Rodinný dům ve Slaném

Projekt a následná realizace řeší novostavbu rodinného domu na zurbanizovaném pozemku lokality „V ráji“ ve městě Slaný. Parcela pro stavbu se nachází uprostřed dané lokality. Je po celém obvodě obkroužena hlavní a jedinou komunikací. Lokalita, jakýsi minisatelit, nedaleko stávající zástavby, čitá 10 domů.

O projektu

Autory projektu jsou architekti Martin Beránek a Jan Švestka, kteří trvale spolupracují od roku 2007, ač v průběhu doby souběžně působí i v jiných architektonických ateliérech. Realizátorem je firma Montis Plus spol. s r. o.

Ing. arch. Martin Beránek a Ing. arch. Jan Švestka

Tvar domu vychází z možností pozemku a dané lokality. Parcela má mimo jiné výrazné, oblé rohy východní části parcely.

Jelikož se stavební parcela nachází uprostřed budoucí zástavby a to doslova, navrhli jsme formu jakéhosi - na sever a východ uzavřeného a naopak otevřeného do zahrady(západ) - objektu. Západním směrem je též významný výhled do rozprostírající se krajiny. Západní část pozemku tvoří celek zahrady. Část východní naopak ponechávají volnou (pocitově poloveřejný prostor bez plotu).

Dům je umístěn k východní straně na severní hranici pozemku. Kvůli orientaci je dům mírně natočen k jihu. Severní část pozemku tvoří zeď domu a ochranná zeď. Ta je součástí domu. Dané řešení umožnilo umístit v severovýchodní části pozemku garáž a naopak dům s terasami a obytnými místnostmi otevřít do zahrady, která je orientována západně (mírně jihozápadně).

Rozhovor s architekty

Jaké bylo zadání investora?

Investor požadoval návrh dvougeneračního rodinného domu. Byly zvažovány varianty přízemního domu nebo patrového. Investoři se přiklonili k patrovému domu s tím, že každé patro bude samostatné.

Jaká byla vaše inspirace?

Z důvodu umístění a tvaru parcely uprostřed jakéhosi minisatelitu jsme od začátku uvažovali o domu - zdi. Příklady uzavřenosti  objektu a naopak otevření do zahrady jsme investorovi představili na několika českých i zahraničních realizacích. Z negativa, tedy z umístění parcely ve středu ještě nepostavené zástavby obkroužené komunikací, jsme se snažili udělat opak. Byli jsme si vědomi toho, že stavba v centrální pozici území dodá celému místu charakter. Jakýmsi způsobem ho buď pozitivně zhodnotí či naopak odebere možný potenciál. Dle naší zkušenosti jsme se odhodlali dům na parcele půdorysně pootočit. Získali jsme tím na východní straně místo pro parkování a vjíždění do garáže a k jihu naopak lepší orientaci obytných místností ke světovým stranám. Toto mírné pootočení působí daleko přirozeněji, než kdybychom se striktně drželi ortogonálního řešení. Inspirovali jsme se mnoha realizacemi podobného charakteru. Naším záměrem bylo vytvořit dynamičtější stavbu pevného, ale přeci jen mírně sochařského charakteru. Samozřejmě vycházíme i z bohaté historie architektury na území České republiky. Dynamickým a zároveň sjednocujícím prvkem celého domu je tvar hlavní střechy nad 1. podlažím. Tato střecha má tvar zborcené plochy a spojuje respektive zceluje hmoty obou podlaží pod sebou. Charakterově jsme vycházeli z převažujícího typu staveb v Čechách. Tj. omítaný dům z cihel - hmota s otvory. To je charakteristické hlavně u hmoty 1. podlaží, na které je posazena odlehčená hmota 2. podlaží. Odlehčenost a optické snížení dosahujeme představeným tenkým stínícím límcem. Trvalou inspirací byl také nádherný výhled západním směrem do otevřené krajiny se vzdáleným zvlněným horizontem. Proto také návrh terasy ve 2. podlaží tímto směrem.

Jaké byly celkové náklady?

Náklady nepřesáhly předpokládaný rozpočet projektu, což je pozitivní stav.

Zabývali jste se energetickou náročností? Jak se případně tyto požadavky projevily v projektu domu?

Ano, zabývali. Pootočením domu jsme získali lepší orientaci obytných místností na jihozápad, kam jsme navrhli velké prosklené plochy a francouzská okna. Severní a východní strana je naopak, co do hmoty zdiva, uzavřenější. Okna jsou zde spíše menší. A to konkrétně ze schodiště, technických místností atd. Dále jsou na střeše 2. podlaží osazeny 2 solární, horizontální kolektory typu autoTherm VKF 145H, které v kombinaci s regulační stanicí a bivalentním zásobníkem zajišťují přednostní ohřev teplé vody. V domě je též instalován systém s možností zpětného využití dešťové vody.

Proč jste si vybrali zrovna cihlu jako stavební materiál? Pokud je to možno uvést, jaké typy cihel jste použili?

Jedná se o velmi promyšlený stavební systém s dobrými technickými vlastnostmi, za dostupnou cenu. Typ cihel obvodového zdiva: Porotherm 300, broušený, systém Dryfix.

Autor: Ing. Michaela Smutná
Foto: Archiv firmy