Workshop z konce října, na kterém byla odborné veřejnosti představena dokončená hrubá stavba

Vzorový e4 dům vstupuje do další etapy

Výstavba prvního vzorového domu programu Wienerberger e4 dům dosáhla důležitého milníku. Hrubá stavba tohoto rodinného domu s celokeramickou obálkou byla dokončena. Odborná veřejnost i zájemci o stavbu e4 domu se mohli prostřednictvím workshopu přímo na stavbě seznámit dne 23. 10. s průběhem výstavby, technologickými postupy, materiály i partnery.

Realizace vzorového keramického domu e4 odstartovala v dubnu 2019 na pozemku soukromého investora v Újezdu u Průhonic a jde o první projekt v programu v ČR. Ukončení etapy hrubé výstavby zde přitom odkazuje na širší souvislosti. „Vlastní realizace vzorové stavby podle konceptu e4 domu je materiálním naplněním idejí, technologických a materiálových řešení a služeb, kterými program Wienerberger e4 dům vnáší na stavbu moderního rodinného domu zcela nový kvalitativní pohled,” dodává Ing. Uskokovič, manažer programu e4 společnosti Wienerberger.

Říjnová prezentace hrubé stavby e4

Název konceptu je složen z prvních písmen 4 „stavebních kamenů” – ekonomické výhodnosti, energetické efektivity, ekologie a estetiky. Každá z nich je koncipována tak, aby dokázala splnit nároky současné legislativy i požadavky vznikající v této oblasti od 1. 1. 2020. Koncept je zároveň připraven tak, aby byl schopen uspokojit i nároky budoucích generací. V tomto smyslu je hrubá stavba společným základem pro všechny čtyři uvedené pilíře. „Program e4 zahrnuje soubor funkčních doporučení, řešení a služeb včetně služeb stavební divize 26 profesionálních stavebních firem. Celý tento soubor lze kreativně a dle potřeb každého stavitele individuálně využít. Koncept e4 není návodem pro stavbu typového domu, ale souborem odzkoušených řešení zaručujících maximální efektivitu v každém z <0x201A>e' pilířů,” upřesňuje Ing. Uskokovič.

Rozhodující slovo na této etapě hrubé stavby mají použité stavební materiály a stavební technologie. Jejich volba ovlivní výsledný efekt všech 4e pilířů a vlastnosti finálního domu. Budoucí investoři se mohli dne 23. 10. 2019 seznámit s Programem e4 přímo na dokončené hrubé stavbě prvního vzorového domu. K dispozici jim byli odborníci z rozmanitých oborů stavebnictví: venkovních omítek, zdicích materiálů, konstrukčních řešení, otvorových výplní, střešní krytiny a izolace.

Konstrukce schodiště byla prováděna vytvořením dřevěného bednění, do kterého se zhotovila výztuž a zalila betonem

Materiály

Obvodové zdivo vzorového e4 domu, které vyhovuje současným nárokům, ale i požadavkům na tepelně izolační vlastnosti budov platné od 1. 1. 2020, kdy bude možné stavět jen budovy minimálně s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB), je řešeno jako jednovrstvá konstrukce bez dodatečného vnějšího zateplení ETICS. Dům splňuje podmínku maximální hodnoty součinitele prostupu tepla pro vnější stěny: max. 0,19 W/(m2.K), což odpovídá produktům Porotherm z kategorií Energy+ a Comfort. Obálka domu je navržena dle požadavků na nZEB, kdy průměrný součinitel prostupu tepla musí odpovídat referenční budově vynásobené redukčním činitelem 0,7. Splňuje tak požadavek na snížení neobnovitelné primární energie e4 domu dle požadavků na nZEB, což je Δep,R = 25 %. Použity byly cihelné bloky Porotherm T Profi pro jednovrstvé zdivo, které jsou extrémně energeticky úsporné a zabraňují častým výkyvům teplot i bez dodatečné tepelné izolace fasády. Výrazně snižují spotřebu energie na vytápění nebo chlazení. Cihly Porotherm T Profi jsou vhodné pro objekty nZEB a dokonce i energeticky nezávislé domy. Zdilo se na maltu pro tenké spáry Porotherm TM. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností stěn byly použity venkovní tepelně izolační jádrové omítky Baumit Thermo plus vylehčené speciálními plnivy z polystyrenu nebo perlitu. Této vrstvě předchází přednástřik neboli špric. Používá se při přípravě podkladu pod minerální omítky jako kontaktní můstek. Zabezpečuje dobrou přilnavost minerálních omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu. Následně se jádrová omítka nanáší ve dvou krocích po 1,5 cm tedy do konečné tloušťky 3 cm. Jádro musí patřičnou dobu vyschnout. Proces vysychání bude probíhat celé zimní období. Následovat bude realizace venkovní fasády.

Akustika

Pro vnitřní zdění byly použity akustické cihly Porotherm 25 AKU, které mají díky své vyšší objemové hmotnosti a speciálnímu systému děrování a zazubení výborné akustické a tepelně akumulační vlastnosti. Jejich účelem je co nejvíce zabránit šíření zvuku uvnitř domu, ale i zvuku přenášeného z exteriéru. Dodejme, že pravidla výstavby e4 domu jsou postavena na povinném i doporučeném sortimentu, který zahrnuje i akustické cihly pro „klidný domov”.

Drážky a otvory pro instalační krabice se v cihelném zdivu zhotovují speciálními nástroji

Překlady

Překlady stavebních otvorů jsou stavebně velmi důležitým a náročným prvkem. Nad okny ve vnější stěně byly u vzorového domu e4 uloženy překlady Porotherm Vario UNI vymezující prostor pro uložení schránek na rolety nebo žaluzie. Konstrukce těchto překladů je nosná, protože jsou spřaženy s věncem. Další typ použitého překladu je Porotherm KP 7 pro vnitřní otvory dveří. Překlady mají plně nosnou funkci, tloušťka je 7 cm a podle šířky stěny se kombinuje jejich počet, na tloušťku stěny 24 cm jsou tedy použity tři překlady. Stropní konstrukce Porotherm se skládá z keramických příhradových nosníků POT a cihelných vložek MIAKO. Po rozložení nosníků dle kladečského plánu se do prostoru mezi nosníky položily vložky MIAKO. Dalším krokem bylo vyvázání výztuže dle statického výkresu, položení kari sítí a následné zabetonování betonem C 25/30.

Trvanlivá krása a špičková kvalita

Bez kvalitní střechy nemůže splnit dům nároky kladené na moderní výstavbu. Proto byla u e4 domu zvolena nejenom kvalitní pálená taška Tondach Figaro 11, ale také nadkrokevní izolace Tondach iRoof.

Volba izolantu a technologie aplikace jsou totiž pro životnost střechy určující. Na krokve byla položena nadkrokevní izolace tloušťky 120 mm. Izolant patří v současné době mezi nejkvalitnější a nejvýkonnější. Desky jsou z tvrdé polyisokyanurátové pěny (PIR) a tvoří difúzně otevřený systém. Výhodou oproti klasickým izolantům je mimo jiné nižší tloušťka desky při zachování stejného tepelně izolačního výkonu. Při aplikaci nadkrokevních PIR izolací nevznikají tepelné mosty. Další výhodou je tvrdost desek, umožňující snazší pohyb po střešním plášti a rychlost pokládky celého systému.

Do připraveného laťování se pak kladly střešní tašky opatřené povrchovou úpravou engoba. Taška Figaro vyniká zejména svým plochým designem, který sluší zejména moderním a trendovým domům. Pálená střešní krytina má dlouhou životnost, je stálobarevná (nevybledne) a odolá i velmi nepříznivým povětrnostním vlivům.

K tepelnému doizolování střešního pláště vnitřní izolací, která se instalovala mezi krokve, byla použita skelná vata Unirol Profi v pásech o tloušťce 200 mm od partnera projektu firmy Isover. Minerální izolace je zároveň i výbornou zvukovou izolací, která zajistí dostatečnou ochranu před hlukem z ulice. V místech realizovaného zateplovacího izolantu se prováděla parotěsná zábrana parotěsnou folií a speciální lepicí páskou na spojení jednotlivých dílů folie a oblepení detailů například kolem kleštin. Folie slouží k tomu, aby páry uvolňující se z interiéru při běžném užívání domu neprostupovaly do tepelné izolace mezi krokvemi a tím ji neznehodnocovaly.

V podkroví, v místech již realizovaného zateplovacího izolantu, se prováděla parotěsná zábrana

Okna a dveře na klíč

Kompletní dodávku oken, vchodových dveří a stínicí techniky zajistila pro vzorový e4 dům značka VEKRA. Předností řešení je fakt, že veškeré prvky společně výborně vypadají i fungují. Konkrétně jsou v e4 domě instalována hliníková okna a vstupní portál Futura Exclusive kombinovaný se zdvižně posuvnými systémy také v hliníkovém provedení. Vše v trendové barvě antracit RAL7016. Okna jsou doplněna venkovními žaluziemi s elektrickým ovládáním, které velmi účinně chrání interiér domu před přehříváním v létě. Vchodové dveře jsou ovládány motorickým zámkem.

Romantika s praktickým dopadem

Romantiku bezesporu zajistí budoucí krb a ten potřebuje komín. V případě vzorového domu e4 byla zvolena velmi zajímavá varianta. Konstrukce komínu je řešena jednoduše – komínovým systémem Schiedel. Modulový komín Schiedel Kingfire Parat má do paty integrovanou krbovou vložku. Vznikla tak otopná soustava, která je po technické i vizuální stránce dokonale sladěná. Jde o spalinovou cestu i topný spotřebič v jednom.

Vnitřní instalace

S instalacemi odpadů, vestavěnými toaletami, přívody teplé a studené vody je spjato velké množství předpisů související s konstrukčními, provozními, hygienickými a bezpečnostními kritérii. Rozvody jsou nejcitlivějším a nejzranitelnějším místem obydlí, proto je vnitřní vodovodní potrubí stavebně vedeno místy chráněnými před mrazem. Rozváděná studená voda zase nesmí přijímat tepelné zisky a u teplé vody by naopak nemělo docházet k tepelným ztrátám. Realizace je náročná na řemeslnou zručnost, dodržování norem i volbu jednotlivých materiálů. Pro instalace na stavbě byly použity materiály firmy Pipelife.

Příjemné klima

Firma Wafe, která je specialistou na výrobu rekuperačních jednotek, dokáže připravit systém přesně na míru konkrétnímu domu, což je i případ vzorového e4 domu. Do jeho hrubé stavby byly částečně instalovány rozvody potrubí. Zbytek systému bude instalován v pozdějších etapách stavby.

Související články

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: archiv firmy

1) redakčně upraveno