitře. Zářiče byly instalovány ve sportovní hale Dynama Kyjev a při jejím otevření ukrajinský prezident F. Tudžman veřejně ocenil práci firmy MANDÍK. To odstartovalo příliv zakázek z Ukrajiny a firma tak získala další perspektivní a velké trhy.
   Existují však místa, kde není vhodné umístit zářič. Tyto případy řeší technici firmy instalací teplovzdušných agregátů.
   Náplní čtvrté výrobní divize firmy MANDÍK jsou bateriové nosiče trakčních baterií. Ty se vyrábějí především na export. 
Autor: Jan Kuchař
Foto: Archiv firmy