Pružné tmely ve stavebnictví a jejich klasifikace podle ISO 11 600

Důležitou skupinou výrobků, které mají pevné místo v povrchových úpravách ve stavebnictví i jinde, jsou v posledních desetiletích pružné tmely. Jejich předchůdcem byly plastické tmely, které se používaly i na aplikace, které by vyžadovaly tmely pružné. Prvovýrobou pružných tmelů pro stavebnictví a jejich prodejem pod značkou LUKOPREN se zabývají Lučební závody a.s. Kolín.

Typickým příkladem byla výstavba panelových domů, kde v dilatačních spárách mezi panely používané plastické tmely praskaly a po krátké době do nich zatékalo. Nebyly totiž schopny odolat jak velikosti dilatačních pohybů, tak působení povětrnostních podmínek.

Prvním pružným tmelem na našem trhu byl tmel polysulfidový (thiokolový), ze začátku jako dvousložkový, později jako jednosložkový, který vynikal zejména svým zápachem.

V České republice se nikdy nevyráběl. Jeho největší spotřeba byla při výrobě izolačních dvojskel, na spárování ve stavebnictví bylo jeho použití okrajové.

Brzy jej svojí kvalitou a vlastnostmi začaly vytlačovat tmely silikonové a akrylátové. Mezi nově se prosazující pružné tmely patří v současné době tmely polyuretanové a tmely na bázi MS polymerů. Všechny jsou dodávány jako jednosložkové.

Hodnocení tmelů

Přestože se pružné tmely používají zejména ve stavebnictví desítky let, zaznamenáváme ze strany prodejců i spotřebitelů základní neznalosti při jejich volbě a aplikaci.

Většina výrobců i zkušeben se již prakticky 10 roků řídí dnes už povinně uplatňovanou normou pro plastické i elastické tmely ISO 11 600. Českou normou ČSN EN ISO 11600 je tato norma od roku 2004. Podle ní se tmely dělí na zasklívací pro zasklívání spár (typ G) a náročnější konstrukční pro užití ve spárách, kde dochází k dilatačním pohybům (typ F).

Tmely konstrukční typu F se dělí do tříd 25; 20; 12,5 E; 12,5 P a 7,5 P. Označení tříd vyplývá ze schopnosti pohybu ve spáře.

Například tmel třídy 20 je schopen dilatace v rozmezí ± 20 %. Třídy 20 a 25 jsou děleny podle modulu pružnosti.

Modul je mechanické napětí potřebné k relativnímu protažení zkušebního vzorku pružného tmelu tak, jak udává norma pro jeho příslušnou třídu.

Pokud naměřená hodnota převyšuje 0,4 N/mm2, jedná se o vysokomodulový tmel (kód HM). Jestliže je údaj pod touto hodnotou, jedná se o nízkomodulový tmel (kód LM).

Původní ČSN zahrnovala ještě výraz plastoelastický tmel, kam patřily akrylátové disperzní tmely, nyní podle ISO 11 600 i tato skupina patří do tmelů plastických. Většina výrobců stavebních tmelů by měla mít na obalech uvedeno, ve které třídě podle ČSN EN ISO 11600 je daný tmel certifikován (například ČSN EN ISO 11 600 F-20 LM, což značí, že se podle ISO jedná o konstrukční tmel třídy 20 s nízkým modulem).

Nejpoužívanějšími pružnými tmely ve stavebnictví jsou silikonové tmely. V České republice byly u vývoje a výroby těchto tmelů jako první Lučební závody a.s Kolín.

Silikonové jednosložkové tmely se pod obchodním označením Lukopren S u nás průmyslově začaly vyrábět v roce 1971.

Silikonové tmely

Jednosložkové silikonové tmely Lukopren S jsou nestékavé pasty, které po vytlačení z obalu (kartuše 310 ml, hadice 600 ml) vulkanizují vzdušnou vlhkostí na silikonovou pryž. Vulkanizace probíhá od povrchu do hmoty rychlostí 2–3 mm za 24 hodin v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu a typu tmelu. Silikonová pryž vykazuje bezkonkurenční vlastnosti, jako jsou vysoká teplotní odolnost (-55 až +180 °C), hydrofobita (vodoodpudivost), odolnost vůči UV záření, povětrnosti i chemická odolnost.

Ve srovnání s ostatními organickými hmotami prakticky nestárne. Charakteristickou vlastností silikonových jednosložkových tmelů je i výborná adheze k různým neporézním podkladům jako jsou sklo, porcelán, glazovaná keramika, ocel, PVC, polykarbonát, hliník, a to bez použití adhezních přípravků.

Tmely nelze následně přetírat nátěrovými hmotami, proto jsou používány jako finální úprava. Lučební závody a.s. Kolín nabízejí až 16 barevných odstínů.

Silikonové tmely Lukopren S lze podle vulkanizačního systému rozdělit na kyselé (acetátové) a neutrální. Tmely s kyselým vulkanizačním systémem mají vynikající adhezi k hladkým neporézním podkladům, jako jsou sklo, smalt, glazovaná keramika.

V této kategorii Lučební závody a.s. Kolín vyrábějí 2 typy, a to nízkomodulový Lukopren S 6400 (třída ISO F-20 LM) pro dynamicky namáhané spáry a Lukopren S 6410 s vysokým modulem (třída F-12,5 E).

Důležité je, že tyto kyselé tmely nelze použít pro tmelení porézních silikátových hmot, jako jsou betony, omítky, umělý kámen, mramor, pískovec apod.

Pro stavebnictví je určen nízkomodulový silikonový tmel s obchodním označením Lukopren S 8280 (třída F-20 LM). Ten je vhodný pro tmelení dynamicky namáhaných spár, zejména porézních silikátů, ale i dalších jako jsou hliník, ocel, povrchově upravené dřevo, pozinkovaný plech, titanzinkový plech apod.

Zde je důležité zdůraznit, že u všech porézních silikátů je nezbytné použít jako spojovací prostředek (primer) Lukopren Primer B 733. Jedině tak lze dlouhodobě zajistit vysokou adhezi k těmto materiálům, zejména jedná-li se o dlouhodobé působení vody a vlhkosti.

Pro oblast sanitární techniky je určen Lukopren S Sanitary (třída F-20 LM), který obsahuje účinné fungicidy (protiplísňové přípravky) pro aplikaci v prostředích se zvýšenou vlhkostí nebo náchylností k tvorbě plísní (kuchyně, koupelny, prádelny atd.).

Lukopren S Duoglass je nový typ silikonového tmelu, určený speciálně pro tmelení izolačních dvojskel pro výrobu oken se sníženou propustností pro vodní páry. Dodává se v černém odstínu.

Kromě výše uvedených silikonových tmelů Lučební závody a.s. Kolín vyrábějí i tmely speciální odolné velmi vysokým teplotám (Lukopren S 9780, S 9440) a tmely hobby (Lukopren UNI A a UNI N).

Jako specialita je vyráběn i tekutý silikonový tmel Lukopren S 3782 k zalévání vodorovných spár a trhlinek ve stavebnictví, používá se i v elektrotechnice a elektronice.

Literatura a zdroje:

[1] ČSN EN ISO 11600 (72 2331) Stavební konstrukce -Těsnící hmoty -Klasifikace a požadavky pro tmely.

1 Ing. Miroslava Jarešová, Ph.D., Lučební závody a.s.Kolín, Oddělení obchodně-technických služeb
Autor: Ing. Miroslava Jarešová, Ph. D.
Foto: Archiv firmy