POROTHERM 36,5 T Profi – cihla plněná minerální vatou

6. dubna 2011 představila společnost Wienerberger u nás dosud neznámou a svým technickým řešením převratnou cihlu POROTHERM 36,5 T Profi, jejíž nově řešené dutiny jsou vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Je vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy již při tloušťce stěny 36,5 cm bez nutnosti dodatečného zateplení. V sousední SRN se tato cihla může pochlubit již desítkami tisíc referencí.

Tato cihla byla světově vůbec poprvé představena před dvěma lety na veleletrhu BAU 2009 v Mnichově, kde vzbudila pozornost. Bezprostředně poté prošla zatěžkávací zkouškou zejména v Německu, kam byla bezprostředně distribuována jako reakce koncernu Wienerberger na vypuknuvší krizi. Kolem 30 tisíc postavených domů ukazuje nejen na inovativní sílu tého cihly, ale i na to, že v těžších dobách stoupá zájem o špičkové výrobky.

Nyní je tato cihla dostupná i u nás, zatím se expeduje od našich západních sousedů, ovšem společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. se podle svých představitelů připravuje na brzké otevření výroby i v České republice.

Spojení tradičních přírodních materiálů - keramické cihly a minerální vaty

Cihla a minerální vata jsou dva tradiční stavební materiály, které obstály ve zkoušce časem. Vysoké požadavky stavebního trhu na tepelnou izolaci ovšem nutí výrobce k neustálé inovaci. Hranice fyzikálních vlastnosti jednotlivých materiálů lze již jen obtížně posouvat, nová kvalita však může vzniknout jejich kompaktní kombinací. To je přesně případ cihly POROTHERM 36,5 T Profi, která takovou kombinací je, ale pracuje se s ní jako s oblíbenou tepepelně izolační cihlou.

Nízkoenergetické a pasivní domy z cihel tl. 36,5 cm

Nová cihla mění zažitou představu, že z cihel lze postavit pasivní dům jen při aplikaci dodatečného zateplení anebo při velké tloušťce zdiva. S touto cihlou můžeme vyzdít technikou jednovrstvého zdění nízkoenergetický i pasivní dům s pouhou tloušťkou stěny před omítnutím pouhých 36,5 cm. To je možné díky účinné minerální tepelné izolaci izolaci integrované do objemných dutin cihly. Tímto opatřením je citelně snížena sálavá složka prostupujícího tepla. Tvarovka totiž při tloušťce 36,5 cm obsahuje ve svých dutinách izolaci o souhrnné tloušťce 24 cm.
Jiný příměr: Stěna z cihel plněných vatou o tloušťce 36,5 cm má srovnatelné tepelněizolační vlastnosti jako stěna z cihelných bloků o tloušťce 24 cm zateplená izolantem o tloušťce 18 cm. Plně tedy nahrazuje sendvičové zdivo.

POROTHERM 36,5 T Profi proto dosahuje velmi nízké tepelné vodivosti 0,08 W/(mK) a součinitele prostupu tepla U = 0,19 W/(m2K). Sám o sobě je jak zdicím materiálem, tak i účinnou tepelnou izolací

Dodatečná tepelné izolace, např. v provedení ETICS, tedy nutná, a to dokonce ani v případě pasivního domu. Každý si přitom spočítá, že běžný ETICS, i když budeme předpokládat jeho ideání životnost 25 až 30 let, investiční návratnost do dodatečně zatepleného domu zhorší, nehledě na ztrátu času a mrzutosti při předělávání dodatečné izolace např. v pokročilém věku. Cihla POROTHERM 36,5 T Profi je i z tohoto pohledu výhodná investice do hodnoty rodinného domu a komfortu bydlení. Jeho uživatelé pocítí nejprve velice nízké náklady za stavbu, po nastěhování i za vytápění a neposlední řadě i za údržbu domu.

Poznámka: Zatím neexistuje česká technická norma, která by stanovila tepelněizolační vlastnost obvodové stěny pro nízkoenergetický nebo pasivní dům, pokud nepočítáme Technickou normalizační informaci TNI 0329,k programu Zelená úsporám. Společnost Wienerberger pro vzorové typy domů, v nichž byly použity cihly POROTHERM 36,5 T Profi, však docílila výpočtem celoroční spotřeby tepla na vytápění pod požadovanou úrovní nízkoenergetického, resp. pasivního domu,

Výhody cihel plněných vatou

Ty zejména spočívají ve spojení výhod keramické cihly (pevnost, únosnost, ochrana proti hluku a požáru apod.) a minerální anorganické izolace (tepelná ochrana, difuze vodních par, stálost parametrů). Oba materiály jsou přírodního původu, ekologicky nezávadné, snadno recyklovatelné, navíc jejich spojením získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození.

Akumulace a dýchání stěny

POROTHERM 36,5 T Profi vyniká i výbornými tepelně akumulačními vlastnostmi – v zimě brání rychlému vychladnutí domu, v horku zabraňuje přehřátí. Protože se jedná o cihlu plněnou minerální vatou, umožňuje zdivo difuzi vodních par stejně jako při výstavbě z klasických cihelných bloků. Vnější sěna tak může „dýchat“, napomáhá regulovat vnitřní vlhkost v místnosti na optimální hodnotu pro příjemné a zdravé bydlení.

Rychlá, snadná a přesná výstavba

Stavění z POROTHERMU 36,5 T Profi je snadné, velmi rychlé a přesné. Cihla i přes svoji masivnost váží pouze 14,2 kg, což usnadňuje manipulaci. Zdí se na tenkovrstvou maltu, která se někde v praxi označuje jako lepidlo. Na cihly se aplikuje speciálním nanášecím válcem pouze v 1 mm silné vrstvě. Ložné spáry jsou u tohoto typu zdiva naprosto minimální a nehrozí zde vznik tepelných mostů. Protože nejnáročnějším krokem je přesné založení stavby, poskytuje společnost Wienerberger možnost objednat si na zakládání stavby a prvního podlaží odbornou pomoc.

Díky hydrofobizaci vata nenavlhne

Minerální vata ukrytá uvniř cihly se vyrábí roztavením vhodných hornin. Neobsahuje žádné toxické ani zdraví škodlivé látky. Vata je zde mírně zmáčknuta, což ji fixuje na přesně určené pozici a zároveň brání jejímu sesedání vlivem gravitace. Proti navlhání je vata chráněna hydrofobizací, takže pokud není přímo ponořena ve vodě, nenabírá vlhkost.

Na drážkování pouze s drážkovačkou

Ve zdivu z cihel POROTHERM 36,5 T Profi je možné provádět drážky pro vedení rozvodů elektřiny či vody pouze pomocí drážkovačky. Pokud je nutné vést vnější stěnou například odpadní potrubí, je lépe vyřešit tuto velkou drážku přímo při zdění stěny a zdivo nefrézovat.

Pro rodinné domy a nízkopodlažní bytovou výstavbu

Z hlediska únosnosti je POROTHERM 36,5 T Profi určen pro výstavbu rodinných domů, případně pro nízkopodlažní bytovou výstavbu. Cihla splňuje i všechny požadavky na pevnost a další požadavky, které předepisuje evropská norma pro navrhování pro nejvíce seizmicky zatížené oblasti ČR, a dokonce více než dvojnásobně překračuje požadavky na pevnost v bočním tlaku. Díky silným stěnám 18 mm jsou cihelné bloky POROTHERM 36,5 T Profi méně náchylné na poškození při manipulaci na stavbě.

Cihla POROTHERM 36,5 T Profi se vyrábí v podobě základního formátu a polovičních cihel. Rohové cihly nejsou pro tuto tloušťku zdiva a vazbu cihel v rohu třeba. Malta pro zdění na tenkou spáru je zahrnuta v ceně v odpovídajícím množství při nákupu cihel. Ceníková cena metru čtverečného zdiva z cihel POROTHERM 36,5 T Profi je 1280,- Kč bez DPH (cena včetně malty). Více informací najdete na www.porotherm.cz.

1 Čerpáno z tiskových podkladů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.


Autor:
Foto: Archiv firmy