Pasivní stavby s kamennou vlnou Rockwool šetří energii i finanční výdaje

Pasivní domy spotřebují až o 90 % méně energie než budovy postavené před několika lety. V porovnání s domy, které se staví podle současných požadavků a norem, je to stále ještě o 75 % méně. Jak toho dosahují?

Zásady jsou známy, nejsou nikterak složité: vhodná architektonická koncepce (tvar budovy, orientace ke světovým stranám), větrací systém se zpětným získáváním tepla, vzduchotěsná obálka zajišťující neprůvzdušnost, maximální omezení tepelných mostů. Něco chybí? Samozřejmě, jeden z podstatných a nejdůležitějších principů: mimořádně kvalitní zateplení.

Zateplení obálky budovy lze provádět několika způsoby, z nichž ETICS (vnější kontaktní systém) zůstává i pro pasivní stavby velice zajímavou a velmi užívanou alternativou izolace fasády.

Izolační deska Frontrock MAX E

Firma Rockwool, přední světový výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny, si je vědoma významu vnějšího kontaktního zateplení (systémy ETICS) a pro aplikaci v těchto systémech vyvinula unikátní materiály. Jedná se především o fasádní izolační desku Frontrock MAX E s integrovanou dvouvrstvou cha rakteristikou, hydrofobizovanou v ce lém objemu.

Ukázka zateplování fasády izolací Frontrock MAX E a objekt po dokončení

Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce cca 18 mm zajišťuje vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání, zejména nárazům, tedy poškození v podobě působení krup, vandalů, nešetrného zacházení (opora kol, tenisová zeď, apod.). Pro snadnou orientaci je označena nápisem „TOP ROCKWOOL” a touto stranou je třeba desku vždy osazovat směrem ven od fasády.

Na speciálně tvrzenou vrstvu navazuje tlustší měkčí část, která zajišťuje celé desce vynikající součinitel tepelné vodivosti λD s hodnotou 0,036 W.m-1.K-1 podle normy ČSN EN 12667. Třída reakce na oheň je pochopitelně A1 a deska se využívá i pro protipožární pásy v ETICS, jak je předepisují revidované požární normy. Faktor difuzního odporu desky je nízký, s hodnotou μ = 1 podle ČSN EN 13162. Nová deska je určena k aplikaci na únosný podklad, mimo oblast soklů staveb a kontaktu se zeminou. Napětí v tlaku při 10% stlačení (σ10) je 20 kPa (podle ČSN EN 826), pevnost v tahu σmt kolmo k desce 10 kPa (ČSN EN 1607) a bodové zatížení Fp 250 N (ČSN EN 12430).

Desky o rozměrech 1000 × 500 mm jsou dodávány v tloušťkách od 60 do 280 mm a jejich aplikace v nízko energetických a pasivních stavbách je ideální.

TOP ROCKWOOL
Detail horní vrstvy desky s označením TOP ROCKWOOL

Vlastnosti a použití

Deska je určena pro použití v systémech ETICS mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Ke kotvení tepelněizolačních desek Frontrock MAX E doporučujeme hmoždinky určené pro kotvení ETICS, např. Ejoterm STR U, a podkladní talíře VT 90 či SBL 140 plus nebo Bravoll PTH – S 8/60 a rozšiřovací talíř IT PTH 100, případně jiné obdobně kvalitní. Postup při aplikaci je pak dán technologickými postupy výrobců těchto hmoždinek. Při osazování desek Frontrock MAX E se rovněž doporučuje postupovat v souladu s „Montážními návody pro použití desek Frontrock MAX E v jednotlivých systémech ETICS”, orientačně lze využít prospektu společnosti Rockwool s názvem Kontaktní fasády.

Pro izolaci ostění v tloušťkách pod 60 mm, tedy 20–50 mm, jsou vhodné izolační desky Fasrock.

Fasádní deska Frontrock MAX E potvrzuje svými parametry jedinečné vlastnosti kamenné vlny Rockwool: vynikající tepelněizolační schopnosti, nehořlavost – ochrana před požárem, zvuková pohltivost – vhodná aplikace i na stavby s nízkou objemovou hmotností konstrukčního materiálu, vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná, paropropustnost a rozměrová stálost.

Frontrock MAX E se lepí standardním kontaktním způsobem

Prestižní ocenění

Její kvalitu garantuje i skutečnost, že na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně získala prestižní ocenění Výrobek roku. Díky svým mimořádným tepelněizolačním vlastnostem a podstatně lepší manipulaci (na rozdíl od běžných fasádních izolací je výrazně lehčí) získává stále větší oblibu a aplikuje se jak při realizaci rodinných domů, včetně dřevostaveb, tak velkých objektů.

Fasádní izolace Frontrock MAX E získala prestižní ocenění Výrobek roku 2009

Zateplení s dotací

V současné době je tento produkt zařazen do seznamu výrobků společnosti Rockwool, na které je možné získat dotaci z programu Zelená úsporám a rovněž výraznou slevu při nákupu (podrobnosti se dozvíte na www.rockwool.cz). O dotaci je nyní možné žádat i pro zateplení veřejných objektů, zejména škol či nemocnic, kde je otázka bezpečnosti a zdravého užívání budov více než na místě. Volba kontaktního zateplení s izolací z kamenné vlny je volba úspor energie, nákladů a dlouhé životnosti stavebních objektů...

Autor:
Foto: Archiv firmy