Komplexní stavební systém YTONG nabízí už při klasickém jednovrstvém zdění, to znamená bez dodatečných vrstev tepelné izolace, takovou tepelně-izolační účinnost domu, která splní nebo převýší požadavek na pasivní, nulový či podobný dům.

Příjemné domy se stálou teplotou

Chystáme-li se stavět rodinný dům, hledáme často jednoduchý, snadný a rychlý způsob výstavby, který také nabídne špičkový výsledek. Tím se myslí celoročně zdravé, vzdušné a příjemně prosluněné bydlení za rozumnou cenu, minimální spotřebu energie a prostor až pro úplnou energetickou soběstačnost: když ne hned, tak v relativně blízkém budoucnu.

V České republice, a asi nejen v ní, bychom sotva hledali stavební systém, který by v jednoduchosti, snadnosti, přesnosti a rychlosti výstavby překonal současný stavební systém YTONG. To z něho dělá favorita č. 1 možná pro většinu svépomocných stavebníků, avšak pozoruhodných faktů je v tomto případě mnohem více.

Tepelná izolace

Komplexní stavební systém Ytong nabízí už při klasickém jednovrstvém zdění, to znamená bez dodatečných vrstev tepelné izolace ať už na venkovní nebo vnitřní straně zdiva, takovou tepelně izolační účinnost domu, která splní nebo převýší požadavek na pasivní, nulový či podobný dům.

Platí to i pro systémovou střechu Ytong Komfort, což je tzv. těžká střecha, a to jak v klasickém provedení sedlové střechy (tvar „A”), tak také v plochém vydání s větším či menším sklonem kvůli odtoku dešťových srážek. Tato střecha se z vnější strany zatepluje nejlépe minerální tepelnou izolací Multipor tl. cca 20 cm pro zvýšení její tepelné izolace a akumulace. Střecha je nejvíc tepelně exponovaná část každého domu, letní slunce ji rozpálí až nad 70 °C, zatímco zimní jasná obloha až dvě desítky °C pod teplotu vzduchu. Norma proto stanoví vyšší požadavek na tepelnou izolaci střechy, než pro svislou fasádní stěnu.

Strop Klasik a Ekonom - systém těžkého stropu, který se skládá z trámečků a stropních vložek

Tepelná akumulace

Těžká střecha má velké opodstatnění. Nejde jen o samoúčelný pokus nahradit při realizaci šikmých střech práci tesařů a lehký trámový krov s klasickou tepelně izolační vatou jiným řešením a materiály. Těžká střecha Ytong Komfort s minerální tepelnou izolací Multipor je vyšší technická kvalita a zejména služba, chcete-li, účinnost.

Proč? Když svítí slunce, dokáže těžká střecha pojmout o řád víc tepla, než lehká střecha při stejném přírůstku její teploty. Jinými slovy, osluněná těžká střecha se ohřívá mnohem pomaleji a na nižší teplotu, než klasická lehká střecha.

Pokud jde o vnitřní vzduch, jehož teplota je důležitá pro pocit tepla či chladu, pak těžké střešní konstrukce, stropy a podlahy a s nimi i obálkové i vnitřní zdi akumulují, díky své vysoké hustotě, zhruba 2000× více tepla, než dokáže řídký vzduchu v domě o stejné teplotě. Konstrukce jsou pro vzduch podstatným zdrojem tepla, přesněji řečeno, teplotu vnitřního vzduchu definují povrchové teploty konstrukcí.

Teplotní stabilita

I kdyby se všechna energie slunce z příkladu výše, která dopadá za celý jasný den na dům, proměnila v teplo hmoty domu, znamenalo by to nárůst teploty interiéru jen asi o 16 °C. K tomu ale nedojde, u těžkých stěn a střech už vůbec. Část slunečního záření se od povrchu domu odráží, sluncem ohřátý povrch sálá část tepla zpět do prostoru a dům je souběžně ochlazován venkovním vzduchem. Postup teplotní vlny dovnitř brzdí i to, že se těžká hmota musí nejdřív nabít teplem a ohřát, což zabere čas, aby potom postupovala do interiéru.

U tepelných izolací, které jsou lehké a „řídké”, postupuje teplotní vlna rychleji. Proto je rychlejší i proteplení interiéru, který je chráněn (téměř) jen čistou tepelnou izolací. A to je příklad lehkých střech. Kdyby dům tvořily jen lehké izolující konstrukce s malým akumulačním potenciálem, proteplení domu by bylo mnohem rychlejší a citelnější.

V zimě a v noci pod chladivou sálavou teplotou oblohy působí pak chladivé efekty; ty jsou ale mírnější.

Co je tepelná akumulace?

Tepelná akumulace je vlastnost stavební konstrukce nebo stavby pojmout velké množství tepla při relativně malém přírůstku její teploty. S akumulací tepla úzce souvisí pojmy teplotní setrvačnost nebo teplotní stabilita budovy, která je vystavena střídání venkovní teploty.

U těžkých zateplených staveb záleží na umístění tepelné izolace: Je-li izolace umístěna na venkovní straně, dochází k významné stabilizaci vnitřní teploty.

Naopak vnitřní tepelná izolace vede po vypnutí vytápění k rychlému náběhu vnitřní teploty na úroveň teploty obvodové stěny za izolací, což je kombinace teploty venkovního vzduchu a teploty venkovního tepelného záření zemského i slunečního původu.

Těžká střecha má velké opodstatnění. Když svítí slunce, dokáže těžká střecha pojmout cca 10x víc tepla, než lehká střecha při stejném přírůstku její teploty

Stavební systém pro příjemné domy

Lambda YQ: Jde o pórobetonovou tvárnici určenou také a nebo právě pro svépomocnou výstavbu. Při pozorné výstavbě lze s ní v jediné stavební fázi (hrubé zdění) relativně snadno a rychle docílit vysoké přesnosti a vysoké tepelné izolace obvodových stěn domu na úrovni doporučení pro pasivní dům. Jmenujme tři produkty:

  • typ HL 550, tl. 550 mm, U = 0,147 W/(m2K)
  • typ HL 500, tl. 500 mm, U = 0,162 W/(m2K)
  • typ PDK 450, tl. 450 mm, U = 0,179 W/(m2K)

Označení HL znamená hladká tvárnice, PDK pak tvárnice zděná na pero-drážku s úchopovými kapsami. Tyto tvárnice si drží i vysoké akumulační schopnosti.

Strop Klasik a Ekonom: Jde o systém těžkého stropu, který je důležitou součástí domů s vysokou tepelnou akumulací. Skládá se z trámečků a stropních vložek. Variabilní montovaná konstrukce se zhotovuje na stavbě z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, monolitické zálivky a u systému Klasik přebetonováním z betonu. Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop. Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet. Součástí jsou také věncové tvárnice.

Střecha Ytong Komfort: Jde v podstatě o těžký strop uložený na šikmo až do sklonu 40°. Byly již realizovány konstrukce sedlových střech se sklony kolem 35 °, vybavených vikýři. Objevily se i střechy půdorysu tvaru L, které řeší detaily úžlabí. Věncové tvárnice jsou opět součástí. Jinou podstatnou součástí této střechy tvoří tepelněizolační desky Multipor, které dávají střeše dostatečnou tepelnou ochranu při vysoké tepelné akumulaci.

Závěr

Ytong Lambda YQ a Multipor, o kterých je v tomto článku řeč, představují kompletní stavební řešení od sklepa po střechu, které se rychle vyvíjejí v souvislosti s tím, jak roste poznání v této oblasti. Jejich výrobce, společnost Xella CZ, s.r.o., sama toto poznání intenzivně prohlubuje. Jak zní její doporučení? Akumulace je určitě věc dobrá, ale i zde platí, že nic se nemá přehánět. Používejte těžké masivní střechy a zdivo Ytong, které akumulují tak akorát.

Související články

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archi firmy XELLA