Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky

Budovy s lehkým obvodovým pláštěm jsou nejčastěji využívány ve sféře občanské vybavenosti jako kancelářské či společenské prostory. Tedy jako místo, ve kterém se shromažďuje velké množství lidí. Provoz takovýchto budov mívá řadu specifických požadavků. Jedním z nich je i potřeba kvalitní zvukové izolace. V tomto druhu výstavby jsou citlivé detaily, které se musí v projektu správně vyřešit a následně v praxi spolehlivě zabudovat tak, aby bylo dosaženo efektivní protihlukové ochrany.

V budovách s lehkým obvodovým pláštěm bývá takovým detailem napojení vnitřní sádrokartonové dělicí příčky na velmi subtilní, úzký fasádní sloupek.

Skloubit tak protichůdné požadavky, jako je malá tloušťka a vysoká neprůzvučnost příčky, je často obtížně řešitelný technický problém. Tloušťka dělicí příčky, dostatečně dimenzovaná zejména s ohledem na dosažení požadované zvukové izolace, musí být zmenšena tak, aby bylo možné provést napojení na subtilní navazující konstrukci. Napojení je pak provedeno pomocí „redukcí příčky“ (pruhem stěny o vhodné tloušťce) obvykle v šířce okenního parapetu.

Příklady řešení takovýchto napojení jsou již tradičně publikovány v technických podkladech jednotlivých výrobců. Dosud nikdy však nebyla tato řešení doprovázena údaji o zvukově izolačních vlastnostech částí stěn s redukovanou tloušťkou. Projektant či realizátor byl ponechán v situaci, kdy se při řešení výsledné zvukové izolace musel spolehnout jen na svoji zkušenost, pocit či odborný odhad.

Společnost Rigips, s.r.o. se rozhodla postavit se tomuto problému čelem a nabídnout projektantům konstrukce založené na výborných materiálových vlastnostech sádrokartonové modré akustické desky. Technický tým navrhl akustické řešení tohoto stavebního detailu.

Navržená konstrukce pro redukované napojení musela odpovídat šířkám fasádních sloupků, a tudíž být v tloušťce cca 45 až 85 mm. Bylo připraveno několik variant sádrokartonových konstrukcí na ocelových Rigiprofilech s jedno- nebo vícenásobným opláštěním modrou akustickou sádrokartonovou deskou, vloženou vhodnou minerální izolací a případně v kombinaci s ocelovými pozinkovanými plechy tloušťky 1 mm.

Redukované napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky. Akustické řešení stavebního detailu s modrou akustickou sádrokartonovou deskou Rigips.
Objekt: Specializované zdravotnické zařízení Ikona II – Centrum páteře, Praha 4. Montáž sádrokartonových konstrukcí: Farrao s.r.o. Projektant: Ing. Roman Hron, Ateliér A32, spol. s r.o.

Vzduchová neprůzvučnost vybraných řešení musela poskytnout dostatek rezervy pro splnění základních požadavků normy ČSN 73 0532 pro akustiku v administrativních a kancelářských budovách. Výsledkem pak musely být spolehlivé, zkouškami ověřené údaje.

Jelikož celková tloušťka konstrukce je významným faktorem ovlivňujícím výslednou neprůzvučnost, bylo nutno nahradit „úbytek“ tloušťky pečlivým výběrem použitých materiálů. Ve skladbách jsou proto kromě speciálních modrých sádrokartonových desek s vysokou zvukově izolační schopností použity i ocelové pozinkované plechy.

Z řady možných řešení redukovaných napojení byla vybrána čtveřice sádrokartonových konstrukcí s tloušťkou od 45 do 80 mm. Všechny čtyři vybrané konstrukce byly v srpnu 2010 testovány ve zkušebně akustiky CSI, Praha. Výsledky zkoušek a příslušné hodnoty vzduchové neprůzvučnosti potvrdily správnost navržených řešení.

Konstrukce redukovaného napojení interiérové příčky na úzké fasádní sloupky:

• Tloušťka 45 mmRW = 48 dB
Opláštění 1x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily Rigistil C, minerální izolace 15 mm, 2x plech tl. 1 mm
• Tloušťka 55 mmRW = 42 dB
Opláštění 1x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily R-CD, minerální izolace 30 mm
• Tloušťka 70 mmRW = 51 dB
Opláštění 2x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily Rigistil C, minerální izolace 15 mm, 2x plech tl. 1 mm
• Tloušťka 82 mmRW = 52 dB
Opláštění 2x modrá akustická sádrokartonová deska (DF), profily R-CD, minerální izolace 30 mm, 2x plech tl. 1 mm

Nově ověřené konstrukce Rigips pomohou uživatelům při řešení akustiky budov a určitě se stanou obvyklou součástí návrhů příjemných vnitřních prostor moderních staveb.

Konstrukce: 5.23.11. – Opláštění jednou vrstvou modré akustické sádrokartonové desky s profily Rigistil C, tloušťka konstrukce 45 mm, RW = 48 dB

Konstrukce: 5.23.11. – Opláštění dvěma vrstvami modré akustické sádrokartonové desky s profily Rigiprofily CD, tloušťka konstrukce 82 mm, RW = 52 dB


Autor:
Foto: Archiv Rigips