Okna a dveře TTK – základ příjemného a zdravého bydlení

Okna a dveře mají v dnešní výstavbě výjimečné postavení. Jejich vlastnosti, kvalita provedení a vhodné umístění velmi ovlivní vnitřní prostředí domu a výdaje za vytápění či chlazení. Okna rozhodují i o klasifikaci domu v průkazu ENB, což je vlastně technický průkaz budovy. Známé i méně známé, ale důležité funkce oken si přiblížíme na příkladě oken a dveří firmy TTK CZ s.r.o.

Okna, vnější posuvné či skládací stěny a vnější dveře značky TTK se objevují na stránkách časopisu Stavebnictví a interiér a jeho internetu www.stavebnictvi3000.cz poměrně často. Důvodem mj. je, že stejnojmenná společnost TTK CZ s.r.o. z Dolní Čermné v okrese Ústí nad Orlicí pravidelně obměňuje a doplňuje výrobní sortiment. Novinky, které popíšeme, představují další zvýšení tepelněizolačních vlastností oken a dveří. Zároveň naplní i estetické cítění a vkus kteréhokoliv architekta a investora.

Okno TTK Pasiv Plus s Uw = 0,67

Zvýšením stavební šířky okenního rámu na 92 mm a osazením tepelněizolačním trojsklem s „teplým” meziskelním rámečkem a hloubkou uložení do rámu 23 mm vzniklo okno mimořádných vlastností. Při hodnotě součinitele prostupu tepla zasklením Ug = 0,5 W/(m2K) je celkový deklarovaný součinitel tepelného prostupu celým oknem UW = 0,67 W/(m2K). Jde o údaj zjištěný nezávislým měřením v akreditované zkušebně. Z tab. 1 je zřejmé, že toto okno splňuje nejpřísnější kritéria a je vhodné do všech staveb včetně pasivních.

Mnoho lidí říká, že okno na úrovni TTK Pasiv Plus, viz obr. 1, patří jen do pasivních staveb. Ve skutečnosti se hodí do všech novostaveb i rekonstrukcí, nehledě na jejich energetickou klasifikaci. Běžné okno s termoizolačním dvojsklem propouští až 10 krát více tepla, než stejná plocha zateplené stěny. Vestavěním běžných oken do nové nebo rekonstruované stavby si ale uzavíráme cestu k jejímu energetickému zhodnocení.

Budova – běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou 18 °C až 22 °CNormové hodnoty součinitele prostupu tepla
UN,20 ve W/(m2K)
PožadovanéDoporučené
Požadavek NED
Doporučené NED
Požadavek PD
Doporučené PD
Typ konstrukce
Okno, dveře a jiná výplň ve vnější stěně1,701,200,800,55
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně0,240,160,110,07
Vnější stěna lehká (těžká)
Střecha strmá – sklon nad 45° – lehká (těžká)
)0,30
(0,38)
0,20
(0,25)
0,13
(0,17)
0,09
(0,11)
Okno, dveře a jiná výplň ve vnější stěně0,450,300,200,13

Příklad 1: Uvažujme RD tvaru ležatého kvádru o rozměrech dך×v = 13×7×4 m s pultovou střechou a s fasádními okny a dveřmi. Všechny její ohraničující konstrukce nechť mají součinitel prostupu tepla právě na úrovni požadavku normy [1], viz tab. 1. Faktor tvaru budovy (poměr vnější plochy vytápěné zóny a objemu, který tato plocha ohraničuje) je f = 0,94 m-1. Norma pro takový dům žádá průměrný součinitel prostupu tepla Uem,N,rq ≤ 0,46 W/(m2K), což náš bungalov splňuje už při ploše oken 20 m2, kdy je Uem = 0,41 W/(m2K).

Zateplíme-li nyní obvodovou stěnu izolací o tloušťce 100 mm, klesne její součinitel prostupu na 0,19 W/(m2K) a průměr celé budovy klesne na Uem = 0,34 W/(m2K).

Téhož docílíme, když místo zateplení na hradíme stará okna s UW = 1,7 W/(m2K) okny TTK Pasiv Plus s UW = 0,67 W/(m2K). Bude to nejspíš i rychlejší a levnější.

Když následně náš RD s okny TTK Pasiv Plus zateplíme dodatečnou izolací tl. 150 mm u fasády (resp. tl. 200 mm u střechy), docílíme požadovaných hodnot součinitelů U pro stěnu a střechu pasivního domu podle návrhu [2], viz tab. 1, a také průměrného součinitele prostupu Uem ≤ 0,22 W/(m2K) [3], který požaduje dotační program Zelená úsporám. S okny na úrovni developerského standardu 1,3 W/(m2K) bychom tak snadno na pasivní dům nedosáhli.

Obr. 1: TTK Pasiv Plus

Okno TTK Nostalgie Uw = 0,85

Jde o tradiční špaletové okno, které najde uplatnění při renovacích budov v historických částech měst, ale samozřejmě i na mnoha jiných stavbách včetně moderních venkovských staveb. Okno má vnitřní, středové a vnější celoobvodové těsnění. Z vnitřní strany je jednoduché sklo 4 mm a z vnější je ve standardu tepelně izolační dvojsklo s Ug = 1,1 W/(m2K). Součinitel prostupu tepla celým oknem je UW = 0,85 W/(m2K). Detail okna je na obr. 2.

Obr. 2: TTK Nostalgie

Posuvné stěny HS portal

Jde o další zajímavý produkt společnosti TTK CZ s.r.o., jehož obliba zejména v poslední době rychle roste. Jedním z důvodů je nový komfort bydlení, který posuvné stěny nabízejí. Souvisí to i s tím, že architekti a investoři stále více pracují s prvky tzv. solární architektury, kterou představují právě také velkoplošná prosklená křídla. Stěny, jejichž prosklená plocha dosahuje velikosti až 7,5 m2, mají zdvižně posuvné kování, nízkou prahovou lištu 19 mm a jsou dodávána i v provedení s motorickým pohonem a dálkovým ovládáním. V České republice se uplatňují zejména ve výstavbě rodinných domů.

Vchodové dveře

Zvoníme! Čekáme. Naše oči spočívají na svislé ploše vstupních dveří, které se každou chvilkou otevřou. Vysílají první zprávu o lidech, kteří žijí uvnitř. O jejich založení, vztahu k lidem, sousedům a okolní přírodě... Tak uvádí společnost TTK CZ ve svém prospektu velmi širokou nabídku vstupních dveří, který čítá více než 400 typů vchodových dveří. Firma věnuje zvláštní pozornost tepelné izolaci a těsnosti dveří.

Systém otvorových výplní TTK

Vchodové dveře, okna a posuvné či skládací stěny jsou základem systému TTK. Ten zahrnuje také různé doplňky a příslušenství, z nichž stojí za pozornost mj. dřevěné okenice, které nejčastěji putují do Řecka. Zákazník, který se rozhodne řešit realizaci všech otvorových výplní jedním dodavatelem, ušetří zpravidla nemalé peníze a čas.

Vyhřát dům je snadné, horší je ho uchladit

Dnešní výstavba řeší hlavně úspory energie za vytápění, ale problém, jak utéct před horkem, ponechává trochu stranou. Přitom jde o problém, jehož akutní řešení může stát nemalé energetické výdaje.

Nadbytečné teplo proniká dovnitř stěnami, střechou a hlavně okny. Při dlouhé vlně veder, kdy je přes den 35 °C a v noci 25 °C, se bez chlazení tomuto teplu neubráníme. Doplňme, že TNI 73 0329 [3] předepisuje, že by teplota v pasivním domě neměla přesáhnout 27 °C. Je to vhodné doporučení pro všechny domy.

Jakmile ale noční teploty spadnou pod 20 °C, lze toho využít k nočnímu ochlazení domu otevřenými okny. Za dne, když venkovní teploty vystoupají, okna zavřeme a v případě, že do nich svítí slunce, zacloníme venkovní roletou nebo žaluzií. Vnitřní rolety nebo žaluzie nám ochranu před teplem ze slunečního záření nezajistí. Svítí-li např. západní slunce kolmo do okna, prochází zasklením energetický tok o hustotě kolem 500 W/m2. Ten sice vnitřní roleta pohltí, jenže se tím ohřeje a od ní i zasklení okna. Výsledkem je, že roleta i povrch okna se rozpálí na 40 až 50 °C a jako plošný radiátor ohřívají místnost. Jediným řešením je odclonit, a to ještě před okny, veškeré sluneční záření pomocí venkovních stínících předmětů.

Graf povrchových teplot izolačního trojskla na interiérové straně svislého okna orientovaného k jihu v době letního a zimního slunovratu a rovnodennosti při jasné obloze. Údaje jsou převzaty z Tab. 2. Černá přerušovaná čára označuje převažující vnitřní teplotu. Sluneční záření směřující do oken vyvolá vzrůst povrchové teploty okenního skla na interiérové straně nad úroveň vnitřní teploty a tím začnou okna vytápět. Jev je zvláště nápadný v zimě.

Okna, která v zimě vytápí

V zimě však sluneční záření pomáhá vytápět dům, s čímž ostatně počítají energetické výpočty pro Průkaz energetické náročnosti nebo pro dotaci Zelená úsporám. Podstatné je, že okna TTK Pasiv Plus a další kvalitní okna, orientovaná k jihu, nasbírají v měsíčním úhrnu ze slunce víc tepla, než co ho propustí ven. Platí to i pro studené měsíce listopad, prosinec a leden. Proto jsou pasivní domy navrhovány s velkými, k jihu mířícími okenními plochami. Stejný efekt ale funguje s kvalitními okny TTK Pasiv Plus i u každé jiné stavby.

Energetické výpočty už ale neuvažují další jev spojený s okny. Jakmile totiž na okno zasvítí slunce, jeho tepelné ztráty prostupem se mohou snížit až zastavit, byť je venku třeba –20 °C či méně. Okenní skla totiž část dopadajícího slunečního záření pohltí a tak se ohřejí. Ukazuje to graf na předchozí stránce a Tab. 2, kde jsou výsledky výpočtů povrchových teplot izolačního trojskla na interiérové straně svislého okna orientovaného k jihu v době zimního a letního slunovratu a rovnodennosti při jasné obloze.

A když teplota vnitřního skla okna vystoupá na nebo nad úroveň vnitřní teploty (tu udržujeme většinou na 20 °C), tok tepla okny směrem ven ustane, resp. obrátí směr a okna začnou vytápět. V důsledku toho musíme tlumit nebo dokonce vypnout vytápění. Nejvýraznější je to u pasivních domů, kde musíme i zimě v mrazech otopnou soustavu vypnout, či dokonce začít clonit slunce roletami, abychom uvnitř udrželi příjemných 20 až 22 °C. Jak jistě každý tuší, na jaře a v létě tento efekt naopak přispěje k potížím s přehříváním.

Okna a dveře TTK na veletrzích For Arch 2010 a BAU 2011

Výrobky společnosti TTK CZ s.r.o. jsou oblíbené nejen u nás, ale i Německu, Dánsku, Švédsku, na Ukrajině, ve Velké Británii, Japonsku, Řecku a jinde. Vesměs jde o trhy, kde je kladen nejvyšší důraz na kvalitu a v rámci té se zákazník rozhoduje podle ceny.

Rozvíjet takto širokou skupinu zákazníků mj. znamená trvale informovat odborníky, obchodníky a širokou veřejnost o novinkách ve výrobním sortimentu i o tržním postavení společnosti. TTK přitom klade zvláštní důraz na účast na odborných veletrzích v České republice a v zahraničí, kde se každý návštěvník může s výrobky přímo seznámit a navíc získat množství podrobných technických informací.

Nejbližší akce, na které jsou čtenáři tohoto časopisu srdečně vítáni, je veletrh For Arch 2010 v Praze a největší světový veletrh o stavebních materiálech BAU 2011v Mnichově.

Čas7h8h9h10h11h12h13h14h15h16h17h
letní slunovratteplota venku, °C2023252628303233343535
kolmá slož. záření, W/m2009624435642645042635624496
teplota skla uvnitř, °C2021222425262727262523
rovnodennostteplota venku, °C0125810111212119
kolmá slož. záření, W/m2204389547669746772746669574389207
teplota skla uvnitř, °C2023252628282827262421
zimní slunovratteplota venku, °C-20-20-18-15-13-10-8-8-10-13-15
kolmá slož. záření, W/m20075283693495893483675200
teplota skla uvnitř, °C1616252627282828261717
Tab. 2: Povrchové teploty izolačního trojskla na interiérové straně svislého okna orientovaného k jihu v době letního a zimního slunovratu a rovnodennosti. Předpoklad je, že zisk G = 0,5, odraz R = 0,20 a absorpce A = 0,3, což rozpočítáno na každou tabuli skla činí a = 0,145. Ze slunečního záření o celkové intenzitě 1000 W/m2 započítáváme jen složku, která je v daném čase kolmá na zasklení. Vliv rozptýleného slunečního záření neuvažujeme.

Literatura a zdroje:

[1] ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov v platném znění, vydal Český normalizační institut.
[2] Jiří Šála: Tepelná ochrana budov pro nízkoenergetické a pasivní domy – podpora v ČSN 73 0540, Tepelná ochrana budov 3/2009, str. 21.
[3] Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy, Technická normalizační informace TNI 73 0329, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, 2009.
[4] Hejhálek Jiří: Pasivní dům v číslech, Stavebnictví a interier č. 7/2010, www.stavebnictvi3000.cz/c3533.

Autor:
Foto: TTK CZ, redakce