Online nástroj analýzy Smart strategií

Od roku 2017 v České republice byl realizován dotační program, který poskytl městům, obcím, regionům a krajům si vytvořit svoji SMART strategii. Bohužel nebyla dána jasná “pravidla a směr” a proto některé Strategie jsou značně omezené, nebo naopak příliš všeobecné.

Teprve v roce 2021 vznikl na MMR dokument “Koncepce Smart Cities”, ve kterém je jasně definovaná struktura oborů, oblastí a aktivit, kterými by se měli tvůrci strategických Smart dokumentů zabývat. Struktura je zpracována na úroveň Pilířů, Kapitol, Cílů a Opatření.

Základní struktura je rozdělena do 3 základních pilířů (A - Lidé a komunity, B - Lokální ekonomika a C - Prostředí pro život) nad nimiž pak ještě je definována zastřešující oblast ZP - Odolnost prostřednictvím SMART řešení.

Koncem roku 2021 byl realizován projekt, kterým byly shromážděny vybrané Smart strategie měst, krajů a regionů do jednotného online systému za účelem zjištění, jak moc jsou existující Strategické dokumenty v souladu s novou Koncepcí Smartcities. Zároveň byl vytvořen online nástroj, který umožňuje načíst PDF dokument Smart strategie a jeho obsah automaticky porovnat vůči strukturovaným slovníkům, které byly zpracovány v závislosti na struktuře a obsahu Koncepce Smart Cities. Online nástroj je schopen vyhodnotit “detailní profil” Strategie, včetně oblastí které jsou detailně nebo nedostatečně zpracované.

Z vyhodnocení většího množství Strategií je možné analyzovat které Strategie mají dobře zpracované vybrané oblasti a mohou být využity jako “best-practice” i pro ostatní města a regiony. Profil Strategie navíc umožní označit, ve kterých oblastech je třeba poskytnout více poradenství a návrhů na zlepšení.

Autor: Czech Smart City Cluster
Foto: czechsmartcitycluster.com