Foto: M-SUR, Shutterstock

Rekonstrukce městských jatek v Ostravě

Rekonstrukce, chcete-li přestavba městských jatek v Ostravě, je v plném proudu. Probíhá od začátku dubna tohoto roku. Přemění historické budovy v galerii současného umění. Hotovo by mělo být v říjnu roku 2021.

Nahlédneme alespoň krátce do historie objektu stojícího na nároží současné Stodolní ulice (ulice, která nikdy nespí) a Porážkové. Areálu postavenému na počátku 80. let 19. století s budovami chladíren se strojovnou, dílnou, kotelnou a skladem uhlí vévodí od roku 1902 objekt z režného zdiva s věží výšky 20 metrů. Původní provozní budova z roku 1926 měla značně narušenou statiku a musela být zbourána.

Skočme rovnýma nohama do současnosti. Naše snímky z druhé poloviny května tohoto roku nastiňují notně zchátralý stav vnějšího pláště budov a to nehovoříme o interiéru. Ještě prozradíme, že hlavní budova bude mít unikátní otočné stěny, které propojí vnitřek s venkovním prostorem. Umožní různé aktivity nově vzniklé galerie.

Dodavatelem stavby je akciová společnost Zlínstav, investorem je statutární město Ostrava, hlavním projektantem polské studio KWK Promes Katowice architekta Roberta Konieczneho, ve spolupráci s MS projekce, s. r. o., Ostrava-Vítkovice.

Fotogalerie

Autor: Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora, Shutterstock