Nové služby pro stavby z POROTHERMU – dopracování statiky stropu

Dopracování statiky stropní konstrukce, jež nově poskytuje společnost Wienerberger cihlářský průmysl, pomůže projektantům, stavebním firmám i stavebníkům. Služba nabízející zpracování kompletního autorizovaného výpočtu statiky stropů ze systému POROTHERM, zjednoduší přípravu projektové dokumentace a podstatně zkvalitní výstavbu. Služba je zpoplatněna podle pevného ceníku.

POROTHERM 42,5 T Profi
Nedostatečný rozsah projektové dokumentace

Nová služba pomůže řešit situaci, kdy mají stavebníci či stavební firmy projektovou dokumentaci vypracovanou pouze v podobě pro získání stavebního povolení a není zde detailně řešena konstrukce stropu či navazujících prvků, k nimž patří například schodiště, průvlaky, věnce apod.

Profesionální dopracování stropní konstrukce

„Firmy či stavebníci jsou v podobných případech nuceni sami hledat statika, který jim potřebné konstrukce a údaje doplní,“ vysvětluje ing. Ivo Petrášek ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl. Jak ale dodává, v praxi se bohužel lze na stavbách setkat s neodborným přístupem, kdy stavební firmy či stavebníci stropní konstrukci realizují odhadem bez dokumentace, jen na základě svých minulých zkušeností. „Naše nová služba jim poskytne možnost zajistit kvalitní a rychlé dopracování projektové dokumentace a mít tak jistotu, že stropní konstrukce je bezpečná.“

Dopočet statiky celého objektu

Služba zpracování kompletního autorizovaného výpočtu statiky stropů ze systému POROTHERM v sobě zahrnuje vypracování projektové dokumentace včetně statiky navazujících prvků, jako jsou průvlaky, věnce, konzoly, schodiště a dalších. Zákazníci obdrží dokumentaci jednotlivých prvků včetně výkresu výztuže a výkazu materiálu. V případě zájmu je možné tuto pomoc rozšířit i na zpracování statiky celého objektu ze systému POROTHERM (základy, zdivo, krov apod.). Cena takové služby bude dojednána individuálně podle rozsahu a složitosti projektu.

POROTHERM 42,5 T Profi
Staticky bezpečné řešení balkonu ze systémem MIAKO POROTHERM

Kvalitní návrhy s optimálním řešením

Pro projektanty bude nová služba znamenat ulehčení práce na jedné části objektu, kterou takto získávají víceméně „na klíč“, a hlavně záruku zpracování od statiků, kteří se na tyto konstrukce specializují a díky svým zkušenostem a znalosti materiálu dokážou navrhnout optimální řešení.

Odměna dle pevného ceníku

Služba bude účtována podle pevného ceníku podle počtu prvků použitých v projektu, respektive délky věnce a ztužujících žeber. Díky tomu si bude moci zákazník na základě svého projektu dopředu sám spočítat cenu za vypracování kompletní statiky stropu a navazujících konstrukcí. Návrh skladby stropů ze systému MIAKO POROTHERM včetně výpisu materiálu zůstává nadále bezplatný.

Bližší informace poskytnou oblastní manažeři či techničtí poradci firmy Wienerberger. Detailní přehled cen pro výpočet jednotlivých prvků konstrukce je k dispozici na www.porotherm.cz v ceníku výrobků a služeb.

POROTHERM 42,5 T Profi
Nová služba zahrnuje i konstrolu na staveništi a razítko autorizovaného inženýra


Autor: Mgr. Lidmila Kábrtová
Foto: Archiv Wienerberger