Pracovní skupina hodnotila rok provozu budovy Fenix Trading v Jeseníku

Fenix Trading otevírá cestu k energeticky aktivním budovám – tak se jmenoval článek, který vyšel loni v prosincovém vydání Stavebnictví a interiér. Materiál informoval o výsledcích srovnání očekávaných a skutečných parametrů budovy po roce provozu, o fungování elektrické sálavé otopné soustavy i o řízeném větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a klimatizace.

Podrobněji hodnotila všechna dostupná data v září 2017 i schůzka pracovní skupiny, na které se kromě zástupců společnost Fenix Trading účastnili i pracovníci ČEZ, ERÚ, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších subjektů (UCEEB, tzb-info.cz, AERS apod.). Účastnící schůzky byli formou prezentací seznámeni z ročními zkušenostmi z provozu administrativního centra Fenix Trading z pohledu investora (Ing. Cyril Svozil), z pohledu ČVUT (Ing. Miroslav Urban, Ph.D.), UCEEB (Ing. Marek Maška a Ing. Petr Wolf, Ph.D.). Nový projekt – špičkovací stanici SAS, která je testována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku, prezentoval Ing. Tomáš Horský ze společnosti AERS. Z průběhu prezentací i z následné diskuse vyplynulo, že základní vytčené cíle projektu jsou naplňovány. Rovněž se ukázalo, že prvotní nastavení a sladění instalovaných systémů není triviální záležitostí a dům tak pracoval v optimálním režimu až po nutných úpravách od poloviny ledna 2017.

Venkovní teplota v průběhu 16. února 2017

Na schůzce bylo také dohodnuto:

  • Zástupci ministerstev a státní správy projevili zájem o rozšíření činnosti skupiny i na sledování výsledků SAS Jeseník. Realizace se předpokládá do května 2018, poté budou opět veškerá data přístupná na cloudu UCEEB-ČVUT. UCEEB rovněž zpracuje zprávu hodnotící roční výsledky SAS. Členové pracovní skupiny opět obdrží přístupová hesla.
  • Sledování administrativní budovy Fenix v Jeseníku bude pokračovat druhým rokem a výsledkem bude závěrečná zpráva, shrnující poznatky z dvouletého provozu. Bylo dohodnuto, že investor zohlední v nastavení a vybavení budovy připomínky ČVUT-TZB z roční zprávy.

Dále bylo dohodnuto

V zimním období proběhne na základě zadání ČVUT-TZB ověření energetické náročnosti přerušovaného a nepřerušovaného provozu vytápění v průběhu pracovního týdne.

UCEEB se pokusí vypracovat pomůcku pro projektanty, určující nejvhodnější kombinace FVE a velikosti bateriového úložiště v návaznosti na očekávanou celkovou spotřebu energie.

MPO, ERU a ČEPS posoudí možnosti zatraktivnění a rychlejšího rozšíření sledovaného konceptu pro uživatele následujícími možnými úpravami:

  • vzhledem k prokázaným schopnostem systému reagovat na požadavky operátora sítě a to jak v omezení vlastního odběru, tak i v aktivní řízené dodávce energie do sítě, umožnit u tohoto systému tzv. net metering,
  • vzhledem k tomu, že se prokázala schopnost tohoto konceptu flexibilně poskytovat systémové služby při řízení sítě, mělo by dojít k výraznému snížení či úplnému odnětí poplatků za systémové služby – uživatelé tohoto systému budou investovat do toho, aby tyto systémové služby byli připraveni řízeně poskytovat a nikoliv je čerpat jako běžní uživatelé,
  • MŽP již ve svém programu Nová zelená úsporám poskytuje podporu jak na střešní FVE, tak na bateriová úložiště,
  • na uvedená témata proběhnou individuální schůzky, na kterých by měly být projednány možnosti zatraktivnění tohoto konceptu pro uživatele.
Autor: Ing. Cyril Svozil
Foto: Archiv firmy