Produktová řada Porotherm T Profi zahrnuje cihly vyplněné minerální vatou, jež je v celém svém objemu hydrofobizovaná.

Broušené cihly zjednoduší a urychlí výstavbu

Během rekonstrukce pražského historického činžovního objektu v ulici Opletalova, jíž jsme věnovali jeden z minulých článků, byly použity prověřené materiály a technologie. Mezi nimi i broušené cihelné bloky Porotherm Profi a AKU, které stavbám propůjčují příznivé vlastnosti. Které to jsou?

Mezi známé výhody, kterými se obzvláště ve srovnání s nebroušenými cihlami vyznačují ty broušené, patří rovinnost jejich ložných ploch. Té je dosaženo díky použité výrobní technologii zahrnující opracování jednotlivých bloků na průmyslových bruskách. Vzniklá hladká ložná plocha urychluje a zjednodušuje zdění, jež nemusí probíhat na klasické zdicí malty, ale jen na malty pro tenké spáry. Ty lze aplikovat nanášecími válečky, které k tomu byly vyvinuty a proces ještě více usnadňují, případně na speciální tenkovrstvé lepidlo nebo PU pěnu – ta je navíc aplikovatelná montážní metodou Dryfix (suchým zděním), již je možné realizovat i za venkovní teploty do minus pěti stupňů Celsia. Pěna rychle tuhne, a konstrukce je proto brzy plně zatížitelná. Při tom všem a díky zkráceným technologickým přestávkám lze při zdění s broušenými cihlami celkově dosáhnout až padesátiprocentní úspory času.

Cihly typu Profi

Primárním cílem vývojářů broušených cihel, které byly na světové trhy uvedeny již před lety, bylo vylepšit tepelněizolační vlastnosti zdiva. K původním cihelným produktům, označovaným jako Porotherm Profi nebo Profi Dryfix, jež nabídly zajímavé technické parametry, pak v průběhu let přibývaly další a další a v současnosti jsou v sortimentu společnosti Wienerberger tyto duté cihly dostupné pro nosné i nenosné, vnitřní i obvodové zdivo (včetně soklů) a o rozmanitých tloušťkách – 8 až 50 centimetrů.

Konfigurátor stavby

Pro optimální návrh stavebního projektu vyvinula společnost Wienerberger novou aplikaci – konfigurátor domu, který pracuje s aktuálními cenami materiálu a je v souladu se současnou legislativou. Uživatel on-line a zdarma přístupného nástroje tak okamžitě získá informace o pořizovacích nákladech domu, má možnost prohlédnout si 3D vizualizaci stavby či si stáhnout protokol vybrané konfigurace s údaji pro projektanta. Za určitých podmínek zde lze dokonce získat i zvýhodněnou cenu na stavební materiál.

Řada Porotherm Profi T je určena pro zdivo s vyššími nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Otvory v cihlách jsou totiž vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou, díky čemuž už není potřeba zdivo dodatečně nijak zateplovat. V době, kdy byly tyto cihelné bloky uvedeny na trh, se ze strany zákazníků snesla na výrobce řada otázek. Bylo široce poukazováno na tehdejší potíže s podobnou vatou užívanou ve stěnách montovaných domů, v nichž se v zimě hromadila vlhkost, následovala degradace konstrukčních materiálů a ztráta jejich izolačních vlastností. Poptávající se proto oprávněně dotazovali, jestli něco podobného nehrozí i u plněných cihel. Dané obavy však byly rychle rozptýleny. V dutinách s nenasákavou vatou se dokonce vytvořilo sušší mikroklima než v okolním, mnohdy vlhkém cihelném střepu.

Technologie zdění na pěnu Porotherm Dryfix je již několik let zavedeným způsobem výstavby. S touto pěnou lze zdít i v zimě při teplotách do mínus 5 stupňů Celsia.

Jednou z loňských novinek Wienerbergeru je mimo jiné ekonomická cihla Porotherm 38 EKO+ Profi, předurčená pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo. Nabízí vynikající termoizolační a tepelněakumulační parametry, a navíc jde o prostorově úsporné řešení, protože subtilnější obvodová konstrukce vytváří větší obytný prostor. Zdění těchto cihelných bloků probíhá za použití malty pro tenké spáry nebo na zdicí pěnu. Stavebníci u tohoto nového produktu ocení skvělý poměr ceny a výkonu a trvalou užitnou hodnotu. Důvodem k vývoji tohoto nového broušeného cihelného bloku Porotherm byla snaha výrobce vyhovět nárokům budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Cihly Porotherm AKU Profi nabízejí vedle skvělého akustického útlumu i výbornou ochranu proti hluku i vysokou pevnost. Je možné s nimi zdít i na tenkovrstvou maltu.

Cihelné bloky AKU

Tento druh keramických bloků je specifickým druhem tvárnic určeným pro akustickoizolační zdivo, které má napomoci oddělit interiéry od vnějšího znečištění hlukem, jehož dlouhodobé působení má negativní vliv na lidský organizmus. Pro cihly Porotherm AKU, mezi nimiž nalezneme jak tvárnice pro nosné zdivo, tak pro vnitřní příčky (obzvláště dobře funguje jako odhlučnění chodeb s výtahovými šachtami či schodišťových prostor), jsou typické výborné hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti R'w. Ve srovnání se standardními cihlami proto nabízí útlum o pět až sedm decibelů více, čehož je dosaženo díky vyšší objemové hmotnosti cihel, jejich vnitřnímu děrování a zazubení. Součástí sortimentu jsou také produkty AKU s přídavným označením Profi, jež disponují systémem per a drážek a lze je zdít na maltu pro tenké spáry, což zrychluje proces výstavby, a navíc vylepšuje tepelnou setrvačnost stěny. Cihly AKU Profi jsou často využívány pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku, například při zdění nosných dělicích stěn řadových domů.

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: archiv Wienerberger

1) čerpáno z www.wienerberger.cz