Povodně a omítky firmy SATSYS Technology a.s.

Povodně do vašich příbytků přinesou více vody než je zdrávo pro samotný dům i jeho obyvatele. Jak se zbavit nadměrné vlhkosti? Jak zajistit zdravé vnitřní prostředí bez plísní? Jak se zabezpečit, aby příští povodeň zkomplikovala užívání domu co nejméně? Opatřete stěny svého domu omítkami, které je budou vysoušet a zároveň sníží jejich nasáknutí další velkou vodou. S výběrem vhodné omítky se obraťte přímo na jejich výrobce, společnost SATSYS Technology a.s.

Sanační a tepelněizolační omítky, vyráběné firmou SATSYS Technology a.s., se osvědčily na celé řadě staveb v české republice a také v řadě zemí celé Evropy. Zde lze uvést např. SRN, Slovensko, Ruskou federaci, Itálii, Moldavsko, Rumunsko nebo Anglii.

Unikátní složení

Naše omítkové směsi mají zcela ojedinělé složení. Jako plnivo používáme ultralehké expandované silikátové plnivo různých frakcí a vybrané druhy běžných i pucolánových pojiv. Díky tomu a rovněž rozsáhlému vývoji, který uskutečňujeme ve spolupráci s VUT v Brně, dosahují omítky společnosti SATSYS technology a.s. skvělých mechanických vlastností a zároveň prodyšnosti, stejně jako velmi dobrých izolačních vlastností.

Pohled na stěnu domu v Hodslavicích, který byl v roce 2009 zatopen do výše 150 cm od prahu

Sanace i tepelná izolace

O omítkách můžeme říci, že splňují dva účely. Jednak sanují vlhké a zasolené zdivo a zároveň jsou, díky své nízké objemové hmotnosti (cca 350 kg/m3 zatvrdlé malty), tepelněizolační. Jejich tepelně technické vlastnosti (izolační schopnost) jsou sice nižší než např. u polystyrenu, ale tím, že snižují výrazně vlhkost zdiva, zvyšují jeho izolační schopnosti.

ThermoSan aplikovaný na soklovou část stěny si s vlhkostí poradil bez problémů, na rozdíl od běžné omítky
Zatopení vodou narušilo původní omítku v místech, která byla před aplikací omítky ThermoUm pevná a soudržná

Odpuzují vodu

Omítky jsou vnitřně hydrofobizované, odpuzují tedy vodu a zabraňují vnikání vlhkosti do stavební konstrukce. Tato vlastnost je ideální pro ochranu budov v zátopových územích. Při zatopení stavby tedy výrazně sníží rychlost vnikání vody do zdiva a po opadnutí vody, díky svým sanačním a kapilárně aktivním vlastnostem snižují vlhkost zdiva. Omítky, díky svým kapilárně aktivním vlastnostem, lze s výhodou použít i pro sanaci a zároveň zateplení v interiéru staveb. Zde klasické zateplovací systémy na bázi polystyrenu nebo minerální vaty nelze v žádném případě použít.

Harmonogram aplikace omítek

  • stavebně technický průzkum, příp. konzultace se statikem,
  • návrh řešení sanace, odsouhlasení investorem,
  • příprava podkladu dle návrhu řešení,
  • vysoušení objektu (příp. další přípravné práce),
  • aplikace sanačních omítek, po cca 48 hod. finalizace povrchů,
  • předání provedených prací investorovi.

Rychlá aplikace

Další nespornou výhodou pro povodní postižené oblasti je rychlost aplikace. Naše omítky velice rychle vyzrávají a tak lze povrchovou úpravu (štuk, nátěr) provést již po 48 hodinách, zatím co běžné sanační omítky lze finalizovat až po cca 30 dnech. Při štukování doporučujeme používat systémový štuk ThermoIn, nebo v interiérech čistě vápenný štuk. Pro nátěry se musí používat difúzně otevřené nátěrové hmoty (tedy prodyšné pro vodní páru), aby zůstaly zachovány vynikající vlastnosti našich omítek.

Konzultujte s odborníky

Při realizaci sanačních prací doporučujeme dodržovat standardní postupy, které jsou k dispozici např. v příručce, vydané společností ADRA a je ke stažení na www.adra.cz. Považujeme za nutné pracovní postupy při rekonstrukcích povodněmi zaplavených stavebních objektů konzultovat s odborníky. Rychlost vysychání budov, rozsah odstranění starých a kontaminovaných omítek – to vše má vliv na kvalitu a tím i dlouhodobou funkci opraveného objektu. K pomoci s řešením vašich problémů jsou připraveni naši obchodně-techničtí zástupci – viz www.izolace-sanace.cz.

Na bezprostřední pomoc postiženým letošními povodněmi byl vypraven tým techniků, včetně potřebného vybavení

Vyberte vhodnou omítku

A které naše omítky pro sanace použít? Může to být ThermoUm, ThermoUmXtra nebo ThermoSan. Posledně jmenovaný produkt doporučujeme hlavně na historických stavbách, protože jeho pojiva jsou přizpůsobena původním materiálům, používaným našimi předky. Využíváme zde pojiv na bázi pucolánu. S výběrem vhodného typu omítky vám pomůžeme, stejně tak i se stanovením pracovního postupu s ohledem na konkrétní podmínky.

Slečna na obrázku není kulturistka. 15l balení omítky SATSYS váží pouhých 7 kg

Zkušenost z povodní roku 2009

Funkcí našich omítek v záplavových oblastech jsme si jisti, protože již máme zkušenosti s touto problematikou. Na výše uvedených fotografiích je vidět rodinný dům pana Miloše Bittnera v Hodslavicích čp. 34 (tel. majitele domu 608 354 435). Zde byly aplikovány naše omítky cca 14 dní před zaplavením, a jaký je rozdíl mezi naší omítkou, provedenou v soklové oblasti a klasickou jádrovou omítkou v horní části domu – to posuďte sami.

V Hodslavicích je i další dům, který přečkal povodně bez problémů a to čp. 178 pana Vladimíra Macíčka (jeho tel.: 737 454 242) – zde však, bohužel fotodokumentaci nemáme.

Naši techničtí a obchodní zástupci vám ochotně poradí, jak vyřešit problémy s vlhkostí ve vašem konkrétním případě.
Zavolejte, přijede i do vaší obce

Věříme, že pokud se rozhodnete pro naše omítky, budete s nimi spokojeni jako celá řada našich zákazníků. Doporučujeme podívat se na naše stránky www.izolace-sanace.cz, kde najdete i kontakty na naše pracovníky a obchodní zástupce v jednotlivých regionech. Pro tuto mimořádnou situaci můžete kontaktovat kteréhokoliv z našich obchodních zástupců, ochotně vyjde vstříc vašim přáním.

Autor: Ing. Pavel Michálka
Foto: Archiv firmy