Otvorové výplně stavebních konstrukcí již po sedmé

Registrujte se na odbornou konferenci Otvorové výplně stavebních konstrukcí, která se bude konat dne 16.–17. října 2012 v KC Aldis v Hradci Králové.

Sedmý ročník celostátního odborného semináře je určen výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím. Seminář je zaměřen na kvalitu výroby a následné montáže oken a dveří.

Pozvánka na konferenci

Zveme firmy i účastníky na letošní největší odborné setkání zaměřené především na nedostatky ve výrobě a montáži oken, dveří, meziokenních vložek.

Požadavky na jejich vlastnosti od výroby až po jejich zabudování jsou stále vyšší, nejen ze strany investorů, ale i jejich konečných uživatelů. Odstraňování vad a poruch vzniklých neplněním stanovených požadavků přináší investorům nemalé problémy i větší náklady.

Letošní ročník bude zaměřen především na to, jak eliminovat nejčastější příčiny reklamací oken a dveří, rozdíly v montáži a údržbě dřevěných a plastových oken, bezpečnostní zavírací systémy a požadavky na zabudování.

Přednáškové bloky

Střešní okna – střešní světlíky – okna a dveře z plastových profilů. Větrání bytových jednotek – instalace větracích a ventilačních systémů do oken a jejich vliv na skutečné vlastnosti oken a další souvislosti. Praktické zkušenosti s více než ročním používání TNI (Technické normalizační informace) „Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování”. Názory na změnu Z1 ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky týkající se vnitřní povrchové teploty výplní otvorů”. Jak předejít vadám oken a dveří u novostaveb bytových domů a administrativních budov, resp. jak eliminovat nejčastější příčiny reklamací oken a dveří. Jak správně sestavit poptávku na výběr dodavatele oken a dveří a jak následně ověřit shodu mezi požadovanými a skutečnými vlastnostmi dodaných oken.

Vice informací včetně přihlášky najdete na www.stavokonzult.cz nebo na telefonním čísle organizačního garanta - Michaela Sixtová 777 769 719.

Autor: Michaela Sixtová
Foto: Archiv firmy