Renovace tanečního parketu v rytmu foxtrotu

Taneční a koncertní „Försterův“ sál kulturního zařízení (KZ) Domovina, velmi oblíbený nejenom mezi veřejností pražského obvodu Holešovice, vyhlásil v letních měsících namísto promenády prázdninovou přestávku pro kompletní rekonstrukci tanečního parketu.

Při rozhodování o optimálním způsobu provedení rekonstrukce dřevěné parketové podlahy byly zváženy veškeré konstrukční í časové parametry. Parketová podlaha o ploše přes 250 m2 se nachází v přízemním podlaží nad dalším společenským sálem v suterénu, a proto muselo být vzato v úvahu minimální hmotnostní zatížení stropní konstrukce stavebním materiálem a z hlediska času nedočkavost tanečníků na znovuotevření jejich oblíbeného místa setkávání.

UZIN Turbolight®-System, unikátní systém pro rychlou výstavbu a renovaci, byl proto jasnou volbou, která nabízela řešení splňující výše uvedené požadavky. S trochou nadsázky by se dalo říci, že v přeneseném slova významu musely kladečské práce proběhnout v rytmu tance foxtrot: lehce – lehce – rychle – rychle.

Informace:

  • Objekt: KZ Domovina, Praha 7
  • Investor: Lidové bytové družstvo Praha 7
  • Generální dodavatel stavby: Floor Experts, Praha
  • Subdodavatel podlahářských prací: Podlahy Jiří Horák, Praha
  • Dodavatel stavební chemie: Uzin s.r.o., Praha
  • Podlahový systém: UZIN Turbolight®-System
  • Stavební chemie: UZIN SC 914, UZIN RR 201, UZIN NC 185
  • Parketový lak: Pallmann IS 90

Renovaci předcházel hardrockový opus spojený s demontáží

Pracovnímu „foxtrotu” s UZIN Turboligt®-System však předcházel nekompromisní hardrockový opus spojený s demontáží původní dřevěné podlahy s kompletní podkladovou konstrukcí. Bylo nutno vybourat prošlapané parkety, které byly lepeny asfaltovým lepidlem na vrstvu parket předchozích přibitých hřebíky na konstrukční polštář z masivních trámů a prken. Následovalo vykopání a odstranění několika tun zhutnělého škvárového násypu až na několikacentimetrovou základní betonovou desku.

Odstraněním původní podlahy a podkladové konstrukce byl zaměřením plošné rovinnosti zjištěn výrazný výškový sklon základní betonové desky, který musel být vyrovnán postupným navrstvením polyesterových desek na polypropylenové paropropustné folii.

Následné použití vzájemně sladěných materiálů – UZIN Turbolight®-System

UZIN Turbolight®-System, který byl následně realizován na podklad z polyesterových desek, je systém vzájemně sladěných materiálů ke zhotovení pro kladení rychle zralých kladečských podkladů. Jedinečným způsoben v sobě spojuje nízkou plošnou hmotnost, vysokou zatížitelnost a vysokou tepelnou izolaci. Skládá se ze tří dílčích komponentů: rychlé lehké vyrovnávací malty UZIN SC 914 Turbo, renovačního rouna UZIN RR 201a tenkého potěru UZIN NC 195, které ve výsledku tvoří dokonalý homogenní celek.

Pomocí stavební míchačky byla malta UZIN SC 914 Turbo obsahující lehký expandovaný polyesterový granulát rozmíchána s příslušným množstvím vody na hmotu hutné konzistence. Zpracovaná maltová směs byla postupně nanášena potěrovou latí v požadované tloušťce a následně mírným upěchováním zhutněna.

Po vyzrání a vytvrzení nanesené malty bylo přikročeno k celoplošnému volnému zakrytí plochy renovačním rounem ze skelných vláken UZIN RR 201, které vykazuje mimořádnou pevnost v tahu a je dokonalým armovacím prvkem pro následné vylití třetí složky systému, samorozlévacího, rychle tvrdnoucího tenkého cementového potěru UZIN NC 195.

Jak zabudované rouno v systému UZIN Turboligt®-System funguje

Zde je na místě udělat čas na krátkou pauzu a říci pár slov o tom, jak vlastně funguje zabudované rouno v systému UZIN Turboligt®-System: „Po zalití renovačního rouna tenkým potěrem, nebo obecně stěrkovací hmotou, se speciální pojivo držící jednotlivá skelná vlákna rouna pohromadě působením obsažené vody rozpustí a uvolněná vlákna se obalí potěrovou (stěrkovací) hmotou a tuto armují ve všech směrech. Vzniká hmota s mimořádně vysokou pevností v tahu a tlaku.”

Po vyzrání a vyschnutí podkladové skladby z UZIN Turbolight®-System na normovaný stupeň zbytkové vlhkosti bylo přistoupeno k lepení dubových parketových vlysů, tmelení spár a následnému celoplošnému přebroušení.

Závěrečné práce

Na závěr pracovního koncertu přišel kvapík v podobě lakování dobře vytmelené nově položené parketové podlahy vysoce odolným dvousložkovým parketovým lakem PALLMANN IS 90 (válečkem aplikovaný jako základní a vrchní lak) zvýrazňující přírodní kresbu dřeva, který ve spojení s pravidelnou údržbou ošetřovacím prostředkem PALLMANN Finish Care poskytne parketám nejenom dlouhodobou dokonalou povrchovou ochranu a krásný vzhled, ale tanečním párům příjemný pocit v tanečním rytmu.

Dámy a pánové, prosím, zadejte se! Volně – volně – rychle – rychle... UZIN Turbolight®-System!

Fotogalerie

Autor: Ing. Vladimír Kouba
Foto: Archiv firmy