Nová městská čtvrť Hagibor, Praha – Strašnice: Bytové domy ALFA a BETA jsou momentálně ve výstavbě. Půjde o bydlení s důrazem na okolní zeleň.

Pandemie zdůraznila některé faktory, jež je třeba zohlednit do budoucích projektů bydlení

Stavební průmysl dává tvář našim městům, ovlivňuje náš životní styl i okolní prostředí. DELTA Group v roli architekta, projektanta či stavebního manažera působí na mnohé bytové a rezidenční projekty zejména ve Vídni. Aktuálně je také partnerem pro výstavbu zcela nové městské čtvrti Hagibor v Praze a jedná o připravovaných projektech na Slovensku. Erik Štefanovič, jednatel společnosti poskytl naší redakci rozhovor, v němž potvrzuje, že pandemie jen zdůraznila větší silou některé trendy v městském urbanismu a bytových projektech, které se nenápadně rýsovaly již několik let.

Jaký trend dle Vašeho názoru vévodí současnému stavebnictví?

O úspěchu projektů pro bydlení již nerozhodují dávno jen technické parametry domu, flexibilita využití interiérových ploch k bydlení či zvyšující se požadavek na balkony či terasy, ale skutečně rozhodující je lokalita. Prim hraje dostatek zeleně, rozmanitost veřejného prostranství, kde mohou lidé a jejich rodiny trávit volný čas, odpočívat, sportovat, relaxovat, bavit se, a přitom nebýt zatíženi prašností města a nadměrným hlukem. Už delší dobu zde máme trend, který jasně ukazuje, že není důležitá pouze samotná budova, ale hlavně a zejména okolní prostor. Proto je třeba aby jak soukromí investoři, tak zadavatelé ze státní sféry začali již ve fázi plánování myslet více holisticky. Dokázat komplexněji pohlížet na vybranou lokalitu, kde bytové a rezidenční projekty vznikají, a promýšlet, čím komfort bydlení ve vybrané lokalitě podpoří.

Bytová čtvrť Traviatagasse ve Vídni: Rozsáhlé prostory pro komunitní aktivity, důraz na podporu vícegeneračního soužití.

V rámci realitního trhu je větší zájem o bydlení s terasami či balkonem. Máte projekty, do kterých jste zakomponovali i předzahrádky či jiná prostranství, která nabídnou rodinám podobný komfort?

Myslím, že to byla právě pandemie, která nám ještě zřetelněji ukázala, jak je důležité dbát na kvalitu veřejného prostranství. Návrat zeleně do měst je tématem, které je u nás v centru pozornosti posledních pět, možná i deset let. Díky pandemii se ukázalo, jak je důležité mít v blízkosti bydliště dostupný park, který částečně nahradí obyvatelům zahradu nebo výlet do přírody. Samozřejmě předzahrádka, terasa či balkon ideálně s výhledem do zeleně, lokalita se snadnou dopravní dostupností i dostatečnou občanskou vybaveností, to jsou trendy, které pociťujeme a zapracováváme do našich bytových komplexů.

Ve Vídni jsme vloni dokončili například krásnou bytovou čtvrť Schichtgründe, která nabízí možnosti k trávení volného času nejen co se týče předzahrádek, ale i rozmanitostí hřišť, různých knihoven, čítáren a tělocvičen skutečně výjimečná. Navíc bytový komplex Schichtgründe je vzdálen cirka jeden kilometr od Vídeňany oblíbené volnočasové oblasti Alte Donau, což je původní rameno Dunaje nyní využívané k cyklistice, vodním sportům apod. Schichtgründe je rozhodně dobrým příkladem výběru atraktivní lokality pro bydlení. Obdobně za zmínku stojí i projekt bytových domů Traviatagasse, který vyniká pestrým zázemím pro komunitní aktivity obyvatel těchto domů a snahou města Vídeň dodržet vícegenerační koncept bydlení v této čtvrti včetně začlenění bytových jednotek pro integraci uprchlíků.

„Myslet na kvalitu veřejného prostranství s dostatkem zeleně se stává nutností.“

Bytový dům Althan Park nabízí bytové jednotky s předzahrádkou či terasou.

Například i bytový dům Althan Park, který jsme předali developerovi v prosinci 2018, má bytové jednotky, které až do třetího patra disponují vlastní předzahrádkou. Vyšší patra jsou pro změnu vybaveny skutečně velkorysými venkovními terasami s úžasnými výhledy na město Vídeň . Myslet na kvalitu veřejného prostranství s dostatkem zeleně se stává nutností, neboť pořád existuje skupina obyvatel, která je převážnou část dne zavřená v kancelářích nebo bytech a nemá šanci si vyjet přes týden do přírody a na víkend například na hory.

Bytová čtvrť Schichtgründe Vídeň: projekce v BIM, rozmanitost dětských hřišť a zelených ploch včetně předzahrádek.

Promítáte do svých připravovaných konceptů bydlení i fakt zvýšeného požadavku na práci z domova?

Žijeme v době, kdy se smazává doposud poměrně pevná hranice mezi domovem a pracovním prostředím. V zadáních investorů se proto již začínají objevovat požadavky na malé pracovní kouty. Ukazuje se, že je praktičtější mít více pokojů, kde je možné se zavřít. Jak Praha nebo Bratislava, tak i ostatní velká města, jako je Vídeň, Mnichov a další se potýkají s tím, že se neustále zmenšuje průměrná velikost bytové jednotky. A proti tomu jde požadavek, že bychom do určité míry rádi pracovali z domova. Ale protože se byty neustále zmenšují, soustředíme se na vývoj zdravého konceptu bytů, kde by mohl home office fungovat. Pracujeme na tom, jak skloubit dohromady všechny funkce stále zmenšujícího se prostoru a současně zajistit odpovídající podmínky pro zaměstnance. Doma totiž lidé nejsou zpravidla vybaveni ergonomickým nábytkem, vhodným osvětlením a potřebným vybavením, dochází k problémům se zády, k vyčerpání. Často bývá problematická také kvalita vzduchu v místnostech či úroveň hluku.

“Snažíme se prosazovat do našich projektů inteligentní technologie, aby všechno běželo ještě více bezkontaktně a bezdotykově.“

Máte nějaké nové zkušenosti v rámci vašich bytových a administrativních projektů v souvislosti s pandemií? Do jaké míry tyto vlivy působí na práci architektů?

Zejména budovy, jež slouží zdravotnictví, se nyní hodně soustředí na tzv. bezdotykové zóny. My v tomto rytmu projektujeme už řadu let i koncepty administrativních budov. Co se týče bytových projektů, i zde cítíme určitý posun. Snažíme se prosazovat do projektů inteligentní technologie, aby všechno běželo ještě více bezkontaktně a bezdotykově. Přesto otevřeně říkám, že jako architekti sice dokážeme navrhnout inteligentní budovy, v nichž je minimalizován kontakt na rizikových místech, je však potřeba dodat, že otázka zvýšené hygieny je ryze na osobní odpovědnosti jejích obyvatel.

Projekt bytových domů Traviatagasse vyniká vynikajícím zázemím pro komunitní aktivity obyvatel.

Více o zkušenostech a projektových vizích pro bydlení dle DELTA Group si můžete přečíst ZDE.

Autor: Mgr. Marcela Kolářová
Foto: archiv DELTA Projectconsult