Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Oznámení AVTČ

Hlavním úkolem Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) je informační a vzdělávací činnost. Asociace pořádá specializované semináře pro architekty, stavební inženýry, projektanty, montážní firmy a státní správu. Podílí se také na projektu EU CERT.HP.

Hlavním úkolem Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) je informační a vzdělávací činnost. Asociace pořádá specializované semináře pro architekty, stavební inženýry, projektanty, montážní firmy a státní správu. Podílí se také na projektu EU CERT.HP.

Po více než dvouleté činnosti komise pro vzdělávání Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) byl koncem roku 2006 dokončen projekt zaměřený na výuku a zvyšování odborné úrovně pracovníků a firem, kteří jsou aktivní v oboru tepelných čerpadel a mají zájem o získání odborné kvalifikace.

Princip tepelného čerpadla

Projekt s názvem: EU CERT.HP, na kterém se podíleli rovněž členové Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR, se stal základním studijním materiálem pro odborné kurzy. První specializovaný kurz proběhl v období od 11. 5. do 16. 6. 2007 ve čtyřech soustředěních, kterým prošlo 17 zájemců, z nichž 14 úspěšně složilo závěrečné zkoušky. Pro značný zájem bude tento kurz opět uspořádán v 1. pololetí roku 2008.

Z obsahového hlediska je pojat program v plné šíři i v návaznosti na související obory, ať již hydrogeologii, vhodné vytápěcí systémy, provozní podmínky, všechny typy tepelných čerpadel, kombinace s jinými tepelnými zdroji, optimální dimenzování, ekonomika provozu, legislativní podmínky, servis a pod.

Úspěšní absolventi specializovaného kurzu projektu EU CERT.HP obdrží na závěr prestižní Euroceftifikát s platností ve všech zemích EU, který umožní zájemcům o dodavatelské aktivity přednostní přístup nejen k zakázkám tuzemským, ale také v zemích EU.

Přednášet budou opět naši přední specialisté na předmětné obory.

Od letošního roku jsou shodné certifikační kurzy pořádány ve většině zemí EU a jejich absolventi – držitelé EU CERT.HP se stanou vyhledávanými odborníky v tom to rychle se rozvíjejícím ekologicko-energetickém oboru.

Kurz je určen především pro projektanty, dodavatelské a montážní firmy. Přihlášky o zařazení do kurzu EU CERT.HP zasílejte na adresu pořadatele:

Asociace pro využití tepelných čerpadel
sekretariát – Ing. Vilma Chládková
Slavíkova 26,
130 00 Praha 3,
tel./fax: 222 711 327,
e-mail: info@avtc.cz,
www.avtc.cz

1 Ing. Josef Slováček, předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel
Autor: Ing. Josef Slováček
Foto: Archiv firmy