Ostrava: Sídliště, jak dál?

Tématem výstavy Ostrava – Sídliště, aktuálně instalované v prostorách ostravského Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), jsou dlouhodobě udržitelné transformace ostravských sídlišť. Jde o práce studentů ČVUT Praha a VŠB-TU Ostrava navazující na výsledky výzkumného projektu Ostrava - Sídliště, jak dál?

Návrhy budoucích odborníků jsou k vidění v Ostravě na Nádražní ulici, a to až do 14. ledna 2022. Zabývají se celkovým urbanistickým rozvojem zmíněných lokalit, jejich potenciály a limity rozvoje. Ukazují, jak se mohou různé typy sídlišť rozvíjet a měnit v budoucnosti nebo jak mají reflektovat současné environmentální, sociální, ekonomické a kulturní požadavky či oblast udržitelného rozvoje. Součástí výstavy jsou podrobnější návrhy budov občanské vybavenosti na sídlištích. Cílem studentských projektů je vyvolat diskuzi nad vizemi rozvoje vybraných území.

Na vernisáži byla křtěna publikace „Ostrava: Sídliště, jak dál?“ autorů Prof. Ing. arch. Michala Kohouta, Doc. Ing. arch. Davida Tichého, Ph.D., a Ing. arch. Jitky Molnárové, MSc. V pěti částech mj. charakterizuje historii sídlišť a možnosti jak zlepšit jejich kvalitu.

Na snímcích jsou zachyceny vizualizace a modely administrativního domu Jirská a dvě polyfunkční stavby.

K těmto údajům ještě přidáváme další informace: v Ostravě zabírají sídliště dvě třetiny bytového fondu. Je v nich patrná dobrá občanská vybavenost, dostatek zeleně, ale mají s rostoucím stářím i svá negativa. Mohly by být sociálně rozmanitější, využívané nejenom k bydlení, hanlivě řečeno co by noclehárny, ale také k pracovním příležitostem a navíc v příjemném prostředí parkových ploch, ne jenom parkovacích, či dětských hřišť. Účelné využití dožilých starých samoobsluh by situaci také pomohlo. Vše by mělo směřovat k rozhodování o lepší budoucnosti Ostravy. K tomu jistě v co nejlepším záměru poslouží i vystavené zdařilé návrhy studentů v prostorách MAPPA.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora