Protihlukové stěny s tradicí

Firmy HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim a STRIX Chomutov, a.s. nabízí na českém a slovenském trhu dodávku a výstavbu protihlukových stěn (PHS) VELOX. Jak výrobu, tak i dodávku a montáž PHS převzaly obě firmy od rakouského obchodního partnera VELOX-WERK GmbH.

Mnoho desítek kilometrů PHS bylo postaveno v Rakousku především v Alpských oblastech na dálnicích, vysokorychlostních komunikacích, ale i v intravilánech měst, obcí i v horských sportovních střediscích, také na vysokorychlostních železnicích i lokálních tratí. Velice úspěšně je pomocí PHS VELOX odhlučňována železniční doprava v intravilánech měst a také nádraží. Zde se využívá vysokého bezpečnostního standardu PHS VELOX pro případ železničních havárií.

PHS VELOX ve srovnání s betonovými PHS

Stěny VELOX jsou snadno proniknutelné, jak bylo také demonstrováno i v ČR, během 2–3 minut s běžným nářadím hasičů. Na rozdíl od betonových stěn, které jsou s běžnými prostředky záchranných sborů v potřebném čase téměř neproniknutelné. Aby se jejich proniknutelnost zlepšila, mají betonové stěny často různé průchody. Tím se však zase výrazně zhorší její akustické poměry PHS.

PHS VELOX jsou v případě nutnosti, např. při havárii na železnici, snadno proniknutelné, za pomocí sekyry za 2 min. 33 sek. a motorovou řetězovou pilou za 1 min. 25 sek.

Základní akustické vlastnosti PHS VELOX umožňují zvukovou pohltivost až 18 dB a vzduchovou neprůzvučnost nad 30 dB.

Konstrukce stěn je výrazně lehčí oproti betonovým konstrukcím. Toto usnadňuje mj. i montáž. Stěny mohou být běžně do výšky 6 m, ale v případě potřeby i vyšší. Desky VELOX jsou plně recyklovatelné. Cena PHS s dopravou a montáží je srovnatelná i nižší než u srovnatelných betonových stěn, přičemž svojí pohltivostí 18 dB mají PHS VELOX hodnoty výrazně lepší. Také faktor bezpečnosti při mimořádných událostech je zcela zásadní.

PHS VELOX obsahují celou paletu zvukové pohltivosti – od A0 do A4, přičemž nejvyšší naměřenou pohltivostí dle protokolu CSI Praha je 18 dB
Desky jsou recyklovatelné a nezávadné k životnímu prostředí

Složení a vlastnosti PHS VELOX

Základem je štěpkocementová deska s různou velikostí štěpek dle požadavků na pohltivost. Ve směru ke zdroji hluku jsou desky buď vlnité, nebo s povrchem „vafle” s rozvinutou plochou 1,4–1,6 m2 na 1 m2. Základní velikost panelu je 400 × 200 cm. Dle potřeby mohou být vyráběny i v jiných velikostech. Dle požadavků mohou být panely i ozdobně tvarovány dle požadavků architektů. Desky mají základní barvu hnědošedou. Dají se také barvit, je-li toto požadováno, a to v celém rozsahu barevného spektra. Garantovaná životnost je 20 let, ale bez jakýchkoli oprav jsou dnes i v horských oblastech plně esteticky i zvukově funkční stěny vybudované před více jak 30 lety.

Další možnosti využití technologie PHS VELOX

Ze samotných protihlukových desek VELOX lze také provádět obklady k utlumení hluku např. v tunelech, pod mosty nebo jimi obkládat opěrné stěny. Obkladem vnějších stěn budov dochází k výraznému zlepšení hlukového komfortu. Technologií PHS VELOX je také úspěšně realizováno odhlučnění např. klimatizačního zařízení na střechách budov. V poslední době je velmi často touto technologií zajišťováno odhlučnění vzduchových klimatizačních jednotek mezi rodinnými domy, i odhlučnění příliš hlučných sousedů.

Chcete-li se více dozvědět o protihlukových stěnách VELOX, kontaktujte přímo firmu HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim – viz kontakty v záhlaví článku.

Autor: Ivan Hoffmann
Foto: Archiv firmy