Pomocí 3D modelů fasádních prvků zhmotňujeme představy zákazníka a zjednodušujeme proces výroby

Společnost Ruukki je známá inovacemi a snahou o neustálé zlepšování služeb. Jako jeden z mála výrobců fasádních systémů vytváří pro zákazníky 3D vizualizace, a to včetně všech detailů. Díky nim si klienti lépe představí, jak bude jejich budova vypadat.

S technickým specialistou ze společnosti Ruukki Martinem Valešem jsme si povídali o výhodách, které 3D modely přinášejí. Dostali jsme se také k tomu, jaký je rozdíl mezi pojmy 3D modelování a BIM. „Podstatné je, že díky moderním technologiím můžeme usnadnit práci nejen sobě, ale hlavně našim klientům,“ říká Martin Valeš.

Co je to BIM?

Informační model budovy BIM (Building Information Model) si můžeme představit jako maketu, která dokumentuje tvorbu a správu budovy. Provází stavbu v celém životním cyklu – od plánování, návrhu, projektování, výstavby, správy až po případnou demolici. Výhodou BIM je přítomnost všech potřebných informací na jednom místě. Jakékoli změny a úpravy se zobrazí ve všech částech modelu najednou.

Existuje rozdíl mezi BIM a klasickým 3D modelem?

Ano, BIM na rozdíl od 3D modelování pracuje například i s cenou. U systémů, které prodává Ruukki, je však cena samostatný proces. Existuje velké množství kombinací, použitých materiálů a barev, které mají různou hodnotu. Proto není možné cenotvorbu pro BIM jednoznačně určit. Modelujeme však v programu Autodesk Revit, který umí pracovat s BIM.

Jak využije model budovy zákazník?

Díky modelům z již zpracovaných projektů si dokáže perfektně představit, jak budou naše fasádní systémy na jeho budově vypadat. Zákazníci vnímají 3D modely jako benefit, protože je ještě nedělají všichni výrobci. U větších projektů, kde musíte zkontrolovat velké množství informací, vám model usnadní práci – vše vidíte na jednom místě. Díky tomu například víte i to, kdy vám dovezou zboží na stavbu.

Máte už na model konkrétní zpětnou vazbu?

Byli jsme například osloveni firmou Kytary.cz se žádostí o expresní dodávku fasádního systému. Ruukki dodávala pro budovu kazety Liberta Original 102 ve speciální barvě značky. Pomocí 3D modelu si zákazník představil, jak bude budova vypadat a usnadnilo mu to rozhodování. A díky tomu byla výsledkem nejen krásná budova, ale také byl projekt dokončen v termínu. Podívejte se sami, jak realizace fasády dopadla.

Existují i ​​jiné výhody?

Určitě, je to zejména kontrola chyb. V programu Revit nastavíme pohled na část budovy a vytvoříme pohyblivé fotky jednotlivých částí, které vypadají opravdu reálně. Pokud na základě zákazníkovy představy změníme parametry v programu Revit, změna se hned ukáže i ve vizualizaci. To jsou výhody real-time renderingu.

Uchováváte si modely?

Ano, v nabídce máme více než 70 druhů fasádních prvků a tímto způsobem postupně rozšiřujeme databázi vizualizací. Ocení ji například architekti. Doplňkové detaily pro jednotlivé projekty pak upravujeme na základě konkrétních požadavků od klienta.

V čem pomáhá modelování vám jako výrobci?

Usnadňuje a zpřesňuje výrobu fasády. Dají se tam vložit geodetické data ze zaměření a vytvoří se konkrétní model, kterým se ohraničí prostor budovy. Na takový objekt umístíme fasádní panely, které si zákazník vybral. Z modelu si pak vytáhneme přesně ty informace, které potřebujeme na výrobu fasádních prvků.

Znamená to, že 3D modelování je přínosné pro obě strany?

Určitě, vytváření modelů je užitečné nejen pro zhmotnění zákazníkových představ, ale i pro zdokonalení procesu výroby a kontrolu chyb. V neposlední řadě má detailní zpracování 3D modelu vliv i na následný záruční a pozáruční servis budovy – hned známe jasnou a přesnou specifikaci a návaznost dodaných materiálů až do posledního detailu.

Řekněte nám na závěr, co dělá Ruukki – 3D modelování nebo BIM?

Myslím si, že nezáleží na terminologii, jestli je to BIM, nebo software na 3D modely. Hlavní je, že díky těmto moderním technologiím můžeme usnadnit práci nejen sobě, ale hlavně našim klientům. A to je pro společnost Ruukki dostatečný důvod k tomu, aby pokračovala v neustálé inovaci svých služeb.

Související články

Autor: kolektiv autorů
Foto: archiv Ruukki