POROTHERM AKU - neprůzvučná cihla s vynikajícími vlastnostmi

Požadavek na klidné a tiché bydlení patří k podstatným kritériím při výběru stavebního materiálu. Hlavním sledovaným údajem při volbě stavebního materiálu je jeho zvuková neprůzvučnost neboli akustický útlum. Jeho hodnota stanovuje, jakou intenzitu hluku bude zdivo schopné »pohltit«. Zbývající hluk se pak částečně odrazí zpět do prostoru a částečně projde zdivem. Ideální zvukově izolační stěna by proto měla většinu dopadající zvukové energie odrazit zpět do prostoru a zbytek pohltit, takže v místnosti na druhé straně stěny by mělo být »slyšet« pouze ticho.

Požadavkům stavebníků na zdivo s akustickým útlumem odpovídají cihly s přívlastkem AKU. Horkou novinku v tomto sortimentu tvoří pálené cihlové bloky POROTHERM 30-20 AKU P+D a POROTHERM 17,5 AKU.

Svisle děrované akustické cihly POROTHERM 30-20 AKU P+D jsou určeny pro nosné zdivo o tloušťce 300 mm s vysokou únosností. Bloky (vážená laboratorní neprůzvučnost omítnuté stěny Rw = 55 dB, tepelné vlastnosti U = 1,1 W/(m2.K) vyhovují požadavku normy na sousední vytápěné byty a jsou proto vhodné především pro mezibytové stěny v bytových domech. Díky svým rozměrům patří do skupiny velkoformátových bloků (300 × 198 × 238 mm) a provedení svislé styčné spáry v systému pero + drážka umožňují zvýšení produktivity práce až o 14 %, zároveň s tím také zrychlení samotné výstavby a snížení nákladů díky úspoře zdicí malty a nižší pracnosti. Podle údajů společnosti Wienerberger, výrobce zdiva POROTHERM, žádné jiné cihly s podobnými vynikajícími parametry na českém trhu dosud neexistují.

Velkoformátové bloky POROTHERM 17,5 AKU (175 × 372 × 238 mm) byly vyvinuty pro použití jak v jednovrstvých, tak zejména ve vrstvených stěnách, na něž jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska akustické a tepelné izolace. (V omítnuté dvouvrstvé stěně s mezerou šířky 50 mm vyplněnou kročejovou izolací STEPROCK T vykázaly cihelné bloky váženou laboratorní neprůzvučnost Rw = 63 dB.) Bloky jsou určeny pro akusticky dělicí stěny pro rodinné dvojdomy nebo řadové rodinné domy s požadavkem na váženou stavební neprůzvučnost R'w = 57 dB. Bloky lze použít i pro vnitřní nosnou část obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně i dalšími cihelnými materiály, které tvoří vnější ochrannou část zdiva. V porovnání s konkurenčními výrobky dosahují vrstvené stěny z cihelných bloků POROTHERM 17,5 AKU lepších výsledků akustického útlumu při menší celkové tloušťce stěny. U jednovrstvé stěny z těchto cihelných bloků byla naměřena vážená laboratorní neprůzvučnost omítnuté stěny Rw = 50 dB. V případě použití těchto bloků pro vnitrobytové příčky mezi prostory se zvýšenými požadavky na ochranu proti hluku, kde je normový požadavek R‘w = 42 dB, zaručí rezervu akustického útlumu o 8 dB.

Autor: neznámý autor
Foto: Archiv firmy