Před branami tradičního stavebního veletrhu v Ostravě

Ve dnech 27. února až 1. března 2014 proběhne na ostravském výstavišti Černá louka již 23. ročník stavebního veletrhu Střechy, Pláště, Izolace, Stavba. V letošním roce je doplněn již po třetí o jedinou specializovanou výstavu v České republice: Výtahy a zdvihací technika.

Za uplynulých 22. ročníků se zde prezentovalo více než 2 600 vystavovatelů a výstavu si prohlédlo přes 250 000 návštěvníků. Připomeňme, že první ročník se konal v Olomouci pod anglickým názvem, ale již druhý se pořádal v Ostravě a svůj název Střechy, Pláště, Izolace si nese, stejně tak i obsah výstavy, stále s sebou.

Noví i dlouholetí vystavovatelé

Během těch uplynulých 22 let prošel několika vývojovými změnami, ale ve svém principu si zachovával svou identitu důležitou pro svou existenci. O tom více Bc. Dan Tyleček, člen představenstva a náměstek ředitele akciové společnosti Ostravské výstavy: „Na jedné straně je velmi potěšující, když při ohlédnutí můžeme konstatovat, že jsou firmy – vystavovatelé, kteří se zúčastnili rekordního počtu ročníků a věřte, že těchto firem si nesmírně vážíme. Stejně tak si vážíme každého nového vystavovatele i s několika metry výstavní plochy. Jsou firmy, kde se o marketing a účast na veletrhu starají celé týmy lidí, ale stejně rádi spolupracujeme s majitelem firmy, který se jako soukromník odhodlá k prezentaci své práce na stejné akci. Jen pro zajímavost se v letošním ročníku objeví noví vystavovatelé, kteří se budou na Střechách v Ostravě prezentovat poprvé: STAMACO ENGINEERING, s.r.o., LINZMEIER BAUELEMENTE GmbH, MEVA, a.s. Z těch opravdu dlouhodobě spolupracujících jsou to např. KM BETA, a.s., CEMBRIT, a.s., TONDACH Česká republika, s.r.o., WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s., SCASERV, a.s., LOMAX, STŘECHY HÁJEK, SATJAM, s.r.o., ZBIGNIEW KWACZEK, BUDNIAK, s.r.o., HELUZ Cihlářský průmysl, v.o.s. a další. Novinkou letošního ročníku je specializovaná sekce Studny. Ta bude řešit témata založení, obnovení a provoz studny včetně projektové dokumentace a změny v legislativě.

Zajímavý je i vývoj veletrhu v číslech: „Posledních 11 let se veletrh koná v novém pavilonu A na výstavišti Černá louka. V roce 2002 byla účast na výstavě rekordní co do počtu vystavovatelů, bylo jich 179. Největší plochu naopak jsme zaznamenali v roce 2003, kdy vystavovatelé obsadili 3 657 m2 čisté výstavní plochy. Potěšující je, že v posledních ročnících počet vystavovatelů osciluje okolo 155 a plocha okolo 2 800 m2 a to bez ohledu na probíhající hospodářskou krizi, která se ve stavebních oborech projevila velmi významně,” doplňuje Bc. Dan Tyleček.

Bc. Dan Tyleček, člen představenstva a náměstek ředitele akciové společnosti Ostravské výstavy

Bc. Dan Tyleček nám ochotně odpověděl i na naše další otázky týkající se programu veletrhu.

Můžete nám podrobněji představit specializovanou výstavu Výtahy a zdvihací technika?

Společně se stavebním veletrhem proběhne 3. bienále výstavy „Výtahy a zdvihací technika”, na které se budou prezentovat poskytovatelé kompletních výtahových zařízení a jejich částí včetně bezpečnostních komponentů, jež působí především na českém výtahovém trhu. Jde o oblast, která neustále prochází vývojem a přináší změny nejen designu, ale především v konstrukčních řešeních, úrovni bezpečnosti a snižování energetické náročnosti provozu. Výstava je určená odborníkům z oblasti výtahářského průmyslu, bytovým družstvům a správcům bytových domů, kteří mohou na jednom místě získat přehled o současném vývoji výtahové a zdvihací techniky. Tím může výrazně přispět k případnému ulehčení rozhodování při potřebě výměny nebo renovace starých výtahů. Akci podporuje Unie výtahového průmyslu ČR a Asociace odborných pracovníků pro zdvihací zařízení – ČR.

Nebude chybět tradiční konference Regenerace bytových domů?

K vysoké odborné úrovni akce přispívá doprovodný program, který se stal nedílnou součástí. Již šestnáct let neodmyslitelně patří k této výstavě konference Regenerace bytových domů, která se snaží řešit technické a ekonomické problémy regenerací sídlišť. Vysoký zájem ze strany účastníků konference je důsledek vývoje posledních zhruba deseti let, kdy zejména postupné překonávání ekonomické stagnace a znovu oživení hospodářského růstu vede u řady našich občanů k nepřehlédnutelnému růstu snah o dosažení nového a kvalitnějšího bydlení. Zmíněná snaha vede v posledních letech k postupnému růstu objemu bytové výstavby. Tyto tendence se však časově potkávají s faktem postupného vyčerpání volných ploch již dříve připravených pro bytovou výstavbu z hlediska dopravní a technické infrastruktury, a to zpravidla již před rokem devadesát. Růst objemu bytové výstavby spolu s vyčerpáním volných ploch vybavených inženýrskými sítěmi a potřebnými komunikacemi pro umístění nových bytových objektů vyúsťuje v nezbytnost přechodu od rozptýlené výstavby bytů k soustředěné bytové výstavbě. Rovněž postupné úspěchy vykazované při regeneraci bytových domů, zejména domů realizovaných v panelových technologiích, vyvolává silný tlak na provádění regenerace širšího obytného území a zejména pak tlak na regeneraci panelových sídlišť.

Jaké máte připraveny další doprovodné akce?

Zdůrazněme Zlatý Triangl – odbornou soutěž pro vystavovatele, jejímž smyslem je podpořit navrhování a používání takových stavebních prvků, konstrukčních celků a řešení, která vedou k vytvoření kvalitního stavebního díla. Dále, vzhledem k tomu, že veletrh je určen i mladým „stavebníkům” a je zájmem vychovávat z nich dobré řemeslníky, jsou součástí odborné soutěže pro žáky učňovských škol. Pro vystavovatele je připravena soutěž, která ocení jejich snahu o co nejoriginálnější prezentaci na výstavě – AURA. Bude hodnotit nejen architektonické řešení plochy, ale také funkčnost. Organizátoři nezapomněli ani na návštěvníky ze strany laické veřejnosti. Právě pro ně jsou připravena bezplatná poradenská místa: poradna profesního Cechu obkladačů ČR, poradny Energetická úspora budov, Bydlení v barvách a Krby a kamna.

Doufáme, že třiadvacátý ročník veletrhů Střechy, Stavba, Výtahy 2014, přivítá co největší počet vystavovatelů a odborných návštěvníků a stane se tak opět stavařským svátkem na začátku nové sezóny.

Černá louka dnes a zítra

Naše další otázky, týkající se současnosti i budoucnosti výstaviště Černá louka, zodpověděl Karel Burda, předseda představenstva a ředitel akciové společnosti Ostravské výstavy.

Karel Burda, předseda představenstva a ředitel akciové společnosti Ostravské výstavy

Jaké jsou očekávané stavební úpravy a změny na výstavišti Černá louka?

Rozdělil bych toto téma na několik částí – na územní studii Černé louky, o kterou se stará Útvar hlavního architekta města a byla schválena zastupitelstvem. Takže to je koncepce, do které my nemůžeme mluvit, jelikož město je vlastníkem celé Černé louky. Jisté je, že výstavnictví na Černé louce zůstane zachováno s tím, že bude provedena rekonstrukce zdejšího území. Na to mohou být různé názory z řad architektů, zastupitelů a samozřejmě i nás dlouhodobých provozovatelů Černé louky. Tyto názory se někde střetnou, jinde jsou souhlasné. Určitě souhlasný názor je ten, že prostory výstaviště se musejí zbavit starých nepotřebných objektů, případně s nimi něco udělat.

První pozitivní krok, který jsme udělali, se souhlasem vlastníka, byla oprava opláštění a zateplení pavilonu C. Dále, v době konání avizovaného veletrhu již nebude stát pavilon Z, který je natolik opotřebovaný, že nestojí za to, aby byl rekonstruován.

Jsou i věci, na které máme jiný názor a nesouhlasíme s nimi. Sem patří zrušení cesty po nábřeží, které předpokládá ona studie a vytvoření záplavové zóny stoleté vody, která by vstupovala do výstaviště, se nám jeví nešťastné. Nedávno zde probíhala výstava Infotherma, parkovalo se v celém prostoru louky a auta nebyla kam stavět. Zároveň vytvoření centrální plochy Černé louky z černé dlažby, což vyplývá z nápadu, když je to Černá louka tak zrušíme trávu a dáme tam černou dlažbu ..., to se nám, obyčejným provozovatelům, nelíbí. Není to ještě konečná verze.

Zpracovává se investiční záměr jako studie proveditelnosti, kolik by to stálo peněz, jak dlouho by to trvalo a teprve potom by se dělaly projekty do roku 2020. Když to zjednodušíme - Ostravské výstavy musejí udržet chod Černé louky ve slušném stavu pro návštěvníky, lidi z města, rodiny s dětmi, pejskaře i vystavovatele. Je to naše povinnost. Vlastník, město Ostrava, bude muset v několika nejbližších letech rozhodnout, které projekty se zpracují, které ne, do čeho vloží peníze a do čeho nikoliv. Takže Černá louka se bude měnit, určitě ne k horšímu. Bude hezká, se zachovaným výstavnictvím a nadále s našimi perfektními službami.

Jste pro, aby nejen pavilon A sloužil především výstavám, ale též další objekty, aby se postavily, čímž by došlo k rozšíření výstavní plochy, přibylo by vystavovatelů i exponátů. Navíc aby se mohla vybudovat oblast pro zábavu a volný čas ...

Já svojí odpověď rozdělím – nepředpokládám, že by se výstavnictví na Černé louce plošně rozvíjelo. Jeden z důvodu je, že nám například roste konkurence ve dvojhalí Karolina. Tamní obrovské plochy bude ovládat někdo jiný, a jestli se rozhodne, že tam uspořádá výstavu, tak mu v tom nikdo nezabrání. Podobně jako už byla výstava v oblasti Dolních Vítkovic, kde není typicky výstavní prostor. Zkrátka výstavnictví je volná živnost a v Ostravě vznikají prostory, které budou konkurenční vůči Černé louce, a bude to problém.

Druhá věc – když se díváme na současnou studii, nepředpokládám, že by zde bylo plánováno s dalším výstavním objektem. Naopak, v popisu té studie je, že se tu budou stavět kanceláře, byty a nebytové prostory. To ponechávám bez komentáře, protože každý, kdo zná Ostravu a přečte si tuto studii, zjistí, že něco není v pořádku. Kdyby se místo zmíněných objektů postavil třeba vysokoškolský kampus, galerie, má tu stát koncertní sál, to vše má můj souhlas. Když já jako osoba slyším byty a kanceláře a podívám se z okna a vidím prázdné domy kolem dokola, tak řeknu, to je hloupost.

Děkujeme za rozhovor.

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: Archiv výstaviště