Písecká lávka přes Otavu je otevřená

Před časem jsme zveřejnili článek Jaký bude osud lávky přes řeku Otavu? Nyní je lávka spojující nábřeží 1. máje a sídliště Portyč v jihočeském Písku už otevřena a opět slouží chodcům a cyklistům. Expertní zpráva ze Zkušební laboratoře Kloknerova ústavu při ČVUT Praha potvrdila bezpečnost tohoto mostního objektu za předem daných podmínek na příštích pět let.

Zkoumáním nebyla zjištěna žádná hloubková koroze nosných konstrukčních prvků ani další nebezpečné jevy. Na základě doporučení odborníků jsou pro sledování aktuálního stavu konstrukce na lávce instalovány speciální měřicí přístroje a výstupy z nich průběžně vyhodnocovány. Do podzimu také budou zaizolovány veškeré spáry, a to jak mezi panely mostního svršku z horní strany i bočních stran, tak u zakotvení zábradlí. Zabezpečí se veškeré dutiny v konstrukci proti zatékání a kondenzaci vody a v horizontu příštích dvou let budou obnoveny veškeré izolační nátěry nepochozích částí lávky. Doporučeno bylo také realizovat opatření ke snížení vibrací.

Za těchto podmínek je záruka, že lávku bude možno bezpečně provozovat nejméně příštích pět let. Lávka mezi sídlištěm Portyč a nábřežím 1. máje byla z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřena v prosinci minulého roku. Odborníci ze zkušební laboratoře podrobili konstrukci lávky důkladné kontrole, což v případě této stavby znamenalo například i odkrytí povrchových vrstev a provedení sondáže.

Nyní budou na lávce dvakrát do roka probíhat kontroly a její stav průběžně hodnocen. Město Písek tak získalo dostatek času pro přípravu projektové dokumentace k realizaci nové lávky, a to až do doby, kdy již dle odborníků nebude smysluplné stávající mostní objekt dále zabezpečovat a opravovat.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Zdeněk Svoboda