Předseda představenstva a.s. Ytong Bořivoj Čech: Pórobeton posiluje dominantní pozici na trhu zdicích materiálů

Děje se tak díky úspěšnému obchodování největšího tuzemského výrobce pórobetonu - firmy Ytong, který za rok 2000 zaznamenal i přes pokles výstavby rodinných domů meziroční nárůst prodané produkce o 3,45 %. V celoroční statistice tak Ytong posílil nejen svoji pozici na trhu zdicími materiály, ale celkově i pozici pórobetonu.

Co se týče objemu prodané produkce zdicích materiálů v m3, zaujímá a.s. Ytong s 438 m3 druhé místo za největší tuzemskou cihlářskou společností, na třetím místě se nachází další výrobce pórobetonu - firma Hebel.

Akciová společnost Ytong se sídlem a hlavním výrobním závodem v Hrušovanech u Brna, dnes součást stejnojmenného nadnárodního německého koncernu, je jedním ze čtyř významných výrobců pórobetonu v České republice. Na tuzemský trh uvádí Ytong velmi známý lehký stavební systém pro hrubou výstavbu, který se postupně vyvíjí a doplňuje o nové zdicí prvky. Přesné pórobetonové tvárnice a panely jsou velmi vhodné pro výstavbu rodinných domů, velmi dobré uplatnění však nacházejí také při výstavbě průmyslových a administrativních budov. Hlavními a jinými zdicími systémy těžko dosažitelnými přednostmi pórobetonového systému Ytong je mimořádně nízká pracnost při zdění a provádění domovních instalací v kombinaci s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti, který u materiálu třídy P2-400 (zaručená pevnost v tlaku 2 MPa, objemová hmotnost 400 kg/m3) dosahuje hodnoty 0,12 W·m-2·K-1. Jednovrstvou technologií zdění tak při tloušťce zdiva 400 mm lze docílit tepelného odporu R = 3,3 m2·K·W-1 (k = 0,3 W·m-2·K-1), který výrazně převyšuje současné požadavky normy (R = 2 m2·K·W-1) a pro majitele budoucího rodinného domu představuje jednou provždy vyřešený problém tepelné izolace obvodového zdiva.

Základními součástmi stavebního systému Ytong jsou přesné tvárnice o modulu 60 cm, hladké nebo s perem a drážkou; modulové bloky 60x60 cm; U-profily; věncovky; nosné i nenosné, stěnové a příčkové, vertikální i horizontální panely; střešní desky; stropní desky; nosné a nenosné překlady; roletové překlady a termopancíř, což je tvárnice opatřená z vnější strany tepelnou izolací z minerální vlny s velice příznivými tepelně izolačními, akustickými a dalšími stavebně fyzikálními vlastnostmi.

Reklamní etika po česku

„S rozpaky sledujeme publikované výsledky renomovaných akademických pracovišť, ve kterých jsou hodnoceny různé zdicí materiály pomocí tzv. multikriteriální metody,“ řekl pro náš časopis Bořivoj Čech, předseda představenstva Ytong a.s. "Nevíme, na čí podnět tato hodnocení vznikají, ale je zarážející, že v těchto hodnoceních nakonec vychází vítězně cihelný blok typu Therm a pórobeton daleko vzadu. Domníváme se, že je každý stavebník sám a nejlépe schopen posoudit, jaká kritéria a následně i zdicí materiál upřednostnit.“

Korektní není podle Bořivoje Čecha ani to, pouští-li se významný výzkumný ústav do řešení problému praskání omítek na čerstvém pórobetonovém zdivu s výsledkem, že praskání souvisí s expedovanou vlhkostí pórobetonu [1]. „Článek pro neerudovaného člověka vyznívá, jako by praskání byla charakteristická vlastnost pro pórobetonové zdivo, což není pravda. Doporučujeme na omítání pórobetonu Ytong ověřené maltové směsi určené na porézní strukturu pórobetonu a respektující jeho charakteristickou vlhkost, jejichž výsledná mechanická poddajnost převyšuje poddajnost pórobetonu. Při jejich správné aplikaci a dodržení předepsané tloušťky pak většina těchto problémů zmizí,” řekl Bořivoj Čech.

Rychlejší expanzi na trhu vadí póro-betonu rozdrobená výrobní základna

Ačkoliv se pórobetonové tvárnice staly během několika málo let z hlediska prodaného objemu dominantním zdicím materiálem ve své kategorii, brání jejich rychlejšímu prosazení v tuzemsku podle předsedy představenstva a.s. Ytong Bořivoje Čecha rozdrobená výrobní základna - v kontrastu s výrobou cihelného zdiva, kterou se dík masivním akvizicím přední rakouské cihlářské společnosti podařilo v České republice sjednotit. Výrobci pórobetonu přesto nalézají účinné cesty, jak tento zdicí materiál dostat ještě hlouběji do povědomí lidí a zejména jej zatraktivnit mezi lidmi. Čerstvě připravovanou akcí tohoto druhu je komplexní projektová, technická a realizační pomoc pro budoucí stavebníky rodinných domů, jejíž myšlenka se pod názvem Profi dům zrodila v dílně Ytong.

Profi dům Ytong

O výsledné kvalitě domu z hlediska příjemného pobytového klima, energetické úspornosti a trvalého uchování hodnoty domu rozhoduje zásadním způsobem volba materiálu pro hrubou stavbu. Druhým faktorem je pak dodržení správné technologie výstavby. U vědomí těchto skutečností a velkých možností pórobetonového systému Ytong vzniklo pod taktovkou společnosti Ytong konsorcium PROFI - Dům YTONG, které nabízí pro stavebníky rodinných domů nový produkt a službu, na jejichž realizaci se podílejí přední výrobci stavebních materiálů tvořících hrubou stavbu. Díky propojení projektových, dodavatelský a realizačních kapacit nabízí konsorcium stavebníkům optimální a cenově výhodné řešení, ať už se stavebník rozhodne stavět svépomocně nebo na klíč. Nejdůležitější součástí této služby jsou 4 typové projekty v různých variantách s možností různých dispozičních řešení, které jsou vypracovány pro použití materiálů Ytong (zdicí systém), Bramac (střešní krytina), Schiedel (komínový systém), Roto (střešní okna) a Dafe (plastová okna). Stavebník získává dále pomoc při doprovodných projektech - např. osazení domu do terénu, výkresy přípojek atd. a dalších službách - např. hydrogeologický a protiradonový průzkum. Doprava materiálů je zdarma.

Přesné pórobetonové tvárnice a panely jsou velmi vhodné pro výstavbu rodinných domů, velmi dobré uplatnění však nacházejí také při výstavbě průmyslových a administrativních budov. Hlavními a jinými zdicími systémy těžko dosažitelnými přednostmi pórobetonového systému Ytong je mimořádně nízká pracnost při zdění a provádění domovních instalací v kombinaci s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti, který u materiálu třídy P2-400 (zaručená pevnost v tlaku 2 MPa, objemová hmotnost 400 kg/m3) dosahuje hodnoty 0,12 W·m-2·K-1. Jednovrstvou technologií zdění tak při tloušťce zdiva 400 mm lze docílit tepelného odporu R = 3,3 m2·K·W-1 (k = 0,3 W·m-2·K-1), který výrazně převyšuje současné požadavky normy (R = 2 m2·K·W-1) a pro majitele budoucího rodinného domu představuje jednou provždy vyřešený problém tepelné izolace obvodového zdiva.

Základními součástmi stavebního systému Ytong jsou přesné tvárnice o modulu 60 cm, hladké nebo s perem a drážkou; modulové bloky 60x60 cm; U-profily; věncovky; nosné i nenosné, stěnové a příčkové, vertikální i horizontální panely; střešní desky; stropní desky; nosné a nenosné překlady; roletové překlady a termopancíř, což je tvárnice opatřená z vnější strany tepelnou izolací z minerální vlny s velice příznivými tepelně izolačními, akustickými a dalšími stavebně fyzikálními vlastnostmi.

Autor:
Foto: -