Foto: Rades

Poslední rok pro dotace na zateplení – stávající fáze programu Nová zelená letos finišuje

Stávající podoba dotačního programu Nová zelená úsporám v letošním roce končí. Žadatelé si mohou přijít na jednorázový příspěvek až 450 tisíc korun při výstavě rodinného domu s nízkou energetickou náročností, nebo 550 tisíc při rekonstrukci stávajícího domu na energeticky šetrnější.

Program Nová zelená úsporám, zaměřený na úsporu energie budov, patří k nejefektivnějším programům svého druhu v České republice. Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexním či dílčím zateplením), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Tři hlavní sektory, kterých se Nová zelená úsporám dotýká, jsou: rodinné domy, bytové domy (pouze Praha) a výměna zdroje vytápění. Maximální výše podpory pro výstavbu rodinného domu s nízkou energetickou náročností je 450 tisíc korun. Pro snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů je výše podpory až 50 % z celé částky, ovšem maximálně 550 tisíc korun.

Letošní rok je tím posledním možným pro čerpání dotací ze současné fáze projektu, s tím, že se předpokládá plynulá návaznost další fáze projektu pro příští roky. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření.

Foto: Roman023_photography

Poslední “covidový“ rok byl pro program Nová zelená úsporám s více než 15 000 tisíci žadateli rekordní. Stejně tak i pro IROP (Integrovaný regionální operační program), kde dokonce na renovaci mimopražských bytových domů požádalo o dotaci více žadatelů, než kolik jich byl program schopen uspokojit.

Lidé začínají čím dál tím více pociťovat dopady globálního oteplování a s ním spojené extrémní výkyvy teplot. V létě nás trápí nesnesitelná vedra a v zimě zase tuhé mrazy.

Česká republika je jedním z největších evropských spotřebitelů elektřiny. Ačkoliv je cena energií v ČR poměrně nízká, kvůli rostoucí spotřebě se Češi řadí mezi občany, kteří platí jedny z nejvyšších účtů za energie v Evropě v poměru k jejich příjmu.

Nepříjemné změně teplot a vysokým nákladům za energie lze předejít například kvalitním zateplením. Správná izolace domů a bytů zvyšuje tepelnou ochranu budovy, snižuje možnost vzniku plísní a má pozitivní dopady na zdraví obyvatel domu. Zateplení domu může výrazně snížit náklady na energie a tím pádem ulevit peněžence spotřebitele. Nejrozšířenějším materiálem v této oblasti je pěnový polystyren při roční spotřebě kolem 51 000 tun.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: Native PR, s. r. o., redakčně zkráceno