Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Protea – novinky v CAD aplikacích

Firma Protea byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným. Navázala na zkušenosti svých klíčových pracovníků z vývoje databázového software a z vývoje software pro podporu stavební projekce. Současné zaměření firmy zahrnuje vývoj databázových systémů orientovaných na technická odvětví a komplexní hardwarovou a softwarovou podporu projektantům, návrhářům a manažerům.

Od roku 2001 Protea distribuuje BricsCad IntelliCAD a související produkty. Všechny aplikace jsou lokalizovány do českého jazyka.

Dále nabízí řadu svých podle přání zákazníka kompletovaných grafických stanic a kancelářských počítačů, včetně dodávky veškerého příslušenství a periferií renomovaných výrobců.

Vedle vývojové a obchodní činnosti věnuje Protea stále větší pozornost službám. Ta zahrnuje návrh optimálního hardwarového a softwarového vybavení, konzultace, školení, servisní činnost, vývoj a úpravu aplikací na zakázku.

Pro lepší orientaci ve změnách a inovacích produktů firmy Protea jsem položil ing. Matějkovi několik otázek:

BricsCad V6

O: BricsCad se na našem softwarovém trhu objevuje od roku 2001, jak lze hodnotit jeho momentální pozici?

BricsCad (dříve BricsCad IntelliCAD) zaujal pevné místo mezi podobně zaměřenými produkty. Jeho nespornou předností je mimořádně vysoká úroveň kompatibility nejen s výkresovým formátem DWG, ale dokonce i s uživatelským prostředím AutoCADu. Uživatele BricsCadu nemusí trápit problémy spojené s konverzemi výkresů pocházejících z různých zdrojů, protože DWG je nativním formátem výkresů BricsCadu. To je určitě jeden z hlavních důvodů jeho stoupající oblíbenosti.

O: Cena BricsCadu je velice nízká. Jak je to s důvěrou potenciálních zákazníků v takový produkt?

Pět roků úspěšného prodeje a podpory BricsCadu (devět roků ve světě) vypovídá o překonání počáteční nedůvěry uživatelů ke kvalitě programu, který nabízí všechnu obvyklou výbavu pro 2D a 3D kreslení a modelování za cenu až o řád nižší než jiné produkty stejného typu.

O: Na sklonku léta začíná období softwarových novinek. Lze očekávat také novou verzi BricsCadu?

Nový BricsCad verze 6 byl uveden již koncem května, takže v nejbližším období nelze novou verzi očekávat.

O: Jaká změna v novém BricsCadu je nejdůležitější?

BricsCad V6 obsahuje mnoho novinek a vylepšení. Tou nejpodstatnější novinkou je plná podpora výkresového formátu DWG 2004. Předchozí verze uměly tyto výkresy pouze načítat, ale ukládaly je ve formátu DWG 2000, nyní může být DWG 2004 výchozím formátem i pro ukládání výkresů a vytváření automatických záloh.

O: Často avizovaným nedostatkem BricsCadu byl jeho nižší výkon. Změnilo se něco v této oblasti?

Zvýšení výkonu je dalším významným vylepšením BricsCadu. Vývojáři se soustředili na zrychlení aplikace při šrafování, práci s textem, překreslování pohledu při zoomování a panorámování a všeobecně při používání velkých výkresů. BricsCad ve verzi šest je svižný a nijak uživatele při práci zdržovat nebude.

O: Je možné stručně specifikovat některá další vylepšení nové verze BricsCadu?

Drobnějších změn je v BricsCadu nepřeberně. Mimo jiné je nyní možné upravovat referenční výkresy (i ve formátu DWG 2004) na místě, tj. přímo v dokumentu do něhož jsou vloženy, je výrazně vylepšeno využití prvků typu b-spline (mohou tvořit hranici šrafování, lze je ořezávat, uchopovat průsečíky apod.), je zkvalitněno vyhledávání hranic a ostrůvků při šrafování (i kolem odstavcového textu), vylepšen je i nástroj ZPĚT a rozšířeny možnosti správce externích referencí (lze specifikovat více cest pro vyhledávání referenčního výkresu).

RekonCAD 5.0bi

O: Nejznámější českou stavařskou aplikací BricsCadu je RekonCAD. V čem spočívá jeho oblíbenost?

RekonCAD je dokladem toho, že programy pro přímé kreslení stavebních výkresů jsou použitelné a žádané i v době, kdy profesi vládnou velké 3D systémy a mohutní objemoví modeláři stavebních objektů. Velká část projektantů stále při své práci využívá pouze základní grafický systém, a jen část z nich zakoupí profesně zaměřený software. Důležité je, že RekonCAD neklade žádné extrémní nároky na změnu zvyklostí a uvažování projektanta, který může pracovat stylem „jako na prkně", jen mnohem produktivněji, protože nekreslí čáry, oblouky apod., ale dveře, schodiště, popř. další stavební konstrukce a prvky.

Pracovní prostředí aplikace RekonCAD 5
Pracovní prostředí aplikace RekonCAD 5

O: Co je největším přínosem RekonCADu pro práci projektanta?

Síla RekonCADu je v jeho sadě nástrojů pro popisování výkresů. Díky nim lze výkresy vypracovat do podrobností nutných pro úroveň prováděcí dokumentace. Takto přesné a detailní výkresy nikdy nemohou vzniknout automatickým generováním z připraveného objemového modelu objektu. Na podzim bude uvedena nová verze programu – RekonCAD 5.0bi. Program bude rozšířen zejména o nástroje, které spadají právě do kategorie popisů a zpracování dat vložených do výkresů.

O: Jaké nové nástroje se objeví v RekonCADu 5.0bi?

Nový RekonCAD má vlastní nástroje pro šrafování a vzorování ploch. Šrafovací vzory v RekonCADu odpovídají platným normám a nástroje usnadňují správnou volbu velikosti vzoru šrafování vzhledem k zadanému měřítku výkresu. Z vložených šraf dokáže RekonCAD generovat legendu hmot.

Další podstatnou změnou je aparát pro navrhování, zpracování a kreslení skladeb podlah a tabulek podlah. Definované skladby podlah mohou být ukládány a používány i v jiných projektech, skladby podlah lze jednotlivě i hromadně přiřazovat místnostem, které byly dříve RekonCADem popsány. Ze zadaných údajů program automaticky sestavuje výkresy detailů podlah a tabulky s výměrami podlah v jednotlivých místnostech.

RekonCAD 5.0bi je výsledkem rozsáhlého přepracování programu, v mnoha oblastech bylo zpřehledněno a zjednodušeno i jeho uživatelské prostředí. Program byl aktualizován podle platných výkresových norem.

CAD Decor

O: Na jaře se začal prodávat CAD Decor – program pro navrhování interiérů koupelen. Má šanci se českém trhu prosadit?

CAD Decor se na českém trhu prodává teprve několik měsíců, ale jeho funkčnost je již ověřena desítkami spokojených uživatelů. Program vyniká především dvěma parametry – opravdu mimořádnou rychlostí a pohodlností návrhu koupelny a kvalitou finálních výstupů a prezentací. Zejména pokládka dlažeb a obkladů metodou „táhni a pusť’, která se provádí přímo na plochách zobrazeného prostorového modelu koupelny, je až překvapivě názorná a produktivní. Renderované snímky navržené koupelny si na první pohled lze snadno splést s fotografiemi reálného interiéru, ale „pohyblivá 3D prohlídka" návrhu, kterou si zákazník může odnést domů na disketě, doslova bere dech.

Pracovní prostředí aplikace CAD Decor
Pracovní prostředí aplikace CAD Decor

O: Chystají se nějaké novinky i v této oblasti?

Nová verze programu, která je k dispozici již nyní, má mnoho vylepšení. Zásadní novinkou je možnost vytvářet šablony obkladů. Šablona obsahuje definici geometrického uspořádání obkladu, nikoli tedy konkrétní typ dlaždic. Šablonu může uživatel naplňovat vybranými dlaždicemi, vytvářet tak různé sestavy dlaždic stejného geometrického uspořádání, ukládat je do databáze a opakovaně je používat při pokládce. Šablony tak umožňují vytvářet obklady složité struktury, které dosavadními nástroji vůbec nebylo možné realizovat.

Dalším očekávaným nástrojem je inteligentní kopírování obkladů z jedné plochy (např. stěny) na druhou. Uspořádání dlaždic na stěnách se zpravidla po obvodu místnosti opakuje, CAD Decor umožňuje provést návrh na jediné stěně a na ostatní ho snadno zkopírovat. Při kopírování je program schopen rozlišit, které dílčí plochy kopírovat a které ne. Je např. zbytečné kopírovat rámeček kolem zabudovaného zrcadla, protože není pravděpodobné, že by se zrcadlo na jiné stěně opakovalo. Důležité je, že se obklad kopíruje i s případným posunem a natočením spár, takže odpadá také nutnost srovnání spár na sousedních stěnách.

Z dalších, už drobnějších změn, stojí za zmínku alespoň přechod výrobce na nejnovější BricsCad V6. Dosud byl CAD Decor dodáván s poněkud zastaralým grafickým systémem BricsCad IntelliCAD 4. Nová verze grafického jádra aplikace přináší uživatelům zvýšení rychlosti a stability programu.

O: První verze programu obsahovaly jen dlaždice a sanitu polských výrobců. Jak je tomu v nové verzi?

Databáze dlaždic firmy Ceramika Paradyż a databáze sanity a koupelnového nábytku firmy Sanitec Ko³o jsou v programu doplněny o další databáze kompletních výrobních programů firem působících na českém trhu – Lasselsberger, Keramia, Ravak, Jika, Laufen a Roca. Je samozřejmě možné, aby si uživatelé sami rozšiřovali výbavu programu o další prvky, potřebné nástroje jsou k dispozici.

O: Jaký je význam všech popisovaných novinek?

Změny a novinky v programech BricsCad, RekonCAD a CAD Decor vesměs znamenají výrazný posun směrem ke zvýšení rychlosti, spolehlivosti a komfortu navrhování a přinášejí rozšíření funkčního záběru programů o řadu užitečných a očekávaných nástrojů.


1) Petr Volf – zpracováno dle podkladů Protea s.r.o. a rozhovoru s Ing. Matějkou, jednatel firmy Protea spol. s r.o.
Autor: Petr Volf
Foto: Archiv firmy