Předokenní roleta a její služby

Užitnou i estetickou funkci jakkoliv kvalitního okna naplní až správně zvolený stínicí předmět. Výjimečné postavení má pak roleta. Ta za dne stíní sluneční záření a v noci zajišťuje intimitu bez pohledů zvenčí. O třídu zvýší tepelnou izolaci okna. Plní i funkci zvukové izolace a také bezpečnostního prvku, který prodlužuje čas pro vloupání oknem. Roleta dodává každému domu osobitý vzhled.

Předokenní roleta je konstrukčně dobře promyšlený a léty ověřený prvek s celou řadou příznivých vlastností. Abychom co nejlépe využili všech jejích širokých možností, je vhodné roletám věnovat pozornost už ve fázi přípravy novostavby či ve fázi plánování výměny oken na starší stavbě, často spojené se zateplením domu.

Elegance, ticho, ochrana a bezpečí

Není vhodnější prvek, se kterým lze propojit a završit krásu, funkci a bezpečnost celé okenní sestavy, jako je předokenní roleta. Ta se dnes dokonce i v českých zemích stává tradicí, i když „zatím” hlavně proto, že plní důležitou letní chladicí funkci, kterou tepelná izolace domu, jakkoliv silná, nezaručuje.

Na úvodní fotografii, kterou ukazuje realizaci předokenních rolet od společnosti Building Plastics ČR, s.r.o., lze dobře demonstrovat i její další užitečné a žádané role. Vidíme, že jak roletová kazeta v nadpraží okna, v níž je umístěn navíjecí hřídel rolety, a stejně tak i vodicí lišty rolety v obou ostěních každého okna, jsou dokonale skryty pod fasádním keramickým obkladem. Toto řešení působí nejen jednoduše a tudíž elegantně, ale přináší i další hodnoty:

Ochrana a bezpečí

Předokenní rolety sice normy neřadí mezi bezpečnostní prvky budovy, avšak případné nezvané hosty zatažená roleta odradí. Jedná se o další překážku, kterou musí vetřelec překonat. Rolety s elektrickým ovládáním navíc prakticky nelze nadzvednout. Ještě vyšší standard bezpečnosti představují pevné závěsy, které se dávají k některým typům motorů nebo na vyžádání.

Další cestou je přiobjednat k roletě automatický zámek; roleta se po uzavření sama automaticky zamkne do vodících lišt. K roletám s manuálním ovládáním lze pak přikoupit klasický mechanický zámek, kdy klíčem uzamknete roletu do vodících lišt.

V případě nepřítomnosti obyvatelů domu, např. během dovolené, lze pomocí dálkového ovladače se spínacími hodinami naprogramovat pohyb venkovních rolet. Váš domov bude díky pohybu stahovacích venkovních rolet působit obývaně.

Další službu zajistí integrovaná síť, díky níž nepronikne předokenními roletami ani otravný hmyz.

Ticho a intimita

Různé testy ukazují, že hluk, který vytvářejí členové domácnosti během dne – například hrající si děti v dětském pokojíku, hospodyně v kuchyni nebo druhý rodič v dílně či při jiném pracovním nasazení v domácnosti – nepůsobí většinou rušivě, neodehrává-li se v noci.

Zato dopravní hluk a zvuky z ulice jsou častým problémem, který lidé řeší. Působí bez přestání ve dne v noci 365 dnů v roce. Součástí řešení je předokenní roleta, která nám umožňuje tento hluk účinně snížit. Podstatnou roli v tom hrají lamely rolety, které jsou vyplněny PUR pěnou. Pěna účinně tlumí zvukové vlny, zatímco geometrie hliníkových lamel neumožňují rezonanci v oblasti obvyklých zvukových kmitočtů.

Ochrana před zimou a před teplem

Jde o důležitou službu, která byla v minulosti podceňována (v ČR je často až dosud).

Energetickou funkci stažené venkovní rolety lze shrnout do dvou částí:

  • ochrana před ztrátami tepla, zejména za zimních nocí,
  • ochrana před přebytky tepla ze slunečního záření za letních dní.

Stažená venkovní roleta zlepší o třídu tepelnou izolaci okna, vyjádřenou součinitelem prostupu tepla UW. Jinými slovy okno s izolačním dvojsklem a staženou roletou má přibližně stejný součinitel prostupu tepla UW jako okno s trojsklem, a tedy i odpovídající tepelněizolační účinek, který se projevuje nižšími ztrátami tepla za studených zimních nocí.

Nejnápadnější je účinek stažené rolety naopak za letních slunných dní. Roleta nevpustí dovnitř sluneční záření, tzn. ani jeho krátkovlnnou světelnou, ani dlouhovlnnou tepelnou složku o celkové intenzitě až 1 000 W/m2. Bez této ochrany bychom zejména v místnosti se západně orientovanými okny pociťovali výrazné horko.

Poměrně nový, alespoň v českých zemích, je poznatek [1], že běžné okno s izolačním dvojsklem nebo trojsklem, které není orientováno do severního azimutálního kvadrantu, má vždy kladnou zimní energetickou bilanci během tzv. topného období. To znamená, že více tepla v podobě přímého i rozptýleného slunečního záření jimi během zimních dní vnikne dovnitř, než kolik v noci unikne ven.

Tato skutečnost umožňuje velkoryseji plánovat okenní plochy, na úkor obvodového zdiva, avšak vždy je třeba počítat s venkovními roletami či jiným stínění, které energetickou bilanci ještě vylepší a hlavně nás ušetří před letním přehříváním interiéru.

Literatura a zdroje:

[1] Eriksen, Kurt Emil: Energetická bilance oken, Stavebnictví a interiér 5/2016.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy