Okna PROGRESS ELITE – okna bez kompromisů

Otvorové výplně určené pro nízkoenergetické a pasivní domy musí odpovídat přísným požadavkům na tepelněizolační vlastnosti a spárovou neprůvzdušnost. Tyto náročné vlastnosti splňuje okno PROGRESS ELITE firmy DAFE – PLAST Jihlava.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům za energie spojené s provozem rodinného domu, byl v průběhu posledních let ze strany široké veřejnosti zaznamenán zvýšený zájem o nízkoenergetické a pasivní stavby. Tyto stavby, definované měrnou potřebou tepla v úrovni 50 kWh/(m2a) (nízkoenergetické) resp. 15 kWh/(m2a) (pasivní) však vyžadují důsledné a profesionální projektové řešení včetně použití souboru speciálních výrobků a materiálů.

Mezi výrobky ovlivňující celkový výsledek takovéto stavby pak bezpochyby patří výplně otvorů.

Okna a dveře pro pasivní domy podléhají přísným požadavkům zejména na tepelnou izolaci (Uw ≤ 0,8 W.m-2.K-1) a spárovou průvzdušnost a právě pro tyto náročné požadavky bylo vyvinuto okno PROGRESS ELITE firmy DAFE – PLAST Jihlava.

Rámová konstrukce

Pro rámovou konstrukci tohoto výrobku je využíváno profilového systému REHAU GENEO®, jenž eliminuje nejbolestivější místo okenních konstrukcí z hlediska tepelného mostu. Profilový systém, který je vyvinut z nosného kompozitnímu materiálu RAU-FIPRO®, umožňuje produkovat okenní prvky do určitých rozměrů bez použití ocelových výztuh. Armovací komory rámů a křídel jsou navíc vyloženy speciálními termoizolačními vložkami, které dále zlepšují tepelněizolační vlastnosti okenního rámu.

Podkladní profil

ULTRAFOAM O8 – to je označení pro speciální podkladní profil, který je určen pro systémové napojení vnitřního a venkovního parapetu na okno PROGRESS ELITE. Tento profil je vyroben z tvrzeného pěnového materiálu, jenž garantuje vynikající tepelněizolační vlastnosti (U ≤ 0,8 W.m-2.K-1) a odstraňuje tak z hlediska tepelných mostů další nejkritičtější místo standardního plastového okna.

Dvojsklo s meziskelní fólií

Pro zasklení okna je použito dvojsklo s meziskelní fólií HEAT MIRROR, označené INTERM TF SPORO STANDART, s hodnotou součinitele prostupu tepla Ug = 0,6 W.m-2.K-1. Toto zasklení zaručuje oproti trojsklu nižší hmotnost a také nulový prostup UV záření. Navíc tato dvojskla s fólií orientovaná na osluněné strany snášejí bez problémů vysoké teploty, nestejnoměrná stínění a nedochází díky vyrovnávání tlaků v komorách k rizikovému namáhání prostřední bariéry (skla) a ve stejném složení zaručují vyšší hlukový útlum.

Okno PROGRESS ELITE je možné zabudovat jak do standardního ostění, tak i způsobem tzv. předsazené montáže (okno vysunuto před líc obvodové stěny). Vždy je však nutné respektovat správné zásady pro utěsnění montážní spáry.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy