Ochrana železobetonových konstrukcí při požáru

Při prudkém zvýšení teploty (nejčastěji při požáru) se vlhkost v železobetonové konstrukci začne měnit na vodní páru, dojde k velkému zvýšení tlaku, odstřelování krycí vrstvy betonu a následně k obnažení a prohřátí ocelové výztuže a tím ke ztrátě nosnosti a tedy i požadované požární odolnosti. Z tohoto důvodu je nutno železobetonovou konstrukci účinně chránit. Jak? Například tím, že na ni nastříkáte protipožární sádrovou omítku Vermiplaster.

Sádrová omítka Vermiplaster je známá už mnoho let. Osobně jsme se s ní setkali v roce 2003 ve španělské Andalusii ve firmě Protección Pasiva. Od ní ji v roce 2012 převzala firma Knauf a začala ji ve svém závodě od roku 2015 v Praze vyrábět. Za krátko si díky svým výborným vlastnostem a také tomu, že má Evropské technické schválení (ETA), získala oblibu v celé Evropě (vidět ji můžete například na letišti ve Varšavě v Polsku, v Německu v Berlíně, použita byla v Palacio de Congresos – Palma de Mallorca...). V České republice byla aplikována na rezidenci Sacre Coeur 2 (nachází se v Praze 5 na Smíchově, v jižním svahu rezidenční čtvrti Hřebenky, v ulici Holečkova) nebo na Šumavské Tower (tři výškové administrativní budovy v ulici Šumavská v Brně – jsou dominantou města již od přelomu 60. a 70. let minulého století) atd.

Co je Vermiplaster?

Sádrová omítka Vermiplaster1) je jemnozrnná sádrová malta v prášku, vyráběná průmyslovým postupem na bázi síranu vápenatého, neobsahující žádné toxické a nebezpečné látky. Po aplikaci této směsi na železobetonové či ocelové konstrukce se tyto stávají velmi odolné proti požáru (jde o tzv. pasivní ochranu vůči požárům).

Protipožární odolnost vychází z chování síranu vápenatého, který teplem uvolňuje vodu, čímž se šíření a účinek požáru brzdí.

Protipožární odolnost

1. ocelový nosník IPE 200 s různým stupněm požární ochrany a bez ní
Požární odolnost R ocelového nosníku IPE 200 při kritické teplotě 500 °C
Nechráněný9 min.
s Vermiplasterem tl. 7 mm30 min.
s Vermiplasterem tl. 26 mm120 min.
2. železobetonový strop REI 120
Tloušťka železobetonového stropu pro požární odolnost REI 120 min.
Nechráněný200 mm
S Vermiplasterem tl. 10, 61 mm159 mm
s Vermiplasterem tl. 10, 18 mm132 mm
Pozn.: uvedené hodnoty je nutno kombinovat s dalšími nepominutelnými hledisky při dimenzování konstrukcí

Možnosti použití a způsob nanášení stříkané protipožární vnitřní omítky Vermiplaster

 • ocelové a železobetonové nosníky a sloupy
 • železobetonové stropy
 • železobetonové stěny
 • železobetonové spřažené stropy s trapézové plechy

Při jejím použití především oceníte:

 • schopnost ochrany i tvarově
 • složitých konstrukcí
 • malou hmotnost
 • vysokou vydatnost
 • funkci po dobu životnosti stavby bez obnovování (záruka min. 25 let)
 • velmi rychlé a jednoduché strojní nanášení na vodorovných i svislých plochách
 • vysokou přilnavost k oceli i betonu
 • nepatrné ztráty – hospodárnou aplikaci
 • široký rozsah hodnot požární ochrany od 30 do 180 minut
 • zpracování všude dostupným PFT G4
 • použití bez penetrace
 • složení vhodné i pro obchody s potravinami
 • vyšší požární odolnost při použití subtilnějších konstrukcí
 • možnost aplikace v interiéru již od +5 °C

Díky tomu se zlevní konstrukce.

Kde všude se dá Vermiplaster aplikovat?

Asi nejlogičtější aplikací jsou průmyslové provozy, které je třeba co nejefektivněji zajistit proti požáru a hrubý povrch omítky nikoho nejenom neruší, ale ideálně zapadá do koloritu provozu. Hojný výskyt ocelových prvků a jejich křížení je pro stříkanou omítku prostě rájem. Vedlejším vítaným efektem pro podobné provozy je snížení odrazivosti ploch opatřených Vermiplasterem, a tedy výrazné zkrácení doby dozvuku (ozvěny) v prostoru.

Bezproblémová ochrana i tvarově složitějších konstrukcí. Letiště Polsko

Další oblíbenou aplikací jsou rekonstrukce budov všeho druhu včetně bytových domů, kde je třeba změnou užívaní buď zvyšovat únosnost stávajících stropů dodatečnými ocelovými prvky, nebo zvýšit požární odolnost stávajících železobetonových stropů.

Další vítanou aplikací jsou obecně veřejné stavby, ať už to jsou letiště, administrativní budovy, či sportovní stavby, kde kombinace hrubé protipožární omítky a průhledných, pouze vizuálně dělících podhledů vytváří velmi zajímavé efekty. A opět se zde zlepší dozvuk celého prostoru. Volnost v použití podhledu či jeho snadné změny dalším nájemcem jsou zde nemalým lákadlem.

Velmi zajímavou aplikací je zesilování zděných či betonových sloupů pomocí spřažené jeklové konstrukce. Zatímco samostatné tenkostěnné profily by vzhledem ke svému vysokému O/A nebyly Vermiplasterem ochranitelné, u spřažených zděných či betonových sloupů je lze ochránit bez problémů. Požárem jsou totiž namáhány nikoli ze čtyř, ale pouze ze tří stran, a obvod k ohřívané ploše tak není nijak vysoký.

Detail aplikace Vermiplasteru

Závěr

Zkušenosti z reálných aplikací ukazují, že sádrová protipožární omítka není nijak záludný a na chyby citlivý materiál. Jeho vysoká přilnavost k betonu či oceli v žádné z již opravdu četných aplikací nezklamala. Pouze je třeba cca 2 dny po aplikaci nevětrat průvanem a poté již naopak větrat. Vysoká vlhkost vzduchu způsobuje „živost” omítky. Neboli omítka zdánlivě netuhne. Po poklesu relativní vlhkosti vzduchu se Vermiplaster rychle stává opět spolehlivým pomocníkem. Jediným limitem pro sádrovou protipožární omítku je její použití ve vlhkostech vzduchu nad 85 % (pro tyto prostory je určena protipožární omítka na bázi cementu Knauf Sibaterm).

Literatura a zdroje

[1] Zpravodaj Silikátového svazu č. 4/04. Vydavatel Silikátový svaz Praha.
[2] Stavebnictví a interiér č. 11/2003
[3] webové strany: www.knauf.cz, www.izolace-info.cz

¹) Sádrová omítka Vermiplaster je součástí značky FIREWIN Knauf, která vedle této omítky zahrnuje protipožární omítku Knauf SIBATERM, desky a systémy Knauf Vermiboard. Značka byla speciálně vytvořena pro architekty, projektanty a stavební inženýry.
Autor:
Foto: Archiv firmy