Povrchové úpravy dřeva a kovu s výrobky značky Primalex

Rozhodneme-li se pro povrchovou úpravu dřeva či kovu, potom bychom měli znát a použít 10 praktických rad pro barvení. To znamená, že před vlastním zahájením natěračských a údržbářských prací si zjistíme, o jaký rozsah prací se vlastně bude jednat. Provedeme si průzkum, v jakém stavu se nacházejí povrchy, které se chystáme rekonstruovat a povrchově upravovat.

Povrchové úpravy dřeva v exteriéru

Povrchové úpravy dřevěných konstrukcí, které jsou v exteriéru vystaveny slunečnímu záření, velkým teplotním a vlhkostním změnám, postupem času nejen ztrácejí na kráse, ale přestává zde působit i ochranná funkce. Tam, kde je zatížení intenzivnější, je starý nátěr více poškozený, popraskaný, srážková voda a sluneční záření se dostává až ke dřevu a poškozuje jej. Kde zůstává vlhkost dlouhodoběji, je velké nebezpečí napadení houbami a plísněmi. Místa, která jsou méně zatížená, mají povrchové úpravy méně poškozené, barvy mají dobrou přídržnost a jsou při opravách hůře odstranitelné.

Primalex Napoučtědlo na dřevo syntetické

Zkusíme si tedy odstranit část starého silně poškozeného nátěru a i nátěru, který je relativně zachovalý. Na základě toho si odhadneme nutnost, náročnost, postup odstranění starých nátěrů, popřípadě jejich obnovu a použití vhodného nářadí. Zjistíme i množství a potřebu nových barev (lazur) a napouštědel na ochranu dřeva.

Primalex Tmel pro syntetické barvy

Potřebné barvy zakoupíme ve specializované prodejně, kde jsou nám schopni dále odborně poradit, k danému typu barvy doporučit vhodné aplikační nářadí a poskytnout mnoho dalších cenných informací.

Při vlastní práci pak místům, která byla nejvíce poškozena, věnujeme zvýšenou péči. Dřevo důkladně napustíme Primalex Napouštědlem na dřevo, což je ochrana před zmodráním, plísněmi, dřevokazným hmyzem a houbami. Nerovnosti povrchu se upraví aplikací tmelu – na dřevo se používá snadno roztíratelný, rychleschnoucí a nepraskající v silnější vrstvě (asi 1 mm) Primalex Univerzální tmel, který je možné použít pod vodou ředitelnými či syntetickými barvami (vyjma podkladu určeného pro nátěr lazurou). Pod syntetiku je vhodný Primalex Tmel pod syntetické barvy s vysokou odolností proti vodě, který je určen pro vyrovnání dřevěných, ale i kovových povrchů. Dále je nutno povrch vybrousit. K základním nátěrům dřeva pro venkovní i vnitřní prostředí je určena Primalex Základní barva na dřevo. Vodou ředitelná základní barva má vynikající přilnavost, rychle schne, dá se snadno brousit. K přednostem syntetické základní barvy zase patří ještě i velmi dobrá kryvost a nestékavost. Po nátěru touto základní barvou volíme u exponovaných povrchů více vrstev vrchních nátěrů, aby ochranná tloušťka byla dokonalá. Postupujeme tak proto, aby i nejvíce namáhaná místa ochranných nátěrů měla dlouhou životnost, která by byla pokud možno srovnatelná s životností nátěrů méně exponovaných míst stejného prvku.

Primalex Vrchní barva syntetická - mat

Na základní barvu je možnost zvolit buď vodou ředitelnou Primalex Vrchní barvu lesklou v 11 odstínech a nebo syntetickou Primalex Vrchní barvu lesklou, která má odstínů dokonce patnáct. V nabídce je i Primalex Vrchní barva matná (vodou ředitelná je v 11 odstínech a syntetická pouze v černé a bílé variantě). Pokud tato nabídka připravených odstínů nevyhovuje, je možné si v Kolorovacích centrech Primalex nechat namíchat odstín dle vzorníků NCS, RAL a dalších.

Primalex Vrchní barva syntetická - lesk

K dekoračním nátěrům dřeva lze využít novou řadu lazur, které zdůrazní přirozenou krásu dřeva. Primalex Lazura tenkovrstvá syntetická, která je určena do interiéru i exteriéru, má 9 odstínů a po devíti odstínech mají i Primalex Lazury silnovrstvé, které jsou buď syntetické nebo vodou ředitelné. Jejich použití je nejvhodnější do exteriéru, ale i v interiéru lze tento typ použít. Vhodné je syntetické lazury použít jako systém - tenkovrstvou použít pro 1. nátěr, který se dobře vsákne, a po zaschnutí aplikovat dvě vrstvy silnovrstvé lazury. Takto upravený povrch má velkou odolnost proti nepříznivému vnějšímu prostředí.

Aplikace napuštědla Primalex na dřevo

Povrchové úpravy kovu v exteriéru

Obdobně postupujeme i u nátěru kovu, ale s tím rozdílem, že zde je nutné bránit korozi. Silně zkorodovaná místa co nejpečlivěji očistíme, nejlépe až na kov, popřípadě použijeme odrezovač. Na očištěný povrch naneseme štětcem Primalex Základní barvu antikorozní, v exponovaných místech ve více vrstvách (základní antikorozní barva obsahuje látky bránící rozvoji koroze a je nutné, aby v celé ploše měla potřebnou tloušťku, povrch nepřebrušujeme). Pro dosažení kvalitního hladkého povrchu můžeme dále použít Primalex Tmel pod syntetické barvy, který je možné nanést v maximální tloušťce jedné vrstvy 0,2 mm. Po 2 hodinách je tmel brousitelný a po 4 hodinách jej můžete přetřít Primalex Vrchní barvou. Tu opět nanášíme v exponovaných místech ve více vrstvách. (Vrchní barva ochraňuje základní antikorozní barvu, brání pronikání vody k podkladu).

U kovových konstrukcí s povrchovou úpravou pozinkováním není nutná antikorozní ochrana, nanášíme rovnou Primalex Vrchní barvu, která je určena i na nátěr reaktivních kovů a plastů – vodou ředitelná matná barva.

Aplikace lazury Primalex na dřevo

Povrchové úpravy dřeva a kovu v interiérech

Interiérové povrchové úpravy dřeva a kovu považujeme spíše za dekorativní, s vyšším požadavkem na estetickou kvalitu povrchu před funkcí ochrannou. Pro udržení co možno nejméně narušeného prostředí nepoužíváme napouštědla na dřevo, základovou antikorozní barvu pouze v jedné vrstvě a jako vrchní barvy volíme spíše vodou ředitelné barvy, které jsou vhodné i pro nátěry dětského nábytku a hraček (Primalex Vrchní barva lesklá vodou ředitelná a matná vodou ředitelná), při jejich aplikaci není nutné zajišťovat intenzivní větrání. Pro práce si vybíráme teplé, suché a stálé počasí. Je nutné se vyvarovat nátěrům vlhkého nevysušeného dřeva, vlhkých kovových povrchů, nebo chladných povrchů, na kterých může docházet ke kondenzaci vody.

Tmelení starého okna - použit Primalex Univerzální tmel

Desatero praktických rad pro barvení

1) Před zahájením prací si zjistíme a ujasníme, v jakém stavu jsou povrchy, které chceme opravovat, jaké barvy a nářadí budeme potřebovat.
2) Pro upřesnění rozsahu prací si nejprve zkusíme připravit (očistit) část povrchu a upřesnit množství potřebných napouštědel, tmelů a barev.
3) Barvy a nářadí nakupujeme v odborných prodejnách, kde zkušení prodavači poradí.
4) Popraskané staré nátěry na dřevěných konstrukcích pokud možno zcela odstraníme, pevné soudržné přebrousíme.
5) Při práci s barvami se řídíme návodem uvedeným na etiketě.
6) Při opravách venkovních nátěrů věnujeme zvýšenou péči místům, která byla navíc poškozena. Dbáme na dokonalé napouštění proti hnilobě a škůdcům, nanesení dostatečných ochranných vrstev, zvláště vrchních nátěrů.
7) U kovových konstrukcí poškozené nátěry a korozi zcela odstraníme, povrchy pak co nejdříve natřeme základní antikorozní barvou, pro zvýšení životnosti ve venkovním prostředí volíme dva základní antikorozní nátěry a dva vrchní nátěry.
8) Kovové povrchy chráněné proti korozi pozinkováním přetíráme pouze vrchní barvou vodou ředitelnou matnou.
9) V interiérových dekorativních nátěrech nepoužíváme napouštědel, omezujeme antikorozní barvy a volíme spíše vodou ředitelné barvy, které jsou vhodné i pro nátěr dětského nábytku a hraček.
10) Práce provádíme za teplého, suchého a stálého počasí, při práci v interiéru větráme.

Bližší informace o produktech na kov a dřevo, ale i o ostatních produktech společnosti Primalex a.s. naleznete na výše uvedených kontaktech.

Oškrabávání starého nátěru z okna
Autor:
Foto: Archiv firmy