Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Pórobeton a tepelná izolace

Výrobce systému pórobetonového zdiva Xella Porobeton CZ s.r.o. zmodernizovala výrobu tradičního stavebního materiálu pórobetonu, postupy výstavby bez použití klasické malty a sortiment systémových produktů tak, že lze s tímto materiálem a tradiční technikou jednovrstvého zdění snadno docílit tepelné ochrany budovy na úrovni blížící se pasivním domům.

Změny po listopadu ’89 nám postupně přinesly vyrovnávání hladin mezi naší úrovní a úrovní našich evropských sousedů v nejrůznějších oblastech. Jedna z prvních v tomto směru byla oblast cen energií po uvolnění a deregulaci cen v naší zemi v 90-tých letech. Stali jsme se tím plnohodnotnými účastníky evropského energetického trhu. Tato situace nás postavila před realitu provázenou zjištěním, že důsledné šetření energiemi je opravdovou záležitostí každého jedince, že má smysl a může každému z nás přinášet osobitý prospěch. Lidé si začali uvědomovat pojmy jako spotřeba, energetický štítek výrobku, provozní náklady a zákonitě se ptají, jak se daný výrobek bude chovat s ohledem na jeho plánovanou životnost. A protože největší výdaje za energie jsou v našich zeměpisných šířkách téměř vždy vázány na náklady spojené s bydlením, stala se problematika kvality našich příbytků pod tímto zorným úhlem pozvolna primární.


Tradiční způsob stavby s dodatečným zateplením: vysoké ztráty energie způsobené tepelnými mosty (červené, žluté a bílé zóny).

Masivní způsob stavby Ytong bez tepelného pancíře: minimální ztráty energie, žádné tepelné mosty.

Společnost Xella Porobeton zmodernizovala výrobu tradičního, oblíbeného a dobře osvědčeného stavebního materiálu pórobeton, dříve známého pod názvem Siporex. Rozšířila sortiment o produkty a výrobky, které doplnily širokou paletu systémové nabídky. Modernizace umožnila stavbu „lepením“ - bez použití klasické malty. Výsledek snažení je moderní a kvalitní stavební materiál, který je po stránce tepelně-izolační jednoznačným lídrem trhu v oblasti masivních materiálů. Všechny ostatní materiály dosahují stejných vlastností pouze vhodnou kombinací vícevrstvých konstrukcí. Tyto konstrukce jsou sice tepelně-izolačně srovnatelné, ale také výrazně nákladnější a především technicky podstatně náročnější. I mnohé „renomované“ firmy, které se zabývají dodávkami takovýchto konstrukcí, „páchají“ konstrukce, nad kterými se odborníkům tají dech a laik nevěřícně žasne. Volba jednoplášťové konstrukce ze zdiva YTONG je sázkou na osvědčenou jistotu. Materiál „nedovolí“ ani laikovi nesprávnou aplikaci. Uříznutý jednoduchou pilkou v kterémkoliv směru přebírá bezvýhradně plnění svých funkcí. Nemá slabá místa - je prostý tepelných mostů. Zkoušky prokázaly, že již použití materiálu obvodové stěny v tloušťce 37,5 cm umožní stavbu tepelně výtečně izolovaného domu, který odpovídá kategorii pro ultranízkoenergetické domy se spotřebou cca 30 kWh /(m2·rok). A co je v této souvislosti nejzajímavější? Náklady spojené se stavbou domu z materiálu YTONG nepřekročí náklady na dům stavěný běžnou tradiční technologií.

Na závěr několik zajímavých čísel. Vyjadřují spotřeby energií na vytápění a jejich náklady pro různě kvalitně izolované rodinné domy o užitné ploše 100 m2.

Nevěříte? Zeptejte se majitelů domů z materiálu YTONG!

Autor:
Foto: Archiv firmy