Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Proběhl moderovaný seminář Tolerance ve stavebnictví

V prostorách Technologického centra AV ČR v Praze 6 proběhl dne 2. 10. 2013 moderovaný seminář organizovaný ČKLOP, jehož cílem bylo téma Tolerance ve stavebnictví s ohledem na výplně otvorů a lehké obvodové pláště.

Při projektování, koordinaci a ve smluvních vztazích velmi často dochází k nedorozumění, nejasnostem či ignoraci možností jiných profesí. Je to způsobeno především střetem ryze stavebních činností, jako je realizace monolitických a zděných stěn a přesných výrobků jako jsou okna, vnější dveře a prosklené lehké obvodové pláště.

V současné době existují technické normy na přesnost výroby monolitických konstrukcí a prefabrikátů, normy na přesnost výroby a montáže oken a dveří, ale neexistuje žádná směrnice, která by specifikovala požadavky na přesnost otvorů ve zděných konstrukcích.

Na diskuzi se aktivně podíleli: Ing. Houdek (Skanska), Ing. Pažourek (OKF), Ing. Veselá (Metrostav + ČVUT), Ing. Šnajdr (Sipral), Ing. Horský (Wienerberger), Ing. Kratochvíl (ÚNMZ), Ing. Veselý (ÚNMZ), Ing. Zahradnický (TPF)

Požadavky na přesnost otvorů ve zděných konstrukcích

Na semináři o této problematice společně diskutovali zástupce výrobců výplní otvorů, zástupci stavebních projektantů, zástupci dodavatelů monolitických a zděných konstrukcí a také zástupci ÚNMZ a MPO a především zástupci ČKLOP.

Cílem semináře bylo názorové sjednocení způsobu, jak účinně a efektivně naformulovat optimální postup při výstavbě a osazování výplní otvorů a LOP za dodržení technologických možností všech účastníků procesu výstavby a současně nepoškodit stávající předpisy a evropské normy a jak tento postup zakotvit do normativní podoby.

Posluchači semináře

Revize ČSN 74 6077 na zabudování oken a vnějších dveří

Po zhruba tříhodinové diskuzi byl nalezen konsenzus, ke kterému se kladně vyjádřili jednotliví účastníci diskuze včetně všech návštěvníků samotného semináře. Výsledkem má být revize právě projednávané ČSN 74 6077 na zabudování oken a vnějších dveří. Tato norma bude rozšířena ještě před svým vydáním o nový text, který celou problematiku tolerance ve stavebnictví s ohledem na výplně otvorů a lehké obvodové pláště bude jasně definovat.

Výchozím podkladem pro doplnění normy by měla být německá norma DIN 18 202, ze které autor normy ČSN 74 6077 převezme zásadní body (povolení k čerpání z normy DIN 18 202 získá ČKLOP).

Takto projednaná problematika tolerance ve stavebnictví s ohledem na výplně otvorů a lehké obvodové pláště a výsledné přijetí navrženého řešení širokou diváckou obcí dává ČKLOP vysoký mandát k prosazování odsouhlaseného řešení na poli připomínkového řízení.

Autor: Ing. Jan Bedřich
Foto: Archiv komory